Kodlås

Det är inte bara vid bankomaten eller när du startar mobilen som en pinkod behövs – även till dörren kan du använda en kod i stället för en nyckel med ett så kallat kodlås. Här får du veta mer om hur det fungerar, var det används och vilka fördelar det har.

Innehåll:

 Kodlås och var de används

Som namnet redan antyder är kodlåset ett lås som används med en kod. Till skillnad från ett vanligt lås sticker man inte in en nyckel på motsvarande plats (eller använder ett digitalt identifikationsmedium med motsvarande funktion) utan anger en kod via en knappsats, den så kallade kodknappsatsen. Det sker på samma sätt som när man tar ut pengar eller låser upp sin smartphone.  

Man kan i princip använda ett kodlås överallt där man använder ”vanliga” lås. Då kommer man kanske först att tänka hemmets ytterdörr, men även alla andra lås i och runt huset kan använda kodlås. Även utomhus kan det vara praktiskt. Ofta används det till garaget men det är ett mycket bra alternativ även för andra trädgårdsbyggnader.  

Ett kodlås passar inte bara i det privata utan används även ofta för kommersiellt bruk.. Företag kan skydda tillträde till sina lokaler med en kod, men även hotell använder kodlås för tillträde till byggnaden och till hotellrummen. I shoppingcenter finns det ibland låsbara fack med kodlås.

 

▶ Så fungerar kodlås 

Den generella funktionen hos ett kodlås går snabbt att förklara och har redan nämnts: Man öppnar låset genom att ange den korrekta sifferkoden via knappsatsen. Den består oftast av fyra eller sex siffror. Ur ett tekniskt perspektiv finns det dock skillnader i kodlåsets funktion. Det kan vara mekaniskt eller digitalt och även fungera trådlöst.

Mekaniskt, eller analogt, är ett lås där man ställer in siffrorna manuellt i stället för att ange dem via en knappsats, alltså som man exempelvis gör för att öppna cykellås eller kassaskåp. Man måste vrida för att kunna öppna.

Den digitala varianten är enklare. Här anger man helt enkelt den nödvändiga koden via knappsatsen. Hos vissa kodlås av den här typen måste man även trycka på en bekräftelseknapp, hos andra öppnas låset direkt när man har angett den sista siffran (förutsatt att rätt sifferföljd har angetts).

Dörrar i byggnader öppnas vanligen genom att man anger siffrorna direkt på knappsatsen. Vissa lås kan även användas trådlöst. Om det exempelvis handlar om att öppna ett garage finns det ibland fjärrkontroller där man anger koden medan man sitter i fordonet. På så sätt slipper man kliva ur bilen före infärd.

 

 Kodlåsets fördelar

Kodlåset erbjuder användaren många fördelar. En uppenbar fördel handlar om ”nyckel borttappad” eller till och med ”nyckel stulen”. När man använder ett kodlås som saknar nyckel kan man inte tappa bort den och inte heller bli bestulen på den. På sin höjd kan man glömma bort koden – ett problem som dock bara är tillfälligt eftersom det går att åtgärda.

Det fungerar igen genom att man genererar en ny kod. Att det är möjligt räknas därmed till fördelarna. Om man exempelvis har besök kan man meddela koden och sedan ändra den efter att besöket har rest. Det gäller även om grannen har fått koden för att exempelvis vattna blommorna under semestern.

Det är inte bara praktiskt på det privata området utan även när det gäller de redan nämnda hotellrummen. På så sätt kan ett hotellrum få en ny kod när det kommer en ny gäst. Även till konferensrum är det praktiskt med kodlås. Då har enbart deltagarna tillträde och man behöver inte dela ut ett stort antal nycklar (eller andra låsmedier) för att sedan se till att de återlämnas.

En ytterligare fördel som förvisso inte är seriemässigt för kodlås, men ändå ska nämnas: Hos vissa kodlås är det möjligt att tilldela användarna olika koder. Om det är möjligt kan man följa upp vem som hade tillträde vid vilken tid. Dessutom är det möjligt att använda särskilda koder för tillträde vid särskilda tider.

 

▶  Användning i kombination med andra låsmedier - möjligheter och fördelar

Som vi har sagt: Den som använder kodlås kan inte tappa sin nyckel. Det stämmer fortfarande, men utesluter inte att kodlås kombineras med andra låsmedier. Det kan man göra för att säkerställa högre säkerhet, men även för att skapa ett flexibelt system. Här kan du kombinera individuellt.

Den som vill öka säkerheten ytterligare kan exempelvis komplettera kodlåset med en ytterligare låscylinder för en mekanisk nyckel eller ett digitalt identifikationsmedium. Då kan man bara öppna låset genom att både ange korrekt pinkod samt använda det andra låsmediet. Den här kombinationen kan vara en bra lösning om säkerhetsbehovet på en plats är mycket högt.

Det är också möjligt med ”antingen eller” så att man antingen använder pinkod eller ett annat låsmedium. Det finns exempelvis låssystem som möjliggör nödöppning så att man kan öppna med nyckel om man skulle glömma pinkoden.

 

▶ Installera kodlås i efterhand

Om det redan finns ett digitalt låssystem eller om man planerar kodlås till befintliga mekaniska dörrar: Det är absolut möjligt att installera ett kodlås i efterhand. Beroende på lås, användningsområde och givna förutsättningar kan det finnas saker att beakta. Generellt är det dock alltid möjligt att komplettera med kodlås i efterhand. Kontakt med en fackman i förväg är här att rekommendera.

 

▶ Så säkert är ett kodlås 

Sammantaget kan man säga att kodlås – tack vare nämnda fördelar – har hög säkerhet. Eftersom kodlås inte använder nycklar kan man heller inte tappa bort dem. Skulle man misstänka att obehöriga har fått kännedom om pinkoden kan man snabbt och enkelt ändra den.

Precis som gäller för bankkortet bör man inte ha den nedskrivna koden till kodlåset med sig så att den kan tappas bort och hamna i fel händer, som om den vore en nyckel.

Det kan även rekommenderas att ta det säkra för det osäkra när det gäller försäkring och ta reda på om försäkringen täcker användning av ett kodlås i händelse av inbrott. Här bör man fråga vilka områden som omfattas, till exempel ytterdörren och dörrar utomhus.

 

Har du ytterligare frågor om montering och användning av kodlås? Vi hjälper dig gärna?

Kontakta oss om du är intresserad av att använda kodlås i ett elektroniskt låssystem så återkommer en av våra specialister till dig!

 

Kontakta oss!

Snälla ring mig: