Mekaniske, elektroniske, digitale låsesystemer

Mekaniske låsesystemer

Mekaniske låsesystemer er den nemmeste måde at sikre bygninger på. Uanset om det er private hjem, skoler, sygehuse eller virksomheder, beskytter dette låsesystem personer og genstande ved hjælp af låsecylindre og dørlåse. Traditionelle mekaniske låsesystemer fås i forskellige versioner. De enkelte varianters sikkerhed kan udvides med diverse funktioner.

Takket være disse forskellige varianter er det muligt at realisere organisationsstrukturer med forskellige adgangsrettigheder. Afhængigt af bygning eller persongruppe kan det således bestemmes, hvem der har adgang til hvilket område. Dette forudsætter en nøje gennemtænkt planlægning og struktur på forhånd, som det mekaniske låseanlæg installeres efter. Afhængigt af strukturen skal brugeren beslutte sig for en bestemt type mekanisk låsesystem.

Låsesystem

Typer af mekaniske låsesystemer

Ved mekaniske låseanlæg skelnes imellem konventionelle låsesystemer og vendenøglesystemer. Den konventionelle teknik anvender nøgler med takker. Adskillelse af spærrestifter gør det muligt at dele op i forskellige grupper (hierarkitrin). En anden variant af nøgler med forsænkede boringer i vendenøglesystemer giver flere muligheder. Der kan dermed oprettes over- eller underordnede nøgler i det mekaniske låsesystem.

 

Anvendelse af mekaniske låsesystemer

Små til mellemstore firmaer, boligblokke eller offentlige institutioner anvender i dag stadig mekaniske låsesystemer. Disse låseanlæg anvendes fortrinsvis inden for områder, hvor det ikke sker så ofte, at udleveringen af nøglerne ændres. Antallet af og udsvinget blandt nøglebrugere skal ved mekaniske låsesystemer helst være lavt.

 

Ulemper ved mekaniske låsesystemer

Mekanisk låsesystem

Som allerede nævnt er den største ulempe ved mekaniske anlæg den ringe fleksibilitet.

Så snart der sker en ændring blandt nøglebrugerne eller adgangsrettighedernes struktur skal tilpasses, når mekaniske låsesystemer deres grænser. I overskuelige virksomheder eller institutioner er det stadig forholdsmæssigt nemt at udskifte de mekaniske cylindre.

Når der er udleveret mange nøgler eller ved større boligkomplekser, er det straks forbundet med store udgifter og et stort tidsforbrug.

Elektronisk låsesystem - digitalt låsesystem

Når man taler om elektroniske låsesystemer, nævnes digitale låseanlæg ofte i samme åndedrag. Begge systemer er baseret på samme teknik: Uanset om der er tale om et enkelt, elektrisk låsesystem til husets indkørsel eller et digitalt High-End-anlæg til universiteter – alle elektroniske og digitale anlæg arbejder efter samme princip: Låsecylinder kombineret med softwarestyret teknologi. Der er stort set ingen grænser for de tekniske muligheder, så meget komplekse låsehierarkier og rettighedsstrukturer kan nemt oprettes.

 

Digitale låsesystemer

Et digitalt låseanlæg giver både meget komfort og sikkerhed. Især private hjem, boligkomplekser og virksomheder nyder godt af digitale låseanlæg. Især firmaer anvender disse systemer, da administrationen og udleveringen af nøgler bliver meget nemmere. Derudover har et digitalt låsesystem den fordel, at det altid kan dokumenteres, hvem der befinder sig i bygningen og hvem ikke. Adgangsrettigheden til de pågældende områder kan nemt styres via softwaren. Det er således muligt brugervenligt at gemme, hvilken type persongruppe der har adgang til hvilket område. Det er dermed eksempelvis nemt at skelne imellem medarbejdere, leverandører og gæster.

 

Elektroniske og digitale låsesystemers bestanddele

De elementære bestanddele i et digitalt låseanlæg kan opdeles i følgende områder: Dørkomponenter, identifikationsmedier og software.

 • Dørkomponenter
  Omfatter en låsecylinder, der er udviklet specielt til elektroniske låseanlæg. Dørkomponenterne omfatter fortsat en læseenhed, der arbejder ved hjælp af RFID-teknik og som kan installeres i vidt forskellige former (læsestationer, mobile periferienheder osv.). Disse komponenter tilsluttes det interne netværk i huset for at kommunikere.
 • Identifikationsmedium
  Et digitalt låsesystems medium registreres og identificeres af læseenheden. Også her er der forskellige varianter, f.eks. som transponder eller i stikkortformat. Identifikationsmediet deles op i passiv, aktiv og semi-passiv teknik. Men en egenskab er fælles for alle: De fungerer uden undtagelser uden berøring, hvilket reducerer mediernes slitage til et minimum.
 • Software
  Dataudveksling af identifikationsmedium og dørkomponenter skal registreres og administreres. Her kommer en softwareløsning i spil, der administrerer informationsprocesser og styrer hardwarekomponenterne. Dette muliggør eksempelvis en komfortabel ændring af adgangsrettigheder eller udskiftningen af transpondere med kun nogle få klik.

Elektroniske låsesystemers anvendelsesområder

Ved anskaffelsen af et elektronisk låseanlæg spiller brugerens krav en stor rolle. Et privat hjem har således andre forudsætninger og krav end en skole, når det handler om at sikre personer og værdifulde genstande. Ikke desto mindre profiterer samtlige brancher af digitale låsesystemer, da disse kan tilpasses de individuelle behov.

 

Større virksomheder og offentlige institutioner skal helst dække fleksible adgangsrettigheder, da eksternt personale (f.eks. leverandører eller rengøringshjælp) også skal have adgang sammen med egne medarbejdere. Også institutioner som skoler, sygehuse eller universiteter profiterer af nøgleløse systemer, da der inden for disse områder hyppigt udskiftes nøgler. Et elektronisk låseanlæg gør dette muligt nemt og komfortabelt. En anden fordel er, at det er muligt at reagere lynhurtigt, hvis et identifikationsmedium mistes.

Sikkerheden i boliger inden for det private område kan lige så godt dækkes af mindre digitale låsesystemer. Dette system kan forstørres og opgraderes vilkårligt, så hele flerfamiliehuse eller boligkomplekser kan betjenes med digitale låseanlæg. Komplette anlæg kan administreres centralt og overvåges online takket være elektroniske låsesystemer i boligselskabers boligkomplekser.

Men også hoteller forstår at værdsætte fordelene ved digitale låseanlæg. Hvor døre til hotelværelser tidligere ofte blev betjent med magnetkort med stor slitage til følge, åbnes de i dag berøringsfrit og effektivt med et SmartCard. Personalet kan nemt udlevere, spærre eller udskifte det pågældende identifikationsmedium uden hjælp fra fagfolk.

Uanset om det er virksomheder, offentlige bygninger, private husholdninger eller hoteller, kan alle derudover nyde godt af muligheden for at bruge smartphonen som nøgle. Ved hjælp af en app sendes adgangsdataene fra smartphonen til den pågældende læseenhed, og hvis adgang godkendes, kan døres åbnes.

Elektronisk låsesystem

Fordele ved digitale låsesystemer

 • Yderligere sikkerhed
  Digitale låsesystemer giver den højeste form for sikkerhed. Takket være digital låsecylinder og et identifikationsmedium kan bygninger forsynes med det højeste sikkerhedstrin. Selv ved ekstern vold forhindres uberettiget adgang, da cylinderen derudover er sikret mekanisk.
 • Yderligere komfort
  Døre åbnes ved hjælp af fremtidsorienterede identifikationsmedier. Det betyder, at digitale låsesystemer anvender et RFID-medium, der erstatter den traditionelle nøgle. Dørene åbnes nemt og uden berøring.
 • Yderligere kontrol
  Skal personer grupperes, så kun bestemte områder er tilgængelige? Ikke noget problem – med digitale låsesystemer kan adgangsrettigheder konfigureres og styres individuelt. Omprogrammering af eksisterende rettigheder er muligt med få klik, uden at adgangsmediet skal udskiftes.
 • Yderligere bonusting
  Elektroniske låsesystemer kan udvides vilkårligt. Tilslutning til andre digitale systemer og anlæg er muligt uden problemer. En brandalarmcentral eller en alarm kan således tilsluttes, som aktiveres i tilfælde af farer.
 • Omkostningsbesparende
  Hvis en nøgle mistes ved et traditionelt mekanisk anlæg, skal samtlige cylindre udskiftes og nye nøglesæt udleveres. Ved boligblokke eller større medarbejderstabe kan dette hurtigt koste et femcifret beløb. Ved tab af identifikationsmediet i et digitalt låseanlæg kan mediet nemt spærres og udskiftes, så bygningens sikkerhed omgående genskabes.

Digitale låsesystemer fra eksperten

For mere end 20 år siden blev den revolutionære ide om digitale låsesystemer udviklet af pioneren inden for låseteknik. Eksperten SimonsVoss følger i årtier den teknologiske vision om en nøglefri verden.

Den problemfrie udskiftning af mekaniske komponenter med moderne, digitale låsesystemer er hverdag for visionæren. Udskiftningen sker nemt, hurtigt og uden kabler. Alle låsesystemer fra SimonsVoss er opbygget modulært. Det betyder, at de anvendte SimonsVosskomponenter kan kombineres med hinanden og efterfølgende kan udvides. Derudover er alle systemer kompatible op- og nedefter. Det muliggør en enkel teknik med meget lidt vedligeholdelse, der opfylder de højeste krav til alle komponenters design og kvalitet.

Med tanken om at revolutionere den digitale låseteknik stræber SimonsVoss stadig efter at leve op til de højeste sikkerhedskrav og udvikle innovative løsninger.

 

Bliv en del af den nøglefrie verden, og træd ind i en #keyless World med kvalitet Made in Germany

Vær sød at ringe til mig: