Sleutel verloren

Het is iedereen al wel eens gebeurd:

je komt na het shoppen naar huis. Bij de voordeur zet je de boodschappentassen neer en grijp je in je jaszak naar de sleutel. Mis: noch in de jaszak, noch in de broekzak is de sleutel te vinden. Zelfs na ellenlang zoeken in de auto geen spoor. Geleidelijk aan dringt tot je door: of ze nou verloren of gestolen zijn: de sleutels zijn weg!

 

Het probleem:

een privépersoon vindt dit op het eerste oog geen al te groot probleem. De sleuteldienst opent zo’n afgesloten deur binnen een paar minuten, of zelfs seconden. Vervolgens wordt in de regel een duplicaat gemaakt, als er een reservesleutel beschikbaar is. Bij wooncomplexen is dat een beetje ingewikkelder, omdat sleutels alleen via de beheerder aangevraagd kunnen worden. Zodra de verloren sleutel is nagemaakt, is het probleem opgelost – tenminste voorlopig!

Is het namaken van de sleutel voldoende?

Een duplicaat van de sleutel lost weliswaar het probleem van de afgesloten deur op. Bij nader inzien ontstaat er echter nog een probleem, want bij verlies van een sleutel is één ding zeker: De veiligheid van het gebouw is niet meer gegarandeerd en er ontstaat een niet te onderschatten veiligheidsrisico: Bij een appartementengebouw met meerdere partijen betreft het niet alleen één huurwoning. Een gestolen sleutel geeft ook onbevoegden toegang tot het complex en de verschillende gemeenschappelijke ruimten. Om weer gerust te kunnen slapen en absoluut zeker te zijn, is vervanging van het slot of het complete sluitsysteem noodzakelijk.

Sleutel verloren: kosten en vervanging van sloten in de particuliere sector

Het vervangen van een slot varieert sterk van het aantal sleutels, sloten en veiligheidsniveaus. Als we uitgaan van het bovengenoemde scenario van een appartementencomplex met tien woningen, ontstaan er al snel kosten van enkele duizenden euro’s. Calculatievoorbeeld: bij een appartementencomplex komt vaak een mechanisch centraalslotsysteem aan bod dat het de huurders mogelijk maakt hun eigen huisdeur, voordeur en kelderdeur te openen. Dit heeft als voordeel dat er minder sleutels (doorgaans 2-3) aan de huurder overhandigd hoeven te worden. Dat resulteert in een totaal aantal sleutels van ca. 30 sleutels voor het complete wooncomplex.

De vervanging van een dergelijke installatie met een middelhoog beveiligingsniveau bedraagt ca. € 900 – 1.500.

Sleutel verloren

Sleutel verloren: Verlies van de bedrijfssleutel

Het veiligheidsrisico bij verlies van een privé-huissleutel mag al niet onderschat worden. Maar als de generale sleutel voor een bedrijf of school spoorloos verdwijnt, moet er onmiddellijk gehandeld worden!

Als een dergelijke sleutel kwijtraakt, wordt het een stuk ingewikkelder, want hier is een eenvoudige vervanging van het slot beslist niet afdoende. Of het nu gaat om industriële bedrijven, kantoren, scholen of universiteiten, zodra de veiligheid van personen en bedrijfseigendommen op het spel staat, is vervanging van het mechanische sluitsysteem absoluut noodzakelijk.

De vervanging van een dergelijk systeem overtreft de vervangingskosten van het conventionele slot van een meergezinswoning zoals hierboven beschreven. De kosten voor het vervangen van een gangbaar mechanisch sluitsysteem met generale sleutel bedragen, afhankelijk van de omvang van het systeem, tussen € 10.000 en 20.000.

Sleutel verloren

“De aansprakelijkheidsverzekering betaalt bij verlies van sleutels – toch?”

Schlüssel verloren

In ernstige situaties is het vaak onduidelijk wie de schade moet vergoeden. “De verzekering vergoedt de ontstane schade…”. Vertrouwen op deze woorden, is allesbehalve raadzaam. Deze veronderstelling is in veel gevallen namelijk jammer genoeg fout!

Of een particuliere aansprakelijkheid de geleden schade dekt, hangt sterk af van de verzekering. Wanneer een sleutel verloren is, moet dus beslist gecontroleerd worden of en tot welk bedrag het verlies van een sleutel volgens polis van de aansprakelijkheidsverzekering gedekt is. In de regel bestaat de sleutelbos van een particulier niet alleen uit huissleutels, maar ook uit deursleutels, bedrijfssleutels, garagesleutels, keldersleutels enz. Bij de vervanging van deze sloten ontstaan in de meeste gevallen enorme bedragen die door de particuliere aansprakelijkheidsverzekering niet zomaar worden vergoed.

Sleutelverlies kost dus niet alleen tijd en veel zenuwen, maar ook geld. En dat niet te weinig. Mocht bijv. het complete sluitsysteem vervangen moeten worden, dan ontstaan er enorme kosten. Zodra het gebouw beschikt over een digitaal sluitsysteem, is (elektronisch) blokkeren van de verloren sleutel heel eenvoudig uit te voeren en ook stukken voordeliger.

Sleutelverlies: wie betaalt er?

Uit juridisch oogpunt wordt in geval van een verloren (bedrijfs-)sleutel eerst de situatie bekeken. Als de werknemer slechts een lichte schuld heeft, is de werkgever verplicht de volledige schade te vergoeden. In geval van gemiddelde nalatigheid wordt een bepaald schadebedrag vastgesteld dat de werknemer dient te dragen. Een voorbeeld hiervan is het versturen van de bedrijfssleutel per post. Het werknemerspercentage bedraagt in dergelijke gevallen ca. 30% – 50% van de geleden schade. Is er sprake van grove nalatigheid of zelfs opzettelijk handelen, moet de particulier alle kosten voor het verlies van de sleutel betalen. Deze situatie doet zich echter alleen voor als de particulier bijzonder roekeloos handelt. Het neerleggen van de sleutelbos in de gang van een meergezinswoning, hoewel er sprake is van druk verkeer, is een voorbeeld van dergelijk onvoorzichtig gedrag.

Werknemers die werkzaam zijn in de overheidssector zijn onder bepaalde omstandigheden in het voordeel. Vaak wordt in de arbeidsovereenkomst bepaald dat alleen in geval van grove nalatigheid een aansprakelijkheid van de werknemer is voorzien.

Om welke werkgever het ook gaat, privépersonen wordt ten zeerste aangeraden om bij hun aansprakelijkheidsverzekering na te gaan of deze de kosten voor een kwijtgeraakte sleutel voor zijn rekening nemen. Verder is het aan te raden om de arbeidsovereenkomst nauwkeuriger te bekijken om zeker te zijn wie in welke situatie aansprakelijk is. Werkgevers moeten zich ook grondig uiteenzetten met het scenario van sleutelverlies. Bovendien moeten werknemers uitdrukkelijk geïnformeerd worden over het risico op aansprakelijkheid bij verlies van sleutels.

 

De oplossing: digitale sluitsystemen leveren nooit meer problemen op bij het verlies van sleutels

Of het nu gaat om een particulier of een werkgever, één ding staat vast: wanneer een sleutel verloren gaat, ontstaat er veel organisatorische rompslomp. Om nog maar te zwijgen van de ontstane kosten!

Er is echter een manier om nooit meer bezorgd te hoeven zijn over het verlies van een sleutel. Dankzij een elektronisch sluitsysteem verdwijnen alle zorgen als sneeuw voor de zon. Met behulp van zo 'n modern slot behoort uw angst tot het verleden. Een digitaal sluitsysteem is een investering in uw toekomst om tijd, ergernis en enorme kosten te besparen! Eenmaal geïnstalleerd kunnen alle sluitmedia comfortabel beheerd worden. Het verstrekken van rechten en het blokkeren van een sleutel is binnen enkele minuten mogelijk.

 

Elektronisch sluitsysteem: kosten

Er ontstaan geen extra kosten. De digitale cilinder kan binnen enkele minuten achteraf zelf worden gemonteerd. Mocht het sluitmedium verloren gaan of een extra sleutelkaart nodig zijn, dan is een reservesleutel beschikbaar, die nieuw wordt beschreven en meteen gebruiksklaar is. De kosten van de nieuwe ‘sleutel’ in RFID-formaat bedragen slechts een fractie van een mechanische sleutel.

Maar niet alleen bij verlies van sleutels biedt een digitaal sluitsysteem voordelen voor bedrijven en eindgebruikers.

 

 • Eén sleutel voor alles:
  opening van alle deuren met slechts één sleutel (code, RFIDtransponder/-kaart, smartphone, vingerafdruk)
 • alles in één oogopslag
  bewaking en controle van passages en open deuren altijd actueel in realtime
 • usability:
  gebruiksvriendelijke bediening gecombineerd met effectiviteit met één druk op de knop

 • ongecompliceerd toegangsbeheer:
  individuele en comfortabele configuratie van toegangsrechten (rechten toewijzen, wijzigen, wissen)
 • tijdelijke toegang:
  inrichting van toegangstijden en tijdvensters voor bepaalde groepen personen (eenmalig, meermaals, permanent, tijd, datum, enz.)
 • hogere veiligheidsstandaard
  hiaten in de beveiliging dichten door onmiddellijk blokkeren van verloren sleutels en het verhinderen van ongeoorloofde kopieën
 • geen wirwar van kabels meer:
  digitale sluitsystemen werken met energiebesparende knoopcelbatterijen, zodat bedrading of stroomaansluitingen niet meer nodig zijn
 • Made in Germany:
  hoogwaardige producten met Duitse merkkwaliteit. Dat betekent: lange levensduur en betrouwbaarheid, probleemloze werking en minimaal energieverbruik.
 • Service:
  betrouwbaarheid en vertrouwen op elk gewenst moment gegarandeerd door competente contactpersonen en serviceteams ter plaatse, op afstand of telefonisch

Sleutel verloren? Geen probleem!

Stap nu over op een modern, comfortabel digitaal sluitsysteem van SimonsVoss. Bespaar in de toekomst tijd, geld en zenuwen en verhoog bovendien uw eigen veiligheid, zodat nooit meer de alarmbellen rinkelen bij een verloren sleutel.

Digitale sluitsystemen met geïntegreerde toegangscontrole zijn niet alleen comfortabeler dan mechanische systemen, maar ook handiger, verhogen de veiligheidsstandaard en zijn bovendien rendabeler!

 

Start nu met digitale sluitsystemen van SimonsVoss in de KEYLESS WORLD!

Bel me alsjeblieft: