Digital adgangskontrol

Du åbner bilen med et tryk på en knap, kører med et kort ud af parkeringshuset, måske har du også allerede brugt en chip i en svømmehal i stedet for en nøgle omkring håndleddet... Alle disse eksempler viser: Mange områder fungerer efterhånden digitalt som en selvfølge. Hvorfor skulle man så ikke også gøre brug af fordelene ved de digitale muligheder ved adgangskontrollen?

Adgangskontrol er et vidt begreb, for også hvis adgangskontrollen især skal anvendes i forbindelse med et låseanlæg, åbnes op for flere digitale muligheder. Mens det mekanisk så at sige fungerer "endimensionelt" og blot betyder, at en bestemt nøgle passer til en (eller flere) bestemte døre, kan man digitalt f.eks. også integrere bomme og rulleporte i adgangskontrollen.

 

Digital adgangskontrol – fordele

Hvis adgangskontrollen reguleres digitalt, hører nøgler i snæver forstand fortiden til. I stedet for har du et digitalt låsemedium som en transponder eller et SmartCard til adgangskontrollen, hvori dine adgangsrettigheder er gemt. Det er ikke noget tilfælde, men med vilje, at "adgangsrettigheder" anvendes af flertallet, for her viser sig direkte en anden fordel: Mens analoge nøgler ofte kræver et stort nøglebundt, kan adgangsrettighederne alle gemmes digitalt på et medium. En stor fordel ved adgangskontrollen.

Også hvis et låsemedium mistes, er du bedre stillet med den digitale adgangskontrol. For hvis et medium mistes, så kan det nemt spærres i softwaren, adgangskontrollen har dermed genskabt sikkerheden inden for kort tid. Låse skal dermed ikke udskiftes, der skal ikke fordeles nye nøgler, og man sparer en masse penge.

 

Digital, fleksibel og individuel

At et låsemedium kan gemme mere end bare en adgangsrettighed, betyder også: Adgangskontrollen kan individualiseres i digital form. I et firma kan eksempelvis hver medarbejder dermed få adgangsrettigheder, der er tilpasset nøjagtigt til denne. Kontormedarbejdere kan dermed komme ind i deres kontor og i eventuelle fælleslokaler igennem hovedindgangen, følsomme områder som serverrum kan være forbeholdt IT, og også eksternt personale kan få tildelt adgangsrettigheder, som f.eks. leverandører, der får adgang til lageret.

At regulere adgangskontrollen digitalt, betyder også, at kunne reagere fleksibelt. Adgangsrettigheder kan tildeles med meget kort frist, de kan udvides (hvis man f.eks. skal lave en ferierepræsentation for en kollega), men kan også hurtigt fjernes igen. Alt med bare nogle få klik, uden at det ville kræve en udskiftning af det egentlige låsemedium.

 

 

 

 

Digital adgangskontrol i en station
Bomme ved en indkørsel til parkeringskælder

Sikkerhed skrives med stort

Som beskrevet før i teksten er en digital adgangskontrol mere sikker ved, at mistede låsemedier kan spærres hurtigt og dermed ikke længere udgør nogen fare. Men dette er kun en af de sikkerhedstekniske fordele, når låseanlægget er digitalt. Under drift har adgangskontrollen også den fordel, at en DoorMonitoring i realtid er mulig. Ved "mistænkelige hændelser" kan den informere direkte via e-mail eller sms, at noget ikke stemmer. Det kan være uautoriserede adgangsforsøg, men også døre, der er åbne usædvanligt længe.

 

Ved interesse

Er du interesseret i fremover at løse adgangskontrollen digitalt? Vi hjælper dig gerne. Kontakt os, og vi finder den rigtige løsning til dine sikkerhedskrav.

 

Ring venligst til mig: