Glöm nyckeln!

Trådlösa transpondrar ersätter de mekaniska nycklarna: De batteridrivna transpondrarna och pinkodsknappsatserna auktoriserar behöriga användare enligt individuellt fastställda regler.

 Digital fjärrnyckel 

Transponder

Formskön transponder, i svart hölje med blå knapp.