Nycklar hör till det förflutna.

Transponder, passivt SmartCard eller pinkodsknappsats – i ett digitalt låssystem är valet ditt. Du kan till och med kombinera alla dessa medier i ett system eller använda redan befintliga kort. De fritt programmeringsbara sändarna aktiverar lås på ett avlyssningssäkert och trådlöst sätt. Endast en giltig behörighet garanterar tillträde. I låsschemat kan man snabbt och bekvämt spärra borttappade medier och ändra tillträdesrättigheter med ett musklick.
Med ett identifieringsmedium för systemet 3060 kan du inte bara betjäna upp till sju oberoende låssystem utan även registrera dina arbetstider och till exempel betala i personalmatsalen.

Digitala identifieringsmedia

Pinkodsknappsatsen

Öppna dina dörrar med en 4- till 8-siffrig kod. Den ultraplatta pinkodsknappsatsen kan monteras helt trådlöst inom- eller utomhus och till och med fästas på glas. Spara tid och pengar genom att tilldela en speciell kod för ingångsdörren vid till exempel möten eller sammanträden. 

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Identifikationsmedien | PinCode

Fördelar med identifieringsmedia

  • Fritt programmerbara
  • Kan spärras med ett musklick, t.ex. vid förlust eller stöld
  • Transpondrar och SmartCard/SmartTag kan användas i upp till sju av varandra oberoende låssystem
  • Olika identifieringsmedia kan kombineras i ett system