Glöm nyckeln!

Trådlösa transpondrar ersätter de mekaniska nycklarna: De batteridrivna transpondrarna och pinkodsknappsatserna auktoriserar behöriga användare enligt individuellt fastställda regler.

  Digital fjärrnyckel 

PinKod

Den extremt platta och eleganta pinkodsknappsatsen installeras utan kablar inom- eller utomhus. Vid behov kan den till och med installeras på glas. Med knappsatsen öppnar du dina dörrar genom att mata in en 4- till 8-siffrig kod, som du kan välja fritt och ändra när som helst.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

MobileKey | Mood
MobileKey | Mood
MobileKey | Identifikationsmedien | PinCode
MobileKey | Mood

Fördelar med fjärrnyckel

  • Fritt programmerbara
  • Kan spärras med ett musklick, t.ex. vid förlust eller stöld
  • Transpondrar och kan användas i upp till fyra av varandra oberoende låssystem
  • Olika fjärrnycklar kan kombineras i ett system