Glöm nyckeln!

Trådlösa transpondrar ersätter de mekaniska nycklarna: De batteridrivna transpondrarna och pinkodsknappsatserna auktoriserar behöriga användare enligt individuellt fastställda regler.

  Digital fjärrnyckel 

PinKod

Den extremt platta och eleganta pinkodsknappsatsen installeras utan kablar inom- eller utomhus. Vid behov kan den till och med installeras på glas. Med knappsatsen öppnar du dina dörrar genom att mata in en 4- till 8-siffrig kod, som du kan välja fritt och ändra när som helst.