Borttappad nyckel

Alla har varit med om det:

Man har varit och handlat och kommer hem. Man ställer ner kassarna framför ytterdörren och stoppar handen i väskan för att ta fram nyckeln. Förgäves – nyckeln ligger varken i väskan eller fickan. Inget resultat efter minuters letande i bilen. Långsamt inser man faktum. Oavsett om nyckeln är tappad eller stulen: Nyckeln är borta!

 

Das Problem:

För privatpersoner tycks det kanske till en början inte vara ett alltför stort problem. Nyckeljouren öppnar den låsta dörren på några minuter eller sekunder. Nästa steg är i regel att göra en kopia av den förlorade nyckeln, såvida det finns en reservnyckel till hands. I flerbostadshus blir det lite svårare eftersom nycklar bara kan beställas via bostadsförvaltningen. Så snart den en kopia har gjorts på den förlorade nyckeln är problemet löst – för tillfället!

Borttappad nyckel

Är det tillräckligt att tillverka en ny nyckel?

En nyckelkopia löser visserligen problemet med den låsta dörren. När man tittar närmare på saken visar sig emellertid ett annat problem eftersom en sak är säker vid en nyckelförlust: Säkerheten i byggnaden är inte längre garanterad och en säkerhetsrisk uppstår som inte ska underskattas:

När det gäller ett flerbostadshus gäller detta inte bara den enskilde hyresgästens lägenhet. En stulen nyckel ger även obehörig åtkomst till trapphuset och olika gemensamma utrymmen. Den som vill kunna sova riktigt gott och erhålla full säkerhet måste byta låset respektive hela låssystemet.

Borttappad nyckel: Kostnad och låsbyte privat

Byte av lås varierar kraftigt utifrån antal och typ av nycklar, lås och säkerhetsnivåer. Om man utgår från ovannämnda scenario i ett flerfamiljshus med tio lägenheter uppkommer snabbt kostnader med stora belopp.

Beräkningsexempel:
I ett flerfamiljshus används ofta ett mekaniskt centrallåssystem som gör det möjligt för hyresgästerna att öppna sin egen lägenhetsdörr, entrédörren och även källardörren. Fördelen med det är att hyresgästen behöver få tillgång till ett färre antal nycklar (normalt 2 till 3). Det innebär en summa av ca 30 nycklar för hela bostadskomplexet.

Att byta ett sådant system med medelhög säkerhetsnivå uppgår till motsvarande ungefär 900–1 500 €.

Borttappad nyckel: Förlust av företagsnyckeln

Säkerhetsrisken vid förlust av en privat husnyckel ska inte underskattas. Men om huvudnyckeln till ett företag eller en skola försvinner måste man agera omedelbart!

Om en sådan nyckel går förlorad blir det mer komplicerat eftersom det här inte räcker med ett enkelt låsbyte. Oavsett om det gäller industrilokaler, kontor, skolor eller universitet – när säkerheten för personer och företagsegendom står på spel måste det mekaniska låssystemet ovillkorligen bytas.

Byte av ett sådant system överstiger vida kostnaden för att byta ett vanligt lås i ett flerbostadshus, enligt beskrivningen ovan. Kostnaden för att byta ett vanligt mekaniskt låssystem med huvudnyckel uppgår beroende på systemets storlek till mellan 10 000 och 20 000 €.

Borttappad nyckel

”Ansvarsförsäkringen täcker nyckelförlust – eller?”

Nyckelförlust

I allvarliga fall är det ofta oklart vem som ska ersätta skadan. ”Ansvarsförsäkringen täcker den uppkomna skadan...” Att luta sig mot detta påstående är allt annat än rekommenderat. Detta antagande är nämligen i många fall felaktigt!

Huruvida en privat ansvarsförsäkring täcker den uppkomna skadan beror i stor utsträckning på försäkringens utformning. Om den nyckel försvinner måste alltså ovillkorligen kontrolleras om och i vilken utsträckning förlust av en nyckel omfattas av den privata ansvarsförsäkringen. I regel består en privatpersons nyckelknippa inte bara av lägenhetsnyckeln utan även av jobbnyckel, garagenyckel, källarnyckel osv. Byte av dessa lås är i de flesta fall förenat med astronomiska summor som ett privat försäkringsbolag inte utan vidare tar på sig.

En nyckelförlust kostar alltså inte bara tid och nerver utan även reda pengar. Och det är inga småpengar. Om exempelvis hela låssystemet måste bytas ut uppstår enorma kostnader. Om byggnaden däremot har ett digitalt låssystem är det mycket enkelt att spärra den förlorade nyckeln (elektroniskt) och det kostar dessutom mindre.

Nyckelförlust: Vem betalar?

Ur rättsligt hänseende granskar man först omständigheterna i händelse av en borttappad (företags-)nyckel. Om arbetstagaren bara har gjort ett ringa fel är arbetsgivaren skyldig att ta på sig hela skadan. I händelse av påtaglig oaktsamhet fastställs ett bestämt skadebelopp som arbetstagaren måste stå för. Ett exempel kan vara att skicka företagsnyckeln per post. Storleken på arbetstagarens del uppgår i sådana fall till mellan 30 och 50 procent av den uppkomna skadan. När det gäller grov oaktsamhet eller om agerandet eventuellt är uppsåtligt måste privatpersonen betala kostnaden för hela skadan som nyckelförlusten har orsakat. Denna situation uppstår dock enbart om personen i fråga har agerat ytterst vårdslöst. Att lägga sin nyckelknippa i trapphuset i ett flerbostadshus trots att många människor regelbundet passerar är exempel på oförsiktigt beteende av denna typ.

Anställda som arbetar i den offentliga sektorn har dock i vissa fall en fördel. Det står ofta i anställningsavtalet att ansvaret endast ligger på den anställde vid grov oaktsamhet.

Oavsett vem som är arbetsgivare bör privatpersoner ovillkorligen kontrollera huruvida deras ansvarsförsäkring täcker kostnader som uppkommer vid en borttappad nyckel. Vidare rekommenderas en noggrannare granskning av anställningsavtalet för att ta reda på vem som bär ansvaret i olika situationer. Arbetsgivare bör också noggrant sätta sig in i vad som händer i händelse av en nyckelförlust. Dessutom måste de anställda uttryckligen informeras om ansvarsrisken vid nyckelförlust.

 

Lösning: Med digitala låssystem är problem vid nyckelförlust ett minne blott

Oavsett om det gäller en privatperson eller arbetsgivare är ett säkert: En försvunnen nyckel ger upphov till ett avsevärt administrativt arbete. Kostnaderna som blir följden ska vi inte ens tala om!

Det finns emellertid en möjlighet att helt slippa tänka på eventuella nyckelförluster. Med ett elektroniskt låssystem är alla dessa problem som bortblåsta. Med hjälp av ett modernt lås kan oron förpassas till det förgångna. Ett digitalt låssystem är en investering i framtiden där du kan spara tid, slippa problem och sänka kostnaderna avsevärt! När installationen är på plats kan samtliga låsmedier bekvämt administreras. Det går på några minuter att tilldela behörigheter och vid behov spärra ett medium

 

Elektroniskt låssystem: Kostnader

Det tillkommer inga ytterligare kostnader. Digitalcylindern går att montera i efterhand på bara några minuter. Om låsmediet tappas bort eller om ett ytterligare nyckelkort behövs skapas ett ersättningsmedium som konfigureras och kan användas omedelbart. Kostnaden för ”nyckeln” i RFID-format uppgår bara till en bråkdel av vad en mekanisk nyckel kostar.

Det är inte bara vid nyckelförlust som ett digitalt låssystem erbjuder fördelar för företag och slutkonsumenter.

 

 • En nyckel till allt:
  Öppna alla dörrar med en och samma nyckel (kod, RFIDtransponder/-kort, smartphone, fingerprint)
 • Allt i överblick:
  Övervakning och kontroll av passeringar och öppna dörrar alltid aktuell i realtid
 • Användbarhet
  Användarvänlig hantering kombinerat med effektivitet med en knapptryckning

 • Enkel tillträdeshantering:
  Individuell och bekväm konfiguration av tillträdesrättigheter (dela ut, ändra, ta bort behörigheter)
 • Temporär åtkomst:
  Möjlighet att skapa tillträdestider och tidsfönster för bestämda persongrupper (en gång, flera gånger, alltid, tid, datum osv.)
 • Högre säkerhetsstandard:
  Stäng säkerhetshål genom omedelbar spärr av förlorade nycklar och hindra otillåtna kopior
 • Slipp kabeltrassel:
  Digitala låssystem använder energisparande knappbatterier vilket innebär att kabeldragning och strömanslutning inte längre krävs
 • Made in Germany:
  Högkvalitativa produkter av tysk kvalitet Det innebär lång livslängd och tillförlitlighet, störningsfri drift samt minimal energiförbrukning
 • Service:
  Tillförlitlighet och rådgivning erbjuds alltid genom kompetenta kontaktpersoner och serviceteam på plats, på distans eller per telefon

Har en nyckel försvunnit? Inga problem!

Byt till ett modernt, bekvämt och digitalt låssystem från SimonsVoss nu. Spara tid, pengar och bekymmer och öka dessutom säkerheten så att du aldrig mer behöver höra: ”Nyckeln är borta!” Digitala låssystem med integrerad tillträdeskontroll är inte vara bekvämare än mekaniska system utan även mera praktiska, ökar säkerhetsnivån och är dessutom kostnadseffektivare!

 

Ta steget in i en KEYLESS WORLD med ett digitalt låssystem från SimonsVoss!

Snälla ring mig: