Låsesystem

Det lyder egentlig ret enkelt: Hvis man taler om et låsesystem, har alle formentlig en forestilling om, hvad det er. Men ikke alle låsesystemer er ens: Vi viser dig, hvilke typer der findes, hvad der gør dem forskellige, og hvordan du finder det rigtige system til dine individuelle sikkerhedsbehov.

Indhold:
 

Låsesystemet - definition og konkret eksempel

• Hvilke typer låsesystemer findes der?

• Forskelle mellem mekaniske, mekatroniske og digitale låsesystemer

• Hvad betyder "enslukkende" og "forskelliglukkende" låse?

• Hvordan installeres og konfigureres et låsesystem?

• Hvordan planlægger man et låsesystem?

• Hvor sikre er låsesystemerne?

• Hvor anvendes der låsesystemer?

• Låsesystemer til specifikke brancher og bygningstyper

• Digitalt låsesystem

låsesystemLåsesystemet - hvad er det egentlig?

Selv om alle formentlig ved, hvad et låsesystem er, giver det alligevel mening at se nærmere på, hvad der egentlig kendetegner det. Hvordan definerer man et låsesystem, hvornår kan det betale sig, og hvilke konkrete eksempler findes der?

 

Definition: Låsesystem


Hvis man tænker på større huse eller bygningskomplekser, vil man kunne tænke sig frem til, at et nøglebundt ville blive ret stort, hvis der skulle bruges en separat nøgle til hver dør. For eksempel i en virksomhed: Hovedindgang, eget kontor, materialelager, konferencerum... I dette scenario ville du allerede have fire forskellige nøgler. Alle, der har adgang til de samme rum, får så også fire nøgler. Ud over ens eget konstant voksende nøglebundt bliver det derfor hurtigt svært at holde styr på den samlede situation, når det gælder tildelingen af låsetilladelser. 

Det er her, at låsesystemer kommer ind i billedet. I et låsesystem er flere låsecylindre kombineret i en nøgle, så hver nøgle (eller dens indehaver) får en individuel låsetilladelse. Et låsesystem er således mere praktisk, men giver også større sikkerhed og fleksibilitet i tildelingen af adgangsrettigheder. 

Dette er f.eks. godt for:

❯ Store virksomheder
❯ Kontorkomplekser
❯ Offentlige institutioner
❯ Lejlighedsbygninger

Der findes "traditionelle" låsesystemer med mekaniske nøgler, men derudover findes der også elektroniske låsesystemer, som betjenes med digitale identifikationsmedier som transpondere eller kort (såkaldte SmartCards) i stedet for "rigtige" nøgler (i ordets bogstaveligste forstand), dvs. bogstaveligt talt uden nøgler. Omkostningerne kan her være højere i begyndelsen, men løbende bliver denne investering med tiden sat i perspektiv.

 

 

Hvornår et (elektronisk) låsesystem kan betale sig for dig


Spørgsmålet om, hvornår et låsesystem generelt kan betale sig i dit tilfælde, kan faktisk hurtigt besvares: Hvis ovenstående appellerer til dig, hører du helt sikkert til målgruppen. 

Som allerede nævnt er der også mulighed for et elektronisk låsesystem som supplement til det mekaniske låsesystem. Dette er på mange måder bedre end den "traditionelle" variant. Du vil kunne læse hvorfor forskellige steder i denne tekst. Lad os først og fremmest fremhæve, hvornår det elektroniske system kan være nyttigt for dig. 

I princippet er høje udgifter til bygningsadministration altid et argument for at overveje et elektronisk låsesystem. Især når fleksibilitet er vigtig med hensyn til kortsigtede ændringer i adgangstilladelser, behov for udvidelser osv. Hvis der desuden ønskes mulighed for at give adgang i en begrænset periode, taler dette også for et elektronisk låsesystem. 

Hvis du overvejer et nyt låsesystem generelt, er der allerede mange grunde, der taler for den elektroniske variant. Først og fremmest i tilfælde af, at en nøgle tabes, hvilket vil være ret tidskrævende og omkostningstungt med mekaniske nøgler, men kan "klares" med få klik med et elektronisk låsesystem. Desuden kan systemet udvides, adgangen kan dokumenteres via Locking System Management-softwaren, og der kan reageres hurtigt på hændelser. 

I øvrigt: Hvis du vælger et digitalt låsesystem, behøver du ikke at udstyre hele bygningen med det. Du kan også starte med én bygningsdel først og derefter gradvist "opgradere". Her får du fleksibilitet og kan selv bestemme tempoet.

Desuden er det også muligt at forbinde allerede eksisterende systemer. Hvis du f.eks. allerede arbejder med tags, der bruges som betalingsmiddel i kantinen eller lignende, kan der være mulighed for at integrere disse chips i et digitalt styret adgangskontrolsystem.

 

Sådan fungerer et låsesystem - 2 eksempler

❯ Eksempel: Universitet

Institutioner i uddannelsessektoren er gode eksempler på brugen af (elektroniske) låsesystemer, fordi der her er tale om meget omfattende aktivitet, som det er vanskeligt at holde styr på. University of Leeds har f.eks. ni forskellige fakulteter, som stadig er opdelt hver for sig, og har et 40 hektar stort campus med 39 bygninger.

Her mødes mange forskellige grupper af mennesker - og det i ekstremt stort antal. Med ca. 37.000 studerende og 9.000 ansatte kan man i adgangstilladelserne definere, at de kun har adgang til de fakulteter og lokaler, der vedrører deres fag. Når nye personer kommer til, kan de integreres direkte i systemet. Hvis en person senere beslutter sig for, at vedkommendes fagkombination ikke er der, hvor han eller hun ønsker at tage sin eksamen, kan adgangstilladelserne nemt justeres i systemet ved at "omprogrammere" adgangstilladelserne til fakulteterne for den nye fagkombination.

På et sådant universitet er der også andre mennesker, der har behov for adgang ud over studerende og ansatte. Eksterne tjenesteudbydere har også nogle gange brug for adgangstilladelser. Rengøringspersonale, for eksempel. skal have adgang til det område, hvor de har fået tildelt arbejdsopgaver, og på de relevante tidspunkter (når der ikke er undervisning i de lokaler, der skal arbejdes i). Disse kan også gives individualiserede adgangsrettigheder med et låsesystem.

 

❯ Eksempel: lille virksomhed

Selvfølgelig er det ikke alle bygninger, der har samme størrelse som et universitet. Derfor viser vi dig også gerne, hvordan det hele kan fungere i mindre målestok. I dette eksempel skal du forestille dig, at du er chef og leder en lille virksomhed.

Du har lejet en lille bygning til din virksomhed, hvor der er i alt seks døre. Da du er chefen, bør du logisk set også kunne åbne alle tilgængelige døre. Dine medarbejdere bør imidlertid kun have lov til at komme ind på deres kontor og i materialelokalet. Kun du og den ansatte rengøringsassistent kan komme ind på dit eget kontor.

For at undgå at have seks nøgler på din nøglering og skulle tænke på, hvilken nøgle der passer til hvilken dør, er det tilrådeligt at bruge et adgangskontrolsystem til et lille antal døre, som f.eks. MobileKey-systemet. På den måde har du kun én nøgle og kan også give dine medarbejdere og rengøringsassistenten én nøgle, som giver dem adgang til alle de døre, du har tildelt dem.

Hvilke typer låsesystemer findes der?

Hierarkisk låsesystem

Hvis der anvendes et hierarkisk låsesystem i en virksomhed, kan princippet forklares enkelt: virksomhedens hierarki afspejles også i den måde, hvorpå det hierarkiske låsesystem er programmeret. På denne måde kan alle medarbejdere få en nøgle til deres respektive kontor. Et større ansvarsområde giver til gengæld flere adgangsrettigheder. En afdelingsleder kan således have nøglerne til alle dørene i sin afdeling, mens en direktør eller ejer til gengæld har den centrale nøgle til hele virksomheden. 

Med det hierarkiske låsesystem er der et ekstra differentieringsniveau, som har indflydelse på  hovednøglen. Fordi det sidst nævnte eksempel (afdelingsleder kan åbne afdeling, direktør kan åbne alt) strengt taget kun fungerer, hvis du arbejder med et generelt hovednøglesystem. Hvis der "kun" anvendes et hovednøglesystem, er det ikke muligt at differentiere helt så meget: Hovednøglesystemet har kun ét overordnet niveau (som i det nævnte tilfælde f.eks. kan betyde: Den administrerende direktør har en overordnet nøgle, alle medarbejdere har en nøgle til deres egen dør), det generelle hovednøglesystem kan til gengæld implementere flere niveauer.

 

Centrallåsesystem

Alle, der bor eller har boet i et lejlighedsbyggeri, kender sikkert centrallåsesystemet, da det gør livet i et lejlighedsbyggeri meget nemmere på flere områder. Princippet er enkelt: Hver part i huset har sin egen nøgle til lejligheden, men kan også åbne hoveddøren med denne nøgle og har adgang til fælles benyttede rum som kælder, teknikrum, parkeringskælder, havelåge eller lignende.

I det foregående afsnit blev det almindelige centrallåsesystem beskrevet; derudover bør "centrallåsesystem med overordnet nøgle" også nævnes. Generelt fungerer det på samme måde som det "normale" centrallåsesystem, bortset fra at der også findes en "overordnet nøgle", dvs. en central nøgle til alle døre.

Hvilke teknologier anvendes der i forbindelse med låseprocessen? 

Der er ikke kun forskel på typerne af låsesystemer, men også på de anvendte teknologier, både hvad angår deres funktionsmåde og de anvendte låsemedier. De mekaniske, mekatroniske og digitale låsesystemer er værd at nævne.
 

Mekanisk låsesystem

Først og fremmest er mekaniske låsesystemer den enkleste (og også den mest almindelige) måde at sikre bygninger på - lige fra små lejligheder til store virksomheder. På grund af den brede distribution er tilgængeligheden garanteret, og installationen kan uden problemer udføres af en professionel.

Adgangstilladelser tildeles ved at tildele de respektive nøgler til de autoriserede personer. Hvem der skal have adgang til hvilke områder, bør planlægges og struktureres så vidt muligt på forhånd, da det mekaniske låsesystem er et yderst lukket system - med andre ord: Fleksibiliteten er ekstremt lav. Når nøgleindehavere eller adgangsstrukturen ændres, når systemet hurtigt sin grænse. Desuden er en sådan udskiftning temmelig tidskrævende og omkostningstung. Jo større bygningen er, jo vanskeligere er det at holde styr på det hele.

Her anvendes mekaniske nøgler som låsemedie. Der skal skelnes mellem et traditionelt låsesystem og et system med vendbare nøgler. Afhængigt af dette er nøglerne forskellige: 

❯ Traditionelt låsesystem: lukkes med en savtakket nøgle. Nøglerne adskiller sig fra hinanden ved adskillelsen af låsestifterne. 

❯ Vendbart nøglesystem: fungerer med boreudsparinger. På denne måde kan der oprettes overordnede og underordnede nøgler.

Mekatronisk låsesystem

Det centrale kendetegn ved et mekatronisk låsesystem kan allerede udledes af dets betegnelse. Det er her, at egenskaberne ved et mekanisk låsesystem mødes med egenskaberne ved et elektronisk låsesystem. Ud over de allerede beskrevne egenskaber ved det mekaniske låsesystem er systemet så at sige "digitalt suppleret". Det betyder, at hverken digitale eller mekaniske låsemedier alene er tilstrækkelige. I forbindelse med adgang skal man f.eks. først "identificere" sig elektronisk som en autoriseret person, før den mekaniske låseproces kan udføres med nøglen.

Ulempen her er, at planlægning og installation er forbundet med en øget tidsforbrug og øgede omkostninger. Her skal man dog også tage hensyn til fordelen ved den betydeligt øgede sikkerhed. Derudover giver et mekatronisk system også mange fordele, f.eks. betydeligt øget fleksibilitet. Her er det meget lettere at justere låsetilladelser, og selv et tabt låsemedie giver ikke anledning til bekymring, da det blot kan blokeres i systemet og dermed ikke udgør en sikkerhedsrisiko. Desuden kan systemerne nemt udvides, hvis der kommer nye rum, bygninger eller autoriserede personer til.

Adgangsmedierne her er: 
❯ Mekaniske nøgler
❯ SmartCards (digitale)
❯ Transponder (digital)
❯ RFID-chips (digitale)
❯ Nummerpads til flercifrede koder (digitale)

Digitalt låsesystem

Det digitale låsesystem er et rent elektronisk system og fungerer helt uden mekaniske nøgler. Det rent digitale låsesystem giver således et meget højt sikkerhedsniveau og er særligt velegnet til bygninger/bygningskomplekser med et stort antal nøgler/låse. Men det er også muligt at anvende et digitalt låsesystem i mindre miljøer, selv i private hjem, f.eks. med skræddersyede løsninger som MobileKey.

Det, der i første omgang synes at være en ulempe, er de relativt høje omkostninger, der er forbundet med at købe og installere et digitalt låsesystem. Dette bliver imidlertid sat i perspektiv, når man tager i betragtning, at et låsesystem er en langsigtet investering og derfor også omfatter de lave vedligeholdelsesomkostninger under driften, som amortiserer investeringen på mellemlang sigt og samlet set gør det mere fordelagtigt.

Digitale låsesystemer giver brugeren mange fordele. F.eks. er den fleksibilitet, der følger med et sådant system, meget praktisk. Adgangstilladelserne kan tildeles med få klik i den tilhørende software og kan om nødvendigt også trækkes tilbage igen. På denne måde er det muligt at reagere hurtigt i låseplanen, hvis der f.eks. er en person i en virksomhed, der får tildelt nye kompetencer eller skal fungere som vikar. På den anden side kan et låsemedie også hurtigt blokeres, f.eks. hvis en lås ikke er i brug, en (tidligere) medarbejder ikke returnerer den, når han/hun forlader virksomheden.

Især sidstnævnte er en meget stor fordel ved det digitale låsesystem, da det hurtigt kan ske, at et låsemedie på den ene eller anden måde bliver væk. Tab eller endog tyveri kan være en årsag. Med et mekanisk låsesystem er dette direkte forbundet med en følelse af usikkerhed og er først og fremmest tidskrævende og forbundet med høje omkostninger. Med store systemer kan dette hurtigt blive meget dyrt, især hvis der tabes en hovednøgle. I tilfælde af en digital installation kan mediet blot låses, og sikkerheden er straks genoprettet.

Hvad et digitalt låsesystem også kan: Tildele adgangstilladelser for en begrænset periode. Skal f.eks. en rengøringsmedarbejder kun har adgang om aftenen, kan dennes identifikationsmedie programmeres, så han/hun kun har adgang mellem kl. 19.00 og 22.00. Desuden er det muligt at logge adgangsforsøg og rapportere uautoriserede adgangsforsøg direkte.

 
Hvad betyder "enslukkende" og "forskelliglukkende" låse? 


Ud over de allerede nævnte typer af låsesystemer kan de adskilles ved en anden egenskab: enslukkende eller forskelliglukkende. Denne skelnen er næsten selvforklarende, når den anvendes på låsesystemer.

Enslukkende låse (også: "ensspærrende") gør det muligt at bruge én nøgle til flere låse. Noget, som mange sikkert kender fra deres lejligheder: Ofte er en enkelt nøgle nok til at få adgang til huset, lejligheden, garagen osv.

Ved forskelliglukkende låse (også: "forskelligspærrende") er der kun én nøgle til hver cylinder. Hvis vi overfører dette til eksemplet med lejligheden, ville vi have en enkelt nøgle til hvert hus, hver lejlighed, hver garage osv., som i virkeligheden kun kan bruges i den respektive tilhørende lås.

Hvis man ser nærmere på dette, vil man komme frem til den kendsgerning, at man ikke kan tale om et låsesystem i forbindelse med forskelliglukkende låse, da det væsentlige ved dette er, at et låsemedie kan låse mere end én cylinder op. Derfor kan man kun tale om et låsesystem i ordets egentlige forstand, hvis systemerne er enslukkende (man kan bruge samme nøgle til flere låse).

Hvis dette anvendes på elektroniske låsesystemer, er de altid enslukkende, da et digitalt identifikationsmedie altid kan programmeres til at have flere adgangstilladelser (selv om det naturligvis også kan programmeres til kun én lås). Disse kan til enhver tid justeres, så systemet er ikke kun er enslukkende, men også meget fleksibelt.
 

Hvordan installeres og konfigureres et låsesystem? 


Hvordan et låsesystem installeres og konfigureres, afhænger altid af, hvilken type system der installeres. Fælles for alle systemer er dog, at installation og konfiguration altid bør udføres af uddannede specialister.

Med et mekanisk låsesystem er konfigurationen allerede afsluttet ved installationen. Derfor er det også vigtigt at vide inden installationen, hvilke adgangsrettigheder der skal tildeles og hvordan, for når cylinderne indsættes i dørene, bestemmes det også, hvem der må låse hvilken lås. For at installere cylinderen skal du først sætte nøglen ind i låsen og derefter skubbe cylinderen ind i døren. Denne fastgøres med skruen til forenden, og så er installationen færdig.

Hvis man udelukkende tager udgangspunkt i cylinderne, er installationen også ens for mekatroniske og digitale låsesystemer, selv om der naturligvis ikke kan indsættes nogen nøgle, især ikke med digitale cylindere. Her skal det også bemærkes, at man - afhængigt af den installerede cylinder - skal være opmærksom på, i hvilken side af døren den elektroniske knop skal placeres. Generelt er det ikke muligt at skitsere en alment gældende installation for mekatroniske og digitale låsesystemer, selv om mange ting ligner hinanden.

Låsesystemets konfiguration er meget mere fleksibel med mekatroniske og digitale låsesystemer end med mekaniske låsesystemer, hvor en konfiguration, der er indført én gang, er meget ufleksibel.

Men hvordan bliver låsesystemet egentlig konfigureret? Et repræsentativt eksempel er det digitale låsesystem, hvor identifikationsmedier og cylindere kan programmeres på forskellige måder.

Generelt er det muligt at programmere et system med programmeringsenheden ved de enkelte låse og identifikationsmedier. For et lille system med et overskueligt antal cylindre er dette stadig praktisk muligt; for et større system foretages konfigurationen via en særlig software.

 

Hvordan planlægger man et låsesystem? 

Det grundlæggende spørgsmål i planlægningen af låsesystemer er: Hvem skal have hvilke adgangsrettigheder? Så det vigtigste for planlægningen er, hvordan låseplanen skal se ud. Især når det drejer sig om et mekanisk låsesystem, skal dette tages i betragtning, for når først systemet er installeret, er efterfølgende ændringer ret byrdefulde.

Selv om det som nævnt er lettere at foretage efterfølgende ændringer med digitale låsesystemer, er det stadig nødvendigt at fastlægge, hvem der skal have hvilke adgangsrettigheder senest ved den første konfiguration. Dette gøres bedst ved hjælp af en matrix, hvor du kan "afkrydse", hvilken nøgle (eller hvilket identifikationsmedie) der hører til hvilken lås (eller hvilken cylinder).

Trods fleksibiliteten i et digitalt system er det også i dette tilfælde fornuftigt at bestemme på forhånd, på hvilke punkter, der ud over selve låsningen, er behov for særlige funktioner. For eksempel med hensyn til brandbeskyttelse. bør du vide (også med hensyn til eventuel indsats fra brandvæsenet) allerede inden installationen, hvor f.eks. nød- og farefunktioner er vigtige.

 

Hvor sikre er låsesystemerne? 

Så længe man er i besiddelse af alle eksisterende nøgler, er der ingen øget sikkerhedsrisiko med et låsesystem. Ordet "nøgle" henviser allerede indirekte til, at der med et mekanisk låsesystem hurtigt opstår et alvorligt sikkerhedshul, hvis en nøgle skulle blive væk. Et simpelt tab er irriterende nok og fører til en følelse af usikkerhed, men et tyveri er endnu mere ubehageligt. I begge tilfælde koster det ikke kun mange nerver, men kan også hurtigt blive meget dyrt, da et stort antal låse og cylindre skal udskiftes. 

Men hvad med når du låner en nøgle ud (f.eks. til naboerne for at vande blomsterne, mens du er på ferie, eller til en regelmæssig rengøringshjælp)? Kunne denne teoretisk set blot kopiere en nøgle? Dette er normalt vanskeligt, fordi låsesmede kun må kopiere nøglen, hvis der også fremlægges et sikkerhedskort. Kun dette kort i kreditkortstørrelse gør det muligt at kopiere nøglen og skal om nødvendigt fremvises for låsesmeden. Sidstnævnte har derefter tilladelse til at sende nøglen til producenten med henblik på kopiering. 

Men selv dette kort giver ikke hundrede procent sikkerhed. Selv nøgler med et sikkerhedskort er ikke ukopierbare. I dag er det helt muligt at scanne og kopiere låsesystemnøgler. Selv med et sikkerhedskort kan der således hurtigt opstå en utilpas følelse under visse omstændigheder. 

Det er meget mere sikkert, selv uden sikkerhedskort, med et digitalt låsesystem. Hvis en nøgle tabes eller stjæles, kan den simpelthen blokeres i låsesystemet, og den oprindelige sikkerhed er hurtigt genoprettet. Det skåner nerverne og pengepungen.

