Digital tillträdeskontroll

Du öppnar bilen med en knapptryckning, kör ut ur parkeringshuset med ett kort och kanske har du haft ett chip i stället för en nyckel runt handleden vid badhusbesöket... Dessa exempel visar: Många områden är numera digitala på ett självklart sätt. Varför ska man inte kunna dra nytta av de digitala fördelarna även när det gäller tillträdeskontroll?

Tillträdeskontroll är ett omfattande begrepp, men även om vi framför allt avser tillträdeskontroll i samband med ett låssystem öppnar sig många digitala möjligheter. Medan en mekanisk lösning så att säga fungerar ”endimensionellt” och helt enkelt innebär att en bestämd nyckel passar i ett (eller flera) bestämda lås kan man även integrera exempelvis bommar och rullportar i en digitalt system för tillträdeskontroll.

 

Fördelar med digital tillträdeskontroll

Om du styr tillträdeskontrollen digitalt hör nycklar i vanlig bemärkelse till det förgångna. Istället använder du en transponder, ett SmartCard eller annat digitalt låsmedium där dina tillträdesbehörigheter finns sparade. Att vi använder ”tillträdesbehörigheter” i plural är ingen slump utan helt avsiktligt eftersom ytterligare en fördel visar sig här: Medan analoga lås ofta innebär att man måste ha en stor nyckelknippa kan alla digitala tillträdesbehörigheter sparas på ett och samma medium. En stor fördel för dig vid tillträdeskontrollen!

Även om ett låsmedium skulle tappas bort är det inte någon fara å färde med ett digitalt låssystem. Om ett medium försvinner kan det enkelt spärras i programvaran och säkerheten i tillträdeskontrollsystemet är därmed återställd på kortast möjliga tid. Därmed slipper du byta lås och distribuera nya nycklar utan sparar både tid och kostnader.

 

Digitalt, flexibelt och individuellt

Att ett låsmedium kan lagra fler än en tillträdesbehörighet innebär även följande: I digital form kan tillträdeskontrollen styras individuellt. På ett företag kan därmed varje medarbetare erhålla exakt de tillträdesbehörigheter som rollen kräver. Kontorsmedarbetare kan få tillgång till huvudentrén, kontoret och eventuella gemenskaps- eller materialutrymmen medan känsliga områden såsom serverrum kan vara förbehållna IT, och även extern personal kan erhålla tillträdesbehörigheter, exempelvis leverantörer som behöver lämna varor på lagret.

Digital styrning av tillträdeskontrollen innebär även att man kan reagera flexibelt. Tillträdesbehörigheter kan delas ut med kort varsel, de kan utökas (om man exempelvis vikarierar för en kollega under semestertider) men kan även snabbt återkallas. Allt med några få klick, utan att det faktiska låsmediet behöver bytas ut.

 

 

 

 

Digital tillträdeskontroll på en järnvägsstation
Bommar vid infarten till ett parkeringsgarage

Säkerheten kommer först

Som nämnts tidigare i texten är digital tillträdeskontroll säkrare genom att förlorade låsmedier snabbt kan spärras så att de inte längre är förenade med några risker. Det är dock bara en av de säkerhetstekniska fördelarna med ett digitalt låssystem. Tillträdeskontroll i löpande drift erbjuder även den fördelen att DoorMonitoring i realtid är möjlig. Vid misstänkta händelser kan du få ett meddelande via e-post eller SMS om att något inte stämmer. Det kan vara obehöriga tillträdesförsök men även att dörrar står öppna ovanligt länge.

 

Vid intresse

Är du intresserad av att hantera tillträdeskontrollen digitalt i framtiden? Vi hjälper dig gärna. Kontakta oss så tar vi fram en lösning som passar dina säkerhetskrav.

 

Snälla ring mig: