Cylinder i fårakläder.

Den kommer förklädd som en mekanisk cylinder. Men den kan mycket mer. Den är nämligen intelligent. Med sin elektronik har den exakt koll på sin kontroll- och låsuppgift. Den finns i olika utföranden och med många övervaknings- och loggningsfunktioner. Den arbetar både offline och online i WaveNet-nätverket.

Den digitala låscylindern är en riktig multitalang.

Dubbelknopp

Vår standardcylinder: Lämpar sig till exempel för genomgångsdörrar i korridorer eller för garagedörrar,
eftersom det alltid behövs en transponder eller en SmartCard för att öppna dörrarna från båda sidorna.

Dubbelknopp Antipanik

Antipanikcylindern har utvecklats speciellt för användning i antipaniklås, till exempel i flykt- och utrymningsvägar. Den roterar fritt på båda sidorna vilket innebär att låset kan låsas och låsas upp från båda sidorna med en behörig transponder. Tack vare antipaniklåsets funktion kan dörren trots det öppnas utan transponder resp. SmartCard i ett nödfall. Antipanikcylindern får endast monteras i lås som är godkända för denna typ av cylindrar.

Dubbelknopp Comfort

Insida av cylindern är fast inkopplad. Dörrarna kan därför öppnas utan transponder/SmartCard på denna sida. 
Används ofta i kontors-, lägenhets- eller husingångsdörrar.

Dubbelknopp DoorMonitoring

Vår premiumcylinder: Förutom passerkontrollsfunktion erbjuder den en kompakt dörrövervakning.
Med hjälp av olika sensorer, till exempel i den intelligenta cylinderskruven, samlas följande uppgifter in:

  • Dörr öppen eller stängd
  • Inbrotts- och manipulationsförsök
  • Dörr låst eller säkert låst
  • Öppning av cylindern med behörig transponder
  • Tillträdesförsök med ej behörig transponder
  • Datum och klockslag

Information lagras i vredet och vidarebefordras till Locking System Management Software via WaveNet.
Vid kritiska händelser skickas ett meddelande till Facility Manager. Lämpar sig för användning i dörrar som kräver särskild övervakning, t.ex. entrédörrar, labbdörrar, dörrar till serverrum.

Halvcylinder

Halvcylinder för användning i skåp och förvaringsfack. Nu finns en digital självlåsande halvcylinder för montering i svänghandtag. Svänghandtag används framför allt i kopplings- och fördelarskåp och i serverrack i datacentra. Med den återfjädrande medbringaren finns nu möjlighet att låsa svänghandtaget utan transponder eller SmartCard genom att trycka in medbringaren. Vaktmästare eller säkerhetspersonal kan på så sätt låsa enheterna under sin runda, om man har glömt att stänga dem.

Halvcylinder DoorMonitoring

Den digitala halvcylindern i utförandet DoorMonitoring sätter nya standarder vad gäller objektsäkerhet. Förutom lås- och passerkontrollsfunktion erbjuder den en ultrakompakt dörrövervakning. En sensor i cylinderskruven övervakar dörrens status och alla statusändringar på dörren. Öppen eller stängd dörr, helt in- eller utskjuten regel, enkel- eller dubbellåsning eller för lång öppningstid – alla dessa uppgifter överförs aktivt via WaveNet till LSM-Software där de bearbetas.