Kodelås

En pinkode er ikke kun nødvendig ved pengeautomaten eller når man tænder for sin smartphone, en kode kan også bruges ved døren i stedet for en nøgle - med en såkaldt kodelås. Læs, hvordan dette fungerer, hvor det bruges, og hvilke fordele det giver.

Indhold:

 Kodelåsen, og hvor den anvendes

Som navnet antyder, er kodelåsen en lås, der bruges med en kode. I stedet for en normal nøgle indsættes der ikke en nøgle i låsen på det pågældende sted (eller der anvendes et tilsvarende fungerende digitalt identifikationsmedie), men der indtastes en kode via tastaturet, det såkaldte PinCode-tastatur. Ligesom du kender det, f.eks. når du hæver penge eller tænder for din smartphone.

I princippet kan en kodelås anvendes overalt, hvor der også anvendes en "traditionel" lås. Det første, man tænker på, er naturligvis hoveddøren, som kan sikres med en kodelås, men også alle andre låse i og omkring huset. Det giver også god mening at bruge den udendørs. Den bruges ofte til garager, og kan med fordel også bruges på haveskure.

En kodelås er ikke kun god til privat brug, den bruges også ofte i den kommercielle sektor. Virksomheder kan f.eks. sikre adgangen til deres lokaler med en kode, og hoteller bruger også kodelåse som døråbner til at få adgang til bygningen og værelserne. I indkøbscentre findes der ydermere skabe med kodelåse. 

 

▶ Sådan fungerer kodelåsen 

Hvordan en kodelås generelt fungerer er hurtigt at forklare, og er allerede blevet forklaret ovenfor: Den pågældende lås åbnes ved at indtaste den korrekte talkode på PinCode-tastaturet, som normalt består af fire eller seks cifre. Hvis man derimod ser på det teknisk set, er der helt klart forskelle på, hvordan kodelåsen fungerer. Den kan være mekanisk eller digital og kan også fungere trådløst via radiobølger.

En lås er mekanisk, "analog" så at sige, hvis du indstiller tallene manuelt i stedet for blot at indtaste dem på kodetastaturet, sådan som du kender det fra f.eks. cykellåse eller pengeskabe. Her skal du selv dreje tallene for at kunne åbne låsen.

Det er nemmere med den digitale version. Her indtastes de cifre, der er nødvendige for at kunne åbne låsen, blot på kodetastaturet. Ved nogle kodelåse af denne type skal der efterfølgende trykkes på en bekræftelsesknap, mens låsen ved andre typer åbnes direkte efter indtastning af det sidste ciffer (forudsat at den korrekte talrækkefølge er blevet indtastet).

Ved døre i bygninger er det ret almindeligt, at tallene indtastes direkte på et taltastatur. Nogle låse kan også betjenes trådløst via radiobølger. Hvis det f.eks. er til at åbne en garage findes der også fjernbetjeninger, hvor du selv kan indtaste koden, mens du sidder i bilen. På den måde slipper du for at skulle stige ud af bilen, før du kører ind i garagen.

 

 Fordele ved kodelåsen

En kodelås giver brugerne forskellige fordele. En af de hyppigste problemer er "mistede nøgler" eller måske endda "stjålne nøgler". Du kan hverken miste nøglen eller stjæle den, hvis du bruger en kodelås, da der ikke er nogen nøgle. Du kan højst glemme talkoden - et problem, som også kun er midlertidigt, da det nemt kan afhjælpes.

Sidstnævnte fungerer ved at generere en ny kode. Netop denne mulighed er også en af fordelene. Hvis f.eks. du har gæster, kan du give dem koden og ændre den, når de er rejst. Det gælder også, hvis du har givet koden til dine naboer, mens du er på ferie, så de f.eks. kan vande blomsterne.

Dette er ikke kun praktisk ved privat brug, men også f.eks. til de allerede nævnte hotelværelser. Her kan der tildeles en ny kode til et værelse, når en ny gæst ankommer. En kode kan også være hensigtsmæssig til mødelokaler. På denne måde er det kun deltagerne, der har adgang, og der er ikke behov for at uddele nøgler (eller andre låsemedier) i stort antal og skulle administrere og holde øje med, at de bliver returneret igen.

En anden fordel, som dog ikke alle kodelåse har "som standard", men som også bør nævnes: Med nogle kodelåse er det muligt at tildele forskellige koder til brugerne. I de kodelåse, der har denne mulighed, kan man spore, hvem der har haft adgang og på hvilket tidspunkt. Desuden er der mulighed for at give adgang til bestemte koder på bestemte tidspunkter.

 

▶  Brug i kombination med andre låsemedier - muligheder og fordele

Indtil videre har vi nævnt, at hvis du bruger en kodelås, kan du ikke miste din nøgle. Dette gælder stadig, men udelukker ikke, at kodelåsen kan kombineres med andre låsemedier. Dette kan gøres for at opnå en større sikkerhed, men også for at give fleksibilitet til installationen. Her kan du kombinere individuelt.

Hvis du ønsker at øge sikkerheden yderligere, kan du f.eks. supplere kodelåsen med en ekstra låsecylinder til en mekanisk nøgle eller et digitalt identifikationsmedie. Dette gør det muligt først at betjene låsen, når både den korrekte pinkode er blevet indtastet og det ekstra låsemedie er blevet betjent. På et sted med behov for øget sikkerhed, kan denne kombination give god mening.

Det er dog også muligt at anvende "enten-eller", så du åbner enten med PIN-koden eller med et andet låsemiddel. Der er f.eks. låsesystemer, der muliggør nødåbning, så du kan åbne med en nøgle, hvis du glemmer din pinkode.

 

▶ Eftermontering af kodelås

Uanset om der allerede findes et digitalt låsesystem, eller om kodelåsen skal monteres på tidligere mekaniske døre: Det er altid muligt at eftermontere en kodelås. Afhængigt af låsen, anvendelsesområdet og de givne forhold kan det være nødvendigt at tage hensyn til særlige forhold. Der er dog altid en generel mulighed for eftermontering. Vi anbefaler at kontakte en specialist på forhånd.

 

▶ Så sikker er en kodelås 

Alt i alt kan kodelåsen attesteres at have et højt sikkerhedsniveau - også på grund af de nævnte fordele. Da kodelåsen ikke har nogen nøgle, kan den ikke blive væk. Og hvis du har mistanke om, at uautoriserede personer kender PIN-koden til en lås, kan den hurtigt og nemt ændres.

Som med andre PIN-koder, f.eks. med et bankkort, er det tilrådeligt ikke at have nummeret på dig, når du bruger en kodelås, da det kan blive væk og falde i de forkerte hænder - ligesom det ville være tilfældet med en nøgle.

Det er dog tilrådeligt at "være på den sikre side" med hensyn til forsikring og at få afklaret, om brugen af en kodelås også er omfattet af forsikringen i tilfælde af indbrud. Her bør du spørge præcist om, hvilke områder der er omfattet, f.eks. om hoveddøren og udendørsområdet også er forsikret.

 

Har du yderligere spørgsmål om installation og drift af en kædelås? Vi hjælper dig gerne?

Hvis du er interesseret i at bruge kodelåse i et elektronisk låsesystem, kontakt os da gerne, og vi får en specialiseret medarbejder til at kontakte dig igen!

 

Kontakt os her!

Vær sød at ringe til mig: