Nycklar hör till det förflutna.

Transponder, passivt SmartCard eller pinkodsknappsats – i ett digitalt låssystem är valet ditt. Du kan till och med kombinera alla dessa medier i ett system eller använda redan befintliga kort. De fritt programmeringsbara sändarna aktiverar lås på ett avlyssningssäkert och trådlöst sätt. Endast en giltig behörighet garanterar tillträde. I låsschemat kan man snabbt och bekvämt spärra borttappade medier och ändra tillträdesrättigheter med ett musklick.
Med ett identifieringsmedium för systemet 3060 kan du inte bara betjäna upp till sju oberoende låssystem utan även registrera dina arbetstider och till exempel betala i personalmatsalen.

Digitala identifieringsmedia

Transponder

Formskön transponder som har en blå knapp som standard. Kan på begäran även fås med röd eller brun knapp, med limmat hölje eller fortlöpande numrering. Dessutom kan transpondrar fås med ett extra chip. Detta kan programmeras av kunden så att transpondern kan användas i fler system.