Du behöver bara trycka.

Inga nycklar, ingen vridning av vredet – tryck bara på knappen på transpondern eller håll SmartCard framför dörrbeslaget. Tryck sedan bara på handtaget så öppnas dörren. Om du har behörighet. 

SmartHandle finns i lika många varianter som det finns önskemål.

SnapIn

SmartHandle med ”SnapIn-montering” är vår ultimata uppfinning: ett dörrbeslag som monteras utan kablar och borrning på dörren. På så sätt undviks även smuts och andra skador på dörr och karm. 

Konventionell montering

Version av SmartHandle för konventionell montering av beslaget med skruvar. Den används till exempel vid särskilt tunga dörrar.

Konventionell montering med MO

Version av SmartHandle för konventionell montering av beslaget med skruvar och möjlighet till montering av en extra mekanisk cylinder. Den använd till exempel vid särskilt tunga dörrar eller om en extra mekanisk cylinder krävs för manuell låsning. 

DoorMonitoring

På SmartHandle med DoorMonitoring-funktion kontrollerar tre integrerade sensorer ständigt dörrens status. Säkerhetsrelevant information som ”dörr öppen” eller ”dörr stängd” och ”låsregel ute eller ej” överförs till i styrsystemet. Även tidsöverskridanden vid öppen dörr eller forcering av dörren identifieras och meddelas.