I perfekt harmoni. Hur mycket ”online” får det lov att vara?

Vill du koppla upp komponenterna i ditt låssystem i ett nätverk? Offline, virtuellt, online? Eller kors och tvärs? I System 3060 står alla möjligheter till förfogande. Gör helt enkelt som du vill!

För samman maskin- och programvara genom nätverksuppkoppling.

WaveNet radionätverk

Radionätverk för anslutning av digitala låscylindrar, SmartHandles och SmartReläer till en central dator. Dataöverföring sker via frekvensbandet 868 MHz. Vid behov är även andra överföringsmedia möjliga. Dessa är: USB eller RS232 för anslutning till en central pc, RS485 för kabelbaserade stamnät, LAN och WLAN för integrering i befintliga nätverk i byggnader. Med hjälp av lämpliga routernoder kan olika överföringsmedia kombineras nästintill valfritt.