Passiv / semipassiv / aktiv transponder

Transpondern är ett viktigt verktyg för kontaktlös identifikation och används inom många områden. Vad exakt är en transponder? Hur fungerar den? Vilka är skillnaderna mellan passiva, semipassiva och aktiva transpondrar? Svaren får du här.

Innehåll:

 Vad är en transponder?

Rent allmänt är en transponder en enhet inom meddelandetekniken som kan sända och ta emot signaler. Det handlar om RFID-teknik, och begreppet är en sammansättning av orden transmitter och responder. Transpondern möjliggör kontaktlös identifikation. Den finns som passiv, semipassiv och aktiv transponder.

Transpondern kan se ut på olika sätt. Den kan exempelvis vara ett plastkort, en nyckelring, ett armband eller i myntform. Den kan användas inom många områden som omfattar allt från stöldskydd och lagerhållning till tidsmätning.

 

 Vilka typer av transpondrar finns det? 

: : Passiv transponder

Den passiva transpondern har ingen egen energiförsörjning utan tar emot den energi som krävs via elektromagnetiska fält. Tack vare att energiförsörjning inte krävs har den passiva transpondern fördelen att den i princip alltid är redo för användning, medan nackdelen är en något kortare räckvidd. Vid användning av en passiv transponder krävs en aktiv sensor som kan läsa av informationen på transpondern.

Det som låter så här abstrakt förekommer tämligen ofta i vardagen. Den som exempelvis använder kontaktlös kortbetalning använder en passiv transponder. Även inom industriell provningsteknik används den passiva transpondern, exempelvis för kontaktlös överföring av kopplingslägen till en läsenhet.

 

: : Semipassiv transponder

Den semipassiva transpondern påminner om den passiva transpondern, men det finns några skillnader. Den semipassiva transpondern har exempelvis en egen energikälla som möjliggör större räckvidd. Den egna energikällan påverkar dock användningstiden. Precis som med alla batteridrivna enheter måste batteriet vid behov bytas även här.

Normalt sätt kan semipassiva transpondrar användas överallt där passiva transpondrar används, och de är ofta att föredra eftersom de har större kapacitet vid samma typ av dataöverföring (läsenhetens radiovågor). Det som förenar de båda transpondervarianterna framgår även av namnet: De är passiva i sin interaktion och reagerar automatiskt inom ett motsvarande avstånd. Den som föredrar aktiv manövrering av en transponder bör i stället skaffa en aktiv transponder.

 

: : Aktiv transponder

Vilket redan transponderns beteckning antyder handlar det i detta fall om aktiv teknik. Det innebär: Man måste vara aktiv genom att exempelvis trycka på en knapp för att aktivera transpondern och uppnå önskat resultat. Av den anledningen är även den aktiva transpondern utrustad med ett eget batteri. Genom att den aktiva transpondern har en egen sändare kan den användas fristående och behöver inga radiovågor. Den är snabb, klarar räckvidder på upp till 100 meter och har dessutom ett större lagringsutrymme än andra varianter.

Den aktiva transpondern används exempelvis i säkerhetssystem, vid vägspärrar, vid lokalisering av personer, fordon eller verktyg samt i vägtullsystem.

 

▶ Jämförelse av transpondertyperna

Som man kan notera har transpondertyperna olika egenskaper. För en tydligare översikt sammanfattar vi informationen i följande tabell: 

▶ Transpondrar inom digital låsteknik

Vi har hittills pratat om transpondrar i allmänhet, men explicit erbjuder den även många fördelar inom digital låsteknik. Här fyller den samma funktion som en nyckel: Du kan öppna dörren med den och därmed få tillträde till utrymmen. Där en ”vanlig” mekanisk nyckel framför allt används i analog låsteknik hör transpondern till den digitala låstekniken och fungerar som RFID-transponder. Den kan vara passiv i form av ett SmartCard men även aktiv i form av en transponder inom den digitala låstekniken.

Transpondern har några fördelar jämfört med en vanlig nyckel. Den har det gemensamt med en nyckel att den inte bara ger tillträde till en entrédörr utan kanske också till den egna bostaden och källarutrymmet. I ett analogt låssystem är det emellertid svårt att ändra utdelade tillträdesbehörigheter, men behörigheter för en transponder kan snabbt och enkelt anpassas. Om ytterligare ett utrymme ska läggas till kan det integreras direkt i mediet och om ett tillträde ska tas bort kan det göras lika enkelt.

En annan mycket stor fördel är att en transponder kan spärras helt i låssystemet. Om den skulle tappas bort föreligger därmed inte någon risk för att hela låssystemet måste bytas ut. 

 

 

Vill du veta mer om fördelarna med låsteknik med transpondrar och digital tillträdeskontroll? Kontakta oss. Vi hjälper dig att hitta en passande lösning!

Låt oss ta steget in i en värld utan nyckel tillsammans!

Ordna din återuppringning här: