Komplicerade lösningar hör till det förflutna.

För bildörrar är det sedan länge standard att öppna och låsa med elektroniska fjärrnycklar. SimonsVoss överför detta koncept även på andra dörrar. Mer än 20 000 användare har redan beslutat sig för en nyckellös lösning. Så här fungerar det:  Med MobileKey ersätts den mekaniska nyckeln med en digital transponder, en pinkodsknappsats eller en smarttelefon. Istället för mekaniska används elektroniska dörrcylindrar. Du kan själv installera dem med några få handgrepp. Utan kablar och utan borrning. Systemet konfigureras med hjälp av en kostnadsfri app – färdigt.

Konfigurera och förvalta låssystemet med app.

USB-programmeringsenhet

Med hjälp av programmeringsenheten överför du uppgifterna till din transponder och låskomponenterna.