Digitale låseanlæg i institutioner med hjemmepleje. 

I ældreboliger og plejehjem er der dagligt enormt meget bevægelse. De forskellige behov, som beboere, besøgende, plejepersonale, men også håndværkere