Tidsregistrering

Netop for personaleanliggender er et vigtigt spørgsmål: Hvor lang tid har medarbejderne arbejdet? Her kommer tidsregistreringen på tale, hvor den tid, medarbejderne har været til stede, registreres. Her er ordet "tilstedeværelse" vigtigt, for kun denne tid må registreres uden samtykke ifølge BGB, den tyske civillovbog. Hvis andre data registreres (såsom ophold eller opholdsvarighed i bestemte rum), skal der først separat indhentes tilladelse til dette.

 

Fordele ved tidsregistrering for virksomheden

Der kan være mange årsager til, at virksomheder beslutter sig for at indføre tidsregistrering. I første omgang er det oplagt, at tidsstyring vil medføre en væsentlig nemmere arbejdsgang, da processer hermed automatiseres, der ellers registreres manuelt og dermed koster arbejdstid. Med en besparelse af arbejdstid medfølger også omkostningsbesparelser, da den sparede tid kan bruges produktivt et andet sted.

Foruden den rene tidsregistrering – under forudsætning af samtykke (se foroven) – kan aktivitets- og projektrelaterede tider tildeles mere tydeligt og i givet fald optimeres i planlægningen. Kendskab opnået herigennem kan også anvendes gavnligt i fremtiden.

Med en optimal tidsregistrering kan arbejdsgiveren dermed bedre holde øje med processerne og får derudover et bedre overblik over hændelserne i virksomheden eller firmaet.

 

Mulighederne for tidsregistrering

Der kræves naturligvis et tilsvarende system, så den ønskede tidsbesparelse takket være tidsregistreringen bliver mulig. En tidsregistrering ved hjælp af lister administreret på egen hånd eller manuelt aflæste stempelkort ville snarere give tidstab end -gevinster. Stemplet bliver der i stedet for kun i overført betydning, eksempelvis ved en terminal til "indtjekning".

Indtjekning kræver et tilsvarende medium. I de fleste tilfælde vil dette være et plastikkort, men det er også muligt at udføre tidsregistreringen med en chip eller sågar via fingeraftryk. Det er også muligt at bruge en smartphone, f.eks. via en streg- eller QR-kode genereret pr. app.

 

Zeiterfassung
Digitale Zeiterfassung

Omkostninger ved digital tidsregistrering

Installation af et system til digital tidsregistrering er i første omgang forbundet med lidt højere omkostninger. Dette er dog kun et problem i begyndelsen, for det varer ikke længe, før omkostningerne i forbindelse med installationen af den digitaliserede tidsregistrering har betalt sig.

En faktor er den allerede tidligere nævnte omkostningsbesparelse ved, at medarbejdere, der arbejder med tidsstyring, kan aflastes, og kapaciteter dermed frigives her, som så med fordel kan anvendes et andet sted.

Dertil kommer: Installationen af et anlæg er som allerede nævnt en større omkostning, men de løbende omkostninger holder sig på et meget lavt niveau. Det digitale system til tidsregistrering er dermed en investering i fremtiden.

 

 

 

Integration i det digitale låseanlæg

Ved et digitalt låseanlæg er det som ved systemet til tidsregistrering: Investeringen betaler sig takket være de lave løbende udgifter og det lave vedligeholdelsesbehov inden for kort tid.

Overvejer du et digitalt låsesystem? Se mere på www.simons-voss.com, og nyd godt af sikkerhed, fleksibilitet og komfort. Og hvis du allerede har et digitalt system til tidsregistrering, f.eks. med kort: De kort, der anvendes her, kan også anvendes til vores adgangskontrolsystem. Kontakt os!

 

Vær sød at ringe til mig: