Så intelligent kan
cylinder vara.

Den digitala dubbelknoppscylindern MobileKey lämpar sig för användning inom- och utomhus. Den är utrustad med passerkontroll för tidscheman och loggning av tillträden. Den strömförsörjs av ett knappcellsbatteri som räcker för 300 000 låsningar eller upplåsningar. Systemet kan utökas online med hjälp av dörrcylindrar med integrerad nätverksuppkoppling.

 Den digitala låscylindern MobileKey kan nästan allt.

Dubbelknopp

Standardcylindern med många användningar: Lämpar sig till exempel för genomgångsdörrar i korridorer eller för garagedörrar, eftersom det alltid behövs en transponder för att öppna dörrarna från båda sidorna. Passerkontrollsfunktioner ingår.

Dubbelknopp knappstyrning

Fritt roterande cylinder på båda sidorna som kan öppnas från insidan med en knapp på vredet utan transponder.

 Dubbelknopp Antipanik

Antipanikcylindern har utvecklats speciellt för användning i antipaniklås, till exempel i flykt- och utrymningsvägar. Den roterar fritt på båda sidorna vilket innebär att låset kan låsas och låsas upp från båda sidorna med en behörig transponder. Tack vare antipaniklåsets funktion kan dörren trots det öppnas utan transponder i ett nödfall. Antipanikcylindern får endast monteras i lås som är godkända för denna typ av cylindrar.

 Dubbelknopp Comfort

Ena sidan av cylindern är fast inkopplad. Dörrarna kan därför öppnas utan transponder på denna sida, i regel insidan. Används ofta i kontors-, lägenhets- eller husingångsdörrar.

Dubbelknopp DoorMonitoring

Vår premiumcylinder: Förutom passerkontrollsfunktion erbjuder den en kompakt dörrövervakning. Med hjälp av olika sensorer, till exempel i den intelligenta cylinderskruven, samlas uppgifter in, bland annat om dörren är öppen eller stängd samt inbrotts- och manipulationsförsök.
Lämpar sig för användning i dörrar som kräver särskild övervakning, t.ex. entrédörrar, labbdörrar, dörrar till serverrum.

 Halvcylinder

Halvcylinder för användning i till exempel garageportar eller bommar.