Nyckelservice

Nyckelservice är kontaktpunkten för olika ärenden som gäller nycklar och lås. Göra en nyckelkopia, köpa ett lås – nyckelservice hanterar allt.

 

Varför kontakta nyckelservice?

Som redan nämnts kan man vända sig till nyckelservice i många ärenden. Det mest uppenbara är naturligtvis allt som har med ytterdörren att göra – det kan vara kopiering av nycklar, köp av nya cylindrar (och tillhörande nycklar) eller allmän information om låssystem. Man kan även köpa hänglås och cykellås hos nyckelservice.

Nyckelservice får en särskild roll om en nyckel är borta. Om en nyckel är borttappad märker man det ofta först när man står utanför dörren och inte kommer in. Här kan nyckeljouren som är tillgänglig dygnet runt rycka ut för att öppna dörren även utan nyckel.

 

Låta göra en ny nyckel

Det kan finnas flera orsaker till att låta göra en ny nyckel. Det behöver inte beror på nyss nämnda nyckelförlust. Besöket hos nyckelservice kan ha många andra orsaker. Man kanske just har flyttat in i ett nytt hus och behöver komplettera med nycklar till alla medlemmar i hushållet. Eller så kanske man har anlitat städhjälp. En nyckel har kanske gått sönder. Oavsett orsak: Nyckelservice kan hjälpa till.

 

Schlüsseldienst

Vad är tillåtet och inte?

Normalprofil
Frågan om man helt enkelt får kopiera en nyckel hos nyckelservice går inte att besvara generellt. Det beror på olika faktorer. Om det gäller så nycklar med så kallad normalprofil får man som hyresgäst alltid låta göra en nyckel. Hyresgästen måste dock meddela hyresvärden hur många nycklar nyckelservice har tillverkat och överlämna samtliga till hyresvärden i samband med flytt.

Med säkerhetskort
När det gäller säkerhetslås är det rättsligt sett svårare att göra en nyckelkopia. För att nyckelservice ska kunna göra en nyckel är det nödvändigt att säkerhetskortet som hör till nyckeln kan uppvisas. Utan detta kort har nyckelservice inte befogenheter att tillverka nyckeln. Beroende på egendomsförhållanden kan hyresvärden förse dig med säkerhetskortet eller måste själv kontakta bostadsförvaltningen som i sin tur låter tillverka nyckeln.

 

Schlüssel vergessen

När nyckeljouren måste rycka ut

Ett ögonblick av ouppmärksamhet
En borttappad nyckel, en nyckel kvarglömd i bostaden eller en oväntad händelse – plötsligt står man där framför den låsta dörren och kan inte komma in. Här kan nyckeljouren rycka ut och öppna dörren, i de flesta fall utan att skada den.

Efter upplåsning
Om nyckelservice hjälpte till på grund av att man helt enkelt hade glömt nyckeln och dörren gick i lås behöver man inte vidta några ytterligare åtgärder. Om det gäller en borttappad nyckel får man fråga sig: Hur säkert känns det? Tanken på att en främling eventuellt har möjlighet att öppna dörren kan orsaka sömnlösa nätter.

Ännu värre blir det om det handlar om ett låssystem och/eller en företagsnyckel. Då är det i många fall nödvändigt att uppdra åt nyckeltjänst att byta ut nycklar och låscylindrar.

 

 

 

Ett bättre alternativ: ett digitalt låssystem

Ett låssystem från SimonsVoss är ett säkrare, mindre komplicerat och flexiblare alternativ. Här används framför allt transpondrar som låsmedier och de kan alla förses med individuella tillträdesbehörigheter.

Ett borttappat tillträdesmedium är ingen orsak till sömnlösa nätter eftersom det enkelt kan spärras i systemet och vid behov bytas ut. På så sätt återupprättas säkerheten och det behövs inga kostsamma åtgärder från nyckelservice.

 

Snälla ring mig: