Mechanische, elektronische en digitale sluitsystemen

Mechanische sluitsystemen

Mechanische sluitsystemen zijn de eenvoudigste mogelijkheid om gebouwen te beveiligen. Ongeacht of het gaat om eigen woningen, scholen, ziekenhuizen of bedrijven, door dit sluitsysteem worden personen en voorwerpen door middel van cilinders en deursloten beschermd. Traditionele mechanische sluitsystemen bestaan in verschillende versies. De veiligheid van de afzonderlijke varianten kan worden uitgebreid met diverse functies.

Door deze verschillende varianten is het mogelijk organisatiestructuren met verschillende toegangsrechten te realiseren. Zo kan afhankelijk van het gebouw of de groep personen worden bepaald wie tot welke zone toegang krijgt. Dit vereist een goed doordachte planning en structuur voor de installatie van het mechanische sluitsysteem. Afhankelijk van de structuur moet de gebruiker kiezen voor een bepaald type mechanisch sluitsysteem.

Sluitsysteem

Types mechanische sluitsystemen

Bij mechanische sluitsystemen wordt een onderscheid gemaakt tussen conventionele sluitsystemen en keersleutelsystemen. De conventionele techniek maakt gebruik van zogenaamde getande sleutels. De scheiding door blokkeerstiften maakt hierbij de verdeling in verschillende onderscheidende groepen mogelijk (hiërarchische niveaus). Een andere variant van sleutels met boorgroeven in keersleutelsystemen maakt verdere opties mogelijk. Daardoor kunnen boven- of ondergeschikte sleutels van het mechanische sluitsysteem worden aangemaakt.

 

Gebruik van mechanische sluitsystemen

Kleine tot middelgrote bedrijven, woonhuizen of openbare instellingen maken ook tegenwoordig nog gebruik van mechanische sluitsystemen. Deze sluitsystemen worden bij voorkeur gebruikt in sectoren waar geen frequente wijziging van verstrekte sleutels nodig is. Het aantal en de fluctuatie van personen met sleutels moet bij mechanische sluitsystemen zo klein mogelijk worden gehouden.

 

Nadelen van mechanische sluitsystemen

Mechanisch sluitsysteem

Zoals eerder vermeld, is het grootste nadeel van mechanische systemen de geringe flexibiliteit. Zodra zich een verandering bij personen met sleutels voordoet of de structuur van de toegangsrechten moet worden aangepast, stoten mechanische sluitsystemen aan hun grenzen. In overzichtelijke bedrijven of instellingen is de vervanging van mechanische cilinders nog relatief eenvoudig te realiseren. Bij veel verstrekte sleutels of grotere gebouwencomplexen ontstaan al snel hoge kosten en groot tijdsverlies.

Elektronisch sluitsysteem – Digitaal sluitsysteem

Als we spreken van elektronische sluitsystemen, worden vaak in één adem digitale sluitsystemen genoemd. Beide systemen zijn ook gebaseerd op dezelfde techniek: ongeacht of het om een Tag afbeelding: “Sluitsysteem” Tag afbeelding: “Mechanisch sluitsysteem” eenvoudig elektrisch sluitsysteem voor de oprit gaat, of om een digitaal high-end systeem op universiteiten – alle elektronische of digitale systemen werken volgens hetzelfde principe: cilinders in combinatie met softwaregestuurde technologie. De technische mogelijkheden zijn vrijwel onbegrensd, waardoor uiterst complexe hiërarchieën en autorisatiestructuren kunnen worden weergegeven.

 

Digitale sluitsystemen

Een digitaal sluitsysteem biedt zowel een hoog comfort als veiligheid. Vooral particuliere woningen, wooncomplexen en bedrijven profiteren van digitale sluitsystemen. In het bijzonder bedrijven gebruiken deze systemen omdat ze het beheer en de uitgifte van sleutels enorm vergemakkelijken. Bovendien biedt een digitaal sluitsysteem het voordeel dat altijd te controleren is wie zich al dan niet in het gebouw bevindt. De toegangsrechten tot de betreffende zones kunnen probleemloos via de software worden geregeld. Zo kan gebruikersvriendelijk worden gedocumenteerd welk type gebruikersgroep toegang krijgt tot welke zones. Dit maakt bijvoorbeeld een ongecompliceerd onderscheid tussen medewerkers, leveranciers of gasten mogelijk.

 

Bestanddelen van elektronische of digitale sluitsystemen

De elementaire componenten van een digitaal sluitsysteem kunnen onderverdeeld worden in de volgende bereiken: deurcomponenten, identificatiemedia en software.

Deurcomponenten

hier hoort een cilinder bij die speciaal is ontwikkeld voor elektronische sluitsystemen. Tot de deurcomponenten behoort ook een lezer die met RFID-technologie werkt en in de meest uiteenlopende vormen kan worden geïnstalleerd (leesstations, mobiele eindapparaten enz.) Deze componenten worden met het interne netwerk verbonden om te communiceren.

Identificatiemedium

het medium van een digitaal sluitsysteem wordt door de lezer geregistreerd en geïdentificeerd. Ook hier bestaan verschillende varianten, bijv. als transponder of in het formaat van een creditcard. Het identificatiemedium is onderverdeeld in passieve, actieve en semi-passieve techniek. Eén eigenschap hebben echter allemaal gemeen: ze werken zonder aanraking, waardoor de slijtage van de media tot een minimum wordt beperkt.

Software

De gegevensuitwisseling van identificatiemedia en deurcomponenten moet geregistreerd en beheerd worden. Dit vraagt om een software die de informatieprocessen beheert en de componenten van de hardware aanstuurt. Dit maakt bijv. het gemakkelijk wijzigen van toegangsrechten of de uitwisseling van transponders met maar een paar muisklikken mogelijk.

Toepassingen van elektronische sluitsystemen

Bij de aanschaf van een elektronisch sluitsysteem spelen de eisen van de gebruiker een grote rol. Zo stelt een huishouden andere voorwaarden en eisen dan een school aan de beveiliging van personen en waardevolle voorwerpen. Desondanks profiteren alle branches van digitale sluitsystemen, omdat ze kunnen worden aangepast aan de individuele behoeften.

 

Grotere bedrijven en openbare instellingen moeten zo flexibel mogelijk toegangsrechten afdekken, omdat naast de eigen medewerkers ook extern personeel (bijv. leveranciers of schoonmaakpersoneel) toegang moet krijgen. Ook instellingen als scholen, ziekenhuizen of universiteiten profiteren van systemen zonder fysieke sleutels, omdat in deze sectoren vaak sleutels worden uitgewisseld. Een elektronisch sluitsysteem maakt dit probleemloos en comfortabel mogelijk. Een ander voordeel is de razendsnelle reactie bij verlies van een identificatiemedium.

De veiligheid van huizen en woningen in de particuliere sector kan eveneens door kleinere digitale sluitsystemen worden afgedekt. Zo’n systeem kan naar wens worden vergroot en uitgebreid, zodat complete appartementengebouwen of wooncomplexen met digitale sluitsystemen bediend kunnen worden. Gebouwencomplexen van woningcorporaties kunnen dankzij elektronische sluitsystemen complete systemen centraal beheren en online bewaken.

Maar ook hotels stellen de voordelen van digitale sluitsystemen op prijs. Werden deuren van hotelkamers vroeger vaak met slijtagegevoelige magneetkaarten bediend, opent tegenwoordig een SmartCard zonder aanraking en efficiënt. Het personeel kan het betreffende identificatiemedium zonder problemen verstrekken, blokkeren of vervangen, zonder hulp van vakkundig personeel.

Of het nu om bedrijven, openbare gebouwen, huishoudens of hotels gaat, alle instellingen profiteren bovendien van de mogelijkheid om de smartphone als sleutel te gebruiken. Met de app worden de toegangsgegevens van de smartphone naar de betreffende lezer verzonden en wordt de toegang bij aanwezige toegangsrechten vrijgegeven.

Elektronisch sluitsysteem

Voordelen van een digitaal sluitsysteem

 • Extra veiligheid
  Digitale Schließsysteme bieten die höchste Form der Digitale sluitsystemen bieden de hoogste vorm van veiligheid. Dankzij de digitale cilinder en een identificatiemedium kunnen gebouwen met het hoogste veiligheidsniveau worden uitgerust. Zelfs bij inwerking van extern geweld wordt het binnendringen van onbevoegden verhinderd, doordat de cilinder ook nog mechanisch beveiligd is.
 • Extra comfort
  Deuren worden door geavanceerde identificatiemedia geopend. Dit betekent dat digitale sluitsystemen gebruik maken van een RFID-medium dat de conventionele sleutel vervangt. Het openen van deuren gebeurt comfortabel en contactloos.
 • Extra controle
  Moeten er personen gegroepeerd worden zodat alleen bepaalde zones toegankelijk zijn? Geen probleem – met digitale sluitsystemen kunnen toegangsrechten individueel geconfigureerd en aangestuurd worden. Het herprogrammeren van bestaande rechten is met een paar muisklikken mogelijk, zonder dat het toegangsmedium vervangen hoeft te worden.
 • Extra’s
  Elektronische sluitsystemen kunnen willekeurig worden uitgebreid. Aansluiting op andere digitale systemen en installaties is probleemloos mogelijk. Zo kan bijv. een brandmeldcentrale of alarminstallatie worden aangesloten, die in geval van gevaar het systeem direct aanstuurt.
 • Kostenbesparend
  Wanneer bij een conventioneel mechanisch systeem een sleutel verloren gaat, moeten alle cilinders worden vervangen en moeten nieuwe sets met sleutels worden uitgedeeld. Dit kan al snel Tag afbeelding: “Elektronisch sluitsysteem” tienduizenden euro’s kosten voor een appartementsgebouw of een groot personeelsbestand. Bij verlies van het identificatiemedium van een digitaal sluitsysteem kan de sleutel ongecompliceerd geblokkeerd en vervangen worden, zodat de beveiliging van het gebouw onmiddellijk weer hersteld wordt.

Digitale sluitsystemen van de expert

Meer dan 20 jaar geleden zag het revolutionaire idee van digitale sluitsystemen het daglicht bij de pionier voor sluittechniek. De expert SimonsVoss streeft al tientallen jaren naar de technologische visie van een wereld zonder sleutels.

Het moeiteloos vervangen van mechanische componenten door modernere digitale sluitsystemen, is hier de dagelijkse visie. De vervanging gebeurt daarbij ongecompliceerd, snel en draadloos. Alle sluitsystemen van SimonsVoss zijn modulair opgebouwd. Dit betekent dat de gebruikte SimonsVoss-componenten met elkaar gecombineerd en achteraf uitgebreid kunnen worden. Bovendien zijn alle systemen compatibel met eerdere en latere versies. Dit maakt eenvoudige en onderhoudsarme techniek mogelijk, die aan de hoogste eisen qua design en kwaliteit van alle componenten voldoet.

Het denkbeeld de digitale sluittechniek revolutionair te veranderen, is nog steeds de drijfveer van SimonsVoss. We willen altijd voldoen aan de hoogste veiligheidseisen en innovatieve oplossingen ontwikkelen.

 

Word ook deel van de wereld zonder sleutels en stap binnen in de #keyless World dankzij kwaliteit, Made in Germany

Bel me alsjeblieft: