I perfekt harmoni. Hur mycket ”online” får det lov att vara?

Vill du koppla upp komponenterna i ditt låssystem i ett nätverk? Offline, virtuellt, online? Eller kors och tvärs? I System 3060 står alla möjligheter till förfogande. Gör helt enkelt som du vill!

För samman maskin- och programvara genom nätverksuppkoppling.

WaveNet radionätverk

Radionätverk för anslutning av digitala låscylindrar, SmartHandles och SmartReläer till en central dator. Dataöverföring sker via frekvensbandet 868 MHz. Vid behov är även andra överföringsmedia möjliga. Dessa är: USB eller RS232 för anslutning till en central pc, RS485 för kabelbaserade stamnät, LAN och WLAN för integrering i befintliga nätverk i byggnader. Med hjälp av lämpliga routernoder kan olika överföringsmedia kombineras nästintill valfritt.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Vernetzung | Funknetzwerk

Fördelar med radionätverk

  • Alla låskomponenter kan kopplas upp i nätverket utan kablar. Vid behov även till exempel med en befintlig Ethernet-ledning eller andra dataledningar (RS485)
  • Alla låskomponenter kan kopplas upp i ett nätverk direkt via en integrerad LockNode, som även kan installeras i efterhand
  • Beroende på kraven finns flera nivåer av uppkoppling: offline, virtuellt, online.
  • Alla tre nivåer av uppkoppling (offline, virtuellt, online) kan kombineras i ett system. Huvudingångar kan till exempel kopplas upp virtuellt, server- och labbrummet online och de allmänna kontorsdörrarna inte alls.
  • Befintliga nätverk i byggnaden kan användas för uppkopplingen.
  • Dataöverföring sker via frekvensbandet 868 MHz.