Du behöver bara trycka. 

Inga nycklar, ingen vridning av vredet – håll bara SmartCard framför dörrbeslaget. Tryck sedan bara på handtaget så öppnas dörren. Om du har behörighet. SmartHandle lämpar sig framför allt för hälsovårdsinrättningar. t.ex. sjukhus eller äldreboende.

 Lika många varianter som önskemål.

SmartHandle

Det digitala SmartHandle finns med fyra olika monteringssätt: SnapIn, konventionell montering, rosettmontering samt konventionell montering med Mechanical Override (MO). Ytterligare information finns i vår produktkatalog.