 
Hvor anvendes der låsesystemer? 

Som det allerede fremgår af ovenstående: De steder, hvor der anvendes låsesystemer, kan være meget forskellige. Dette gælder både for selve bygningstyperne og for anvendelsesområderne i forskellige brancher og miljøer.

 

Forskellige typer bygninger

Fra et lille enfamilieshus til et stort boligkompleks: Det kan under alle omstændigheder betale sig for dig at bruge et låsesystem.

Lad os tage et enfamiliehus: Selv om det er en ret lille målestok, kan det også hurtigt blive uoverskueligt. Her er der en lang række døre: Lejlighed, kælder, opbevaringsrum, postkasse, måske et haveskur... Hvis nu ikke alle skal have adgang til alle rum, f.eks. hvis børnene ikke må være i kælderen, bliver dette hurtigt kompliceret. Et låsesystem kan være en hjælp. Og netop til så små rammer findes der endda mobile varianter, som giver et stort plus i fleksibilitet, f.eks. MobileKey fra SimonsVoss.

Vi har allerede talt kort om kontorbygninger her. Uanset hvilken skala vi taler om: Et låsesystem er altid tilrådeligt. Da medarbejdere kommer og går i en virksomhed, kompetencerne ændrer sig - kort sagt: det, der sker, er meget fleksibelt - giver det god mening at bruge et digitalt låsesystem.

Ud over enfamiliehuse er især byområderne kendetegnet ved store boligkomplekser. Det kan betale sig for både beboere og ejendomsadministratorer at bruge et låsesystem. På den ene side er der den indlysende adgang til huset og ens egen lejlighed, men på den anden side kan der også være en parkeringskælder, vaskeri, fitnessrum... Det er tilrådeligt, hvis adgangen til de forskellige lokaler administreres via en central løsning, så man kan bevare overblikket over tildelingen af adgangsrettigheder. Og sidst, men ikke mindst, naturligvis af hensyn til sikkerheden.

 

Hvordan forskellige brancher kan drage fordel heraf

Et låsesystem er ganske universelt. Universel i den forstand, at: det kan bruges på mange forskellige områder og giver dig helt klart fordele.

 

❯ Sundhedsvæsen

Især i sundhedssektoren er det vigtigt at håndtere låse- og adgangstilladelser meget omhyggeligt. Hvis man f.eks. ser på et hospital, hvor mange forskellige grupper af mennesker mødes, fra speciallægen til regnskabsafdelingen til patienten, er der mange forskellige afdelinger, hvor alle på den ene side har brug for den rette adgang, men på den anden side under ingen omstændigheder bør have adgang til følsomme områder eller områder med øget diskretion. For de nævnte faggrupper vil det f.eks. være vigtigt, at regnskabsafdelingen ikke har adgang til patientjournaler. Det behøver dog heller ikke nødvendigvis at være en stor klinik, for selv i en almindelig lægepraksis er der allerede meget forskellige grupper af personer, hvorfor det også her giver mening at anvende et låsesystem for også at kunne kortlægge de forskelligt fordelte kompetencer korrekt i adgangstilladelserne.

 

❯ Forsikringsselskaber

Uanset om det er et stort eller lille forsikringsselskab, er diskretion ekstremt vigtigt, især i denne branche. Kunderne betror forsikringsselskabet meget - både direkte når kontrakten indgås, og når der skal anmeldes en forsikringsskade. Hvis man f.eks. ser på et stort forsikringsselskab med forskellige forsikringstyper under ét tag, er det godt at adskille dem efter afdeling, så medarbejdere fra en afdeling kun har adgang til kundedata fra deres egen afdeling. De, der arbejder inden for f.eks. privat supplerende sygesikring, behøver ikke at have adgang til arkivet for retshjælpsforsikringer. Og hvis det alligevel skulle være nødvendigt, kan den pågældende ansatte anmode om det. Sidstnævnte er særlig let, hvis man benytter sig af et elektronisk adgangskontrolsystem, fordi adgangen i så fald kan lagres midlertidigt på identifikationsmediet og trækkes tilbage igen efter brug.

 Finansielle selskaber

Virksomheder i den finansielle sektor har også at gøre med meget følsomme data og kunder, som vil være sikre på, hvem de kan stole på med deres følsomme data og indsigt. Et meget højt sikkerhedsniveau er derfor en forudsætning i finanssektoren. Derfor er det vigtigt med et låsesystem for at opfylde de øgede sikkerhedskrav. Ud over hovedindgangen skal personalet have adgang til deres kontorer for at kunne administrere de klienter, de har ansvaret for. Omvendt har de ikke brug for adgang til andre medarbejderes kontorer (medmindre de f.eks. er ferieafløser for en anden). Desuden bør kun udvalgte medarbejdere have adgang til områder som f.eks. kontantbeholdninger. Et låsesystem gør det meget lettere at kortlægge alle disse områder på en fornuftig og overskuelig måde.

 Industri

Kemi, metalkonstruktion, bilindustrien... Industrivirksomhederne dækker et bredt område. Fælles for dem er, at det er vigtigt at garantere sikre processer. Et låsesystem spiller en afgørende rolle for at sikre, at adgangen forvaltes på en sådan måde, at der hersker størst mulig sikkerhed i processerne. Der er også mange områder i industrivirksomheder, lige fra produktion til markedsføring og salg. Produktion er et sådant område, som kun bør være tilgængeligt for autoriserede medarbejdere for at minimere de farer, der kan opstå fra maskiner og produktionsudstyr, hvis de ikke betjenes korrekt. Men der er også nok data uden for produktionen, som skal beskyttes, f.eks. i de nævnte afdelinger - hvad enten det drejer sig om markedsføringsstrategier eller salgsdokumenter.

 

 Medicinalindustrien

Især i en branche med et så stort potentiale for misbrug som medicinalindustrien er sikkerhedsspørgsmålet en høj prioritet. Forskning, produktion, kvalitetssikring og markedsføringen skal - også i henhold til "Good Manufacturing Practice" (GMP) - foregå under sterile og sikre forhold, hvor kun autoriserede medarbejdere har adgang. På den ene side for at sikre, at hele processen er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser, og på den anden side for at sikre, at intet falder i de forkerte hænder. Dette er et miljø, som det ville være næsten umuligt at overvåge uden et låsesystem. Brugen af digital adgangskontrol ville have den fordel, at uautoriserede adgangsforsøg ville blive logget, hvilket ville give endnu større sikkerhed.

 Plejehjem og ældreinstitutioner

På ældreinstitutioner og plejehjem er det vigtigt at finde en god balance mellem på den ene side pleje af dem, der bor i faciliteterne, og på den anden side beboernes privatliv. Boligområderne har allerede et særligt behov: Dørene skal kunne låses udefra, men i nødstilfælde - og kun i nødstilfælde - skal det stadig være muligt at åbne dørene udefra. Desuden er der en række følsomme områder i denne sektor, f.eks. følgende. Plejeafdelinger og medicinlagre, som kun udvalgte, autoriserede personer bør have adgang til. For at kunne kortlægge disse adgangstilladelser i flere lag i adgangskontrolsystemet er brug af et låsesystem uundværlig.

 Sport og kultur

Selv om idrætsanlæg og kulturinstitutioner umiddelbart er forskellige ting, har de en række ting til fælles: begge fokuserer på bestemte personer, som tilbydes en scene, som er til rådighed i bestemte perioder og som kræver lokaler for sig selv, og som andre aktiviteter og medarbejdere i mange tilfælde er "knyttet" til. Især store haller og stadioner har en kompleks logistik, der ikke kun begynder med selve rummet, men også med f.eks. adgangsveje gennem skranker. Desuden gives adgangstilladelsen ofte kun for en kort periode. Det er alle udfordringer, som kan løses med et låsesystem.

 
Hvilket låsesystem er det rigtige for dig?

Du vil gerne købe et låsesystem, men ved endnu ikke, hvilket låsesystem der er det rigtige for dig? Som eksperter i elektroniske låsesystemer af høj kvalitet er vi hos SimonsVoss den rette kontakt og producent for dig. Vi er testvinder fra Unterföhring ved München! Når du bestiller hos os, får du ægte "Made in Germany"-kvalitet. 

Kontakt os, så analyserer vi sammen med dig dine individuelle behov og de mulige omkostninger ved låsesystemet. Sammen gennemgår vi, hvilke bygninger der er tale om, hvor mange døre og med hvilke funktioner de skal udstyres, hvad der skal tages hensyn til samt alle øvrige spørgsmål!


Book et møde med os allerede i dag!