Du behöver bara trycka. 

Inga nycklar, ingen vridning av vredet – håll bara SmartCard framför dörrbeslaget. Tryck sedan bara på handtaget så öppnas dörren. Om du har behörighet. SmartHandle lämpar sig framför allt för hälsovårdsinrättningar. t.ex. sjukhus eller äldreboende.

 Lika många varianter som önskemål.

SmartHandle

Det digitala SmartHandle finns med fyra olika monteringssätt: SnapIn, konventionell montering, rosettmontering samt konventionell montering med Mechanical Override (MO). Ytterligare information finns i vår produktkatalog.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

SmartIntego | Mood
SmartIntego | Mood
SmartIntego | Schließkomponenten | Digitales SmartHandle
SmartIntego | Mood

Fördelar med ett digitalt SmartHandle

  • Enkel SnapIn-montering med en enda skruv
  • Stort urval av varianter och tillbehör, t.ex. olika monteringssätt, skrivare och lock    
  • Kan levereras med DoorMonitoring-funktion så att säkerhetsrelevant information vidarebefordras till en central.