Dørlåstyper

Som sentral sikkerhetsingrediens i leiligheter og hus bruker vi dørlåser hver eneste dag. Her gir vi en detaljert presentasjon av de 8 vanligste dørlåstypene og hvordan de fungerer.

Innhold:

▶ Hvilken dørlås for hvilken dør?

Dørlåser er en viktig bestanddel av sikkerheten i leiligheter og hus, og vi bruker dem nesten daglig. Det finnes forskjellige typer av dørlåser, og disse kan til dels skille seg sterkt fra hverandre i bygge- og funksjonsmåte.

Noen av de vanligste typene dørlåser er innstikkslåser, rørrammelåser og hengelåser. Av disse er innstikkslåsene de hyppigst brukte låsene til dører i hus, leiligheter og rom. Rørrammelåser blir hovedsakelig brukt til porter og dører mens hengelåser er egnet til boddører eller skapdører.

Men også digitale identifiseringsmedier blir stadig viktigere i digitaliseringens tidsalder, fordi de har mange fordeler fremfor de manuelle låsene. Det er helt klart at mangfoldet av låsetyper er like stort som deres funksjonsmåter og utseende.

For å få et bedre overblikk over de forskjellige typene dørlåser skal vi her gi deg en mer nøyaktig beskrivelse av de åtte vanligste modellene samt deres spesifikke fordeler og bruksområder. 

 

▶ Oversikt over de 8 vanligste dørlåstypene

❯ Innstikkslås

Innstikkslåsen er en vanlig låsmodell som monteres i stump-, fals- eller rørrammedører, og som alt etter konstruksjon bruker ulike låseverk, bl.a. tilholder-, sperre- eller profilsylinderlås.

Bolten går her inn i dørbladet via en låslomme og består av flere bestanddeler, bl.a. låskassen, låsdekselet og fallen. Det som er synlig på utsiden på denne dørlåstypen er bare låsfallen (også kalt snapp) og reilblokken. Låsene skrus fast til døren via den låseplaten, en loddrett metallist,. Sperringen skjer ved å trekke til seg døren eller ved å dreie nøkkelen i låskassen, der denne mekanismen ofte er å finne i kombinasjon med dørklinker eller dørhåndtak. Bolten går inn i dørbladet og må ha en utsparing, noe som kan føre til en materialsvakhet i området for låskassen.

Innstikkslåsen brukes særlig ofte som ukomplisert låsanordning i hus- og leilighetsdører, men den benyttes også utvendig.

I tillegg til den enkle monteringen har de dessuten fordelen av å ha relativt høy innbruddssikkerhet, da de ikke kan skrus av sånn uten videre. På noen modeller er det også mulig med en multisperre, der flere reiler griper inn i låsblikket og dermed gjør det vanskelig å bryte opp og bore opp døren. Dessuten er det også mulig å installere en antiåpning eller antiborbeskyttelse.

Ulempen ved innstikkslåsen er likevel nøkkeltapet, da hele låsen i nødsfall må byttes ut og at den dessuten kan manipuleres og åpnes med enkle verktøy.

 

❯ Rørrammelås

Med en lignende oppbygging som den ovennevnte innstikkslåsen har rørrammelåsen en betydelig mer robust konstruksjon og brukes først og fremst i dører og porter med metallramme, men også i branndører og i dører som generelt sett har krav til høy sikkerhet.

I bunn og grunn er rørrammelåsen en innstikkslås som bygges inn i rammens profilrør og som er spesifikt konstruert for montering i rørrammedører. Den består likeledes av en låskasse, falle, reile og låsblikk, har imidlertid i motsetning til innstikkslåsen en mye grunnere byggedybde og klarer seg med plassen i rørrammen.

Rørrammelåser brukes svært mye i Tyskland og benyttes som oftest i leiligheter og kontorer samt i offentlige bygninger. Fordelene er den plassbesparende konstruksjonen og den likeledes svært høye sikkerheten mot innbrudd og fleksibiliteten i bruksområder, bl.a. i brann- og lydbeskyttelsesdører. Akkurat som ved innstikkslåsen betyr et tap av nøkkel en komplett utskiftning av låsen, og dessuten er installasjonen av en rørrrammelås svært kompleks og krever spesialverktøy og tekniske kunnskap.

❯ Profilsylinderlås

En profilsylinderlås er den mest vanlige typen sylinderlås, og den blir som regel brukt i husdører, leilighetsdører, og den har også flere bruksområder.

I tillegg til huset med en dreibar sylinderkjerne i det indre består en profilsylinderlås av en låsbolt, kjernestiftet og stiftfjærer. I den dreibare sylinderkjernen er det små metallstifter som ved hjelp av fjærer skyves nedenfra og opp i låseprosessen og dermed blokkerer denne. Denne kan bare dreies når en nøkkel med tilsvarende profil føres inn. Låsnesen, en spak på sylinderkjernen, følger med og griper inn i låsemekanikken slik at fallen og reilen trekkes tilbake.

