Du behöver bara trycka.

Inga nycklar, ingen vridning av vredet – tryck bara på knappen på transpondern eller håll SmartCard framför dörrbeslaget. Tryck sedan bara på handtaget så öppnas dörren. Om du har behörighet. 

SmartHandle finns i lika många varianter som det finns önskemål.

SnapIn

SmartHandle med ”SnapIn-montering” är vår ultimata uppfinning: ett dörrbeslag som monteras utan kablar och borrning på dörren. På så sätt undviks även smuts och andra skador på dörr och karm. 

Konventionell montering

Version av SmartHandle för konventionell montering av beslaget med skruvar. Den används till exempel vid särskilt tunga dörrar.

Konventionell montering med MO

Version av SmartHandle för konventionell montering av beslaget med skruvar och möjlighet till montering av en extra mekanisk cylinder. Den använd till exempel vid särskilt tunga dörrar eller om en extra mekanisk cylinder krävs för manuell låsning. 

DoorMonitoring

På SmartHandle med DoorMonitoring-funktion kontrollerar tre integrerade sensorer ständigt dörrens status. Säkerhetsrelevant information som ”dörr öppen” eller ”dörr stängd” och ”låsregel ute eller ej” överförs till i styrsystemet. Även tidsöverskridanden vid öppen dörr eller forcering av dörren identifieras och meddelas.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Schließkomponenten | Digitales SmartHandle

Fördelar med ett digitalt Smart Handle

 • Enkel SnapIn-montering med en enda skruv
 • Stort urval av varianter och tillbehör, t.ex. olika monteringssätt, skrivare och lock 
 • Betjänas med transponder och SmartCard
 • Kan levereras med DoorMonitoring-funktion så att säkerhetsrelevant information vidarebefordras till en central.
 • Kopplas upp i ett nätverk helt utan kablar

Tekniska Specifikationer med ett digitalt Smart Handle

 • Varianter: Euro profilcylinder, Schweizisk rund
 • Mått för insticks- och konventionell installation (BxHxD):
  Euro profilcylinder/Schweizisk rund
  - Smal: 41 x 224 x 14 mm
  - Bred: 53 x 224 x 14 mm

 • Specifikationer för dörrmått
  - Dörrtjocklek: 39–100 mm
  - Centrumavstånd: 70–94 mm
  - Spindel: 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10
 • Lässystem: Aktiv transponderteknik, passiv (MIFARE® Classic, Plus och DESFire®), Hybrid (aktiv och passiv)
 • Drifttyper: Online, virtuellt nätverk och off-line (kan kombineras)
 • Batterityp: 2x CR2450 3 V litium
 • Batteritid:
  - Upp till 150 000 driftcykler eller upp till 10 år i standby (aktiv)
  - Upp till 65 000 driftcykler eller upp till 6 år i standby (passiv)
  - Upp till 120 000 driftcykler eller upp till 10 år i standby (Hybrid)
 • Temperaturområde Drift: -20 °C till +50 °C
 • Signal: Hörbar (summer)
 • Loggbara åtkomsthändelser: Upp till 3 000
 • Tidzongrupper: 100+1
 • Antal media som kan hanteras per SmartHandle AX: Upp till 64 000
 • Nätverksförberedd med inbyggd LockNode (kan eftermonteras)
 • Fast programvara kan uppgraderas