Profilsylinderen har et bestemt antall nøkler som alle har den samme lukkingen, og i tillegg muliggjør profilsylinder funksjon for lås- og sperremekanisme. Mens låsen sørger for den egentlige sperren, overtar låssylinderen funksjonen som drivmekanisme reilen og sikring av låsmekanismen mot uønskede åpningsforsøk eller fremmede nøkler.

I tillegg har den svært mange fordeler, noe som gjør den så populær. Profilsylinderlåser har forskjellige sikkerhetsnivåer som omfatter alt fra tradisjonelle sikkerhetssylindere til slike med elektroniske sikringselementer og armeringer. Dermed kan de uten problemer garantere høy sikkerhet mot innbruddsforsøk. I tillegg er de lette å skifte ut og kan uten problemer (f.eks. ved tap av nøkkel) skiftes ut med ny sylinder uten å måtte skifte ut hele låsen. 

 

❯ Hengelås

En hengelås er en lås, som brukes ved enkle låseoppgaver og ikke trenger innbygging. Den blir bare hengt på med en u-formet bøyle på et overfallsbeslag som dekker hodet på festeskruene.

Stort sett består låsen av en bøyle, låssylinderen og huset, der bøylen utgjør den bevegelige delen av låsen og som føres inn huset for å låse. Låssylinderen er også den delen av låsen der nøkkelen settes inn for å låse opp bøylen igjen. Huset omgir låsemekanismen og beskytter den mot skader, manipulasjon og påvirkning fr været. Som alternativ til den typisk taggete nøkkelen finnes det også varianter som er utført som kodelås eller som digital hengelås.

Hengelåser finnes i forskjellige størrelser og styrker, og i tillegg sørger konstruksjonen for en høy grad av fleksibilitet og enkel håndtering. Derfor brukes på forskjellige steder, bl.a. på kjellerdører, skap, verktøykasser, hagegjerder, kister osv.

På grunn av den forholdsvis enkle konstruksjonen oppstår det imidlertid en rekke ulemper, som særlig gjelder sikkerheten. En hengelås kan i motsetning til en fast innebygd lås ødelegges relativt enkelt med verktøy som tenger eller boltskjærer og gir derfor bare begrenset beskyttelse mot innbrudd og tyveri. Likeledes kan tap av nøkkel føre til et betydelig problem, da profilsylinderen ikke kan skiftes ut. Dessuten må man ved kjøp av hengelås alltid passe på å få god kvalitet, fordi rimeligere låser som oftest ikke er værbestandige og danner rust. En hengelås kan også være klumpete og dermed være vanskelig å håndtere.   

 

❯ Skruelås

Skruelåsen er en type låse som skrus fast på baksiden av en dør eller skuff i stedet for å monteres i en utsparing. Den brukes ofte til mindre dører, skuffer, hageporter og møbler da den er lett å montere og ikke krever spesialverktøy.

Den består av et låsblikk, en reile og en låssylinder, der reilen aktiveres når den dreies med en passende nøkkel i låssylinderen, griper tak i låsblikket og låser døren. Mekanikken blir da dekket av en låskasse. I motsetning til den allerede nevnte innstikkslåsen er det ikke nødvendig med noen utsparing i døren, og den er derfor betydelig enklere å montere. Skrulåser består som regel av galvanisert metall og er egnet for dører og porter utendørs da de er motstandsdyktige mot påvirkninger fra været.

Likevel har de noen ulemper som ikke skal glemmes. De har sammenlignet med andre låstyper en lavere sikkerhet og er lettere utsatt for manipulering og innbrudd. Monteringen er heller ikke egnet for alle dører da de krever et sterkt materiale og i tillegg skader overflaten på døren siden det må lages hull for å montere dem.

 

❯ Hakereilelås

En hakereilelås er en spesiallås spesifikt til bruk på skyvedører og omfatter tre varianter, sperre-, profilsylinder- og toalettlås. Da den rette reilen i en standardlås ikke vil låse en skyvedør korrekt, er det nødvendig med en bøyd sirkel- eller hakereile. I tillegg kan hakereilelåsen utstyres med et egnet springgrep som passer til skyvedører som åpner seg i veggen.

Skyvedører med sine tilhørende låser kan med fordel benyttes i oppholdsrom og kontorer da de sparer plass, er lette å håndtere og gjør det gitte rommet optisk større. Bruksområdene er dermed mange, døren kan forsvinne utenpå eller inn i veggen og får dermed en optisk eleganse.

Imidlertid er de lite innbruddssikre, er helt uegnet til inngangsdører og ved skyvedører på veggen må dørbladet gå mot stoppstolpe for i det hele tatt å kunne lukkes. Her kan totalbildet bli ødelagt.

 

❯ Sperrelås

Sperrelåsen er en populær dørlås av enkel konstruksjon som først og fremst brukes i innerdører. De tilhørende nøklene har stor variasjon ("bunt", dvs. "mangesidig") når det gjelder nøkkelformer, noe som kommer til uttrykk ved navnet på denne låstypen. Både nøkkelformen og nøkkelhullet kan optisk minne om er bølgeformet skjegg.

Den sentrale bestanddelen til sperrelåsen låssylinderen. Denne består av forskjellige deler, som huset, kjernen og stiftsylinderen. For å kunne låse døren er det innvendig en reile som når låsen aktiveres, skyter ut og går inn i låsblikket. Med den rette nøkkelen blir stiftsylinderne innvendig åpnet eller låst nå nøkkelen dreies.

Låsen har en sperre i form av en plate foran låskanalen som bare slipper gjennom nøkkelen med den rette profilen. I Tyskland finnes det i alt 64 forskjellige profiler for sperrelåser.

Her gjelder å vise forsiktighet i forbindelse med sikkerheten, for sperrelåser er relativt enkle å åpne med en sperrehake og egner seg derfor utelukkende til innerdører uten sikkerhetskrav.

 

❯ Toalettlås / Baderomslås

En lås med den antakelig hyppigste bruken, som alle har bruk en eller annen gang, er den enkle toalett- eller baderomslåsen, som kjennetegnes med teksten "ledig", "opptatt" eller med fargene "grønn", "rød". Toalettlåsen brukes for å låse døren til et offentlig eller privat toalettavlukke fra innsiden og skal gi brukerne et privat rom. Låsen er utstyrt med en toalettgarnityr, altså med en dreieknapp på innsiden og en liten knapp med en fordypning på utsiden. Alte etter modell kan det her brukes en dreie- eller skyvehendel.

Alt i alt har låsen en ganske enkel konstruksjon, den har bare én omdreining, dvs. at den låses ved å dreies én gang og trenger ingen nøkkel.

Reilen låses ved at driveren, som på fagspråket kalles "Oliven", blir aktivert og flytter en firkantstift. Reilen går inn inn i den beregnede utsparingen eller i låsblikket i dørkarmen. I nødsfall kan den åpnes dessuten åpnes med en liten hake og et passende verktøy fra utsiden.

Navnet kan kanskje antyde at bruken utelukkende er beregnet for toalettanlegg. Fordi den er lett å betjene og har en praktisk funksjonsmåte kan den også brukes i skifterom siden det her ikke kreves noen høy sikkerhetsstandard.

 

▶ Hva er det som gjør SimonsVoss annerledes? 

Alle dørlåsene som er nevnt hittil har én ting til felles: De trenger enten en nøkkel til låsing eller opplåsing, må monteres i dørbladet med mye materialtap og har til dels en svært lav sikkerhetsstandard.

Som pioner på digital låseteknikk har SimonsVoss satt seg som oppgave å løse problemene i forbindelse med tradisjonelle, manuelle nøklene og utvikle en produktserie som kan by tallrike fordeler. Men hva er det nå som skiller den digitale låseteknikken fra andre låser?

De digitale låssylinderne trenger ingen tagget nøkkel, men låses eller låses opp ved å aktivere et digitalt identifiseringsmedium (f.eks. transpondere, smartkort, sporingsbrikker) som sender et signal til låsanordningen og dermed får forbindelse med uten å komme i direkte kontakt med den. Det muliggjør ikke bare enkel og rask håndtering, men også et fleksibelt og uproblematisk tiltak ved tap av identifiseringsmediet.

I tradisjonelle låser må det ved tap av nøkkel brukes mye tid og krefter på å skifte ut den aktuelle låssylinderen. I bedrifter med med mange medarbeidere kan det bety store kostnader og mye ekstraarbeid. Men hvis et digitalt identifiseringsmedium går tapt, så kan det ganske enkelt deaktiveres med noen museklikk uten å begrense dørens funksjonsmåte. Likeledes er en slik spontan endring av bruksrettigheter alltid mulig, og et enkelt medium kan alt etter privilegier gi tilgang til alle dører.

Like enkel som betjeningen er installasjonen av den digitale låssylinderen, som på grunn av utvidbare komponenter passer til enhver dørtype og bare trenger plass til feste av låssylinderen. Til forskjellig fra for eksempel innstikkslåsen er det ikke behov for å bore i dørbladet eller kle det inn. De digitale låsløsningene er dermed spesielt godt egnet for små og store bedrifter samt for offentlige institusjoner som må ha stor fleksibilitet kombinert med høye sikkerhetskrav.

 

Har du spørgsmål om våre digitale låstyper? 

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi en individuell låsløsning også for din bedrift.

La oss ta steget inn i en verden uten nøkler sammen!

Ordne tilbakeringing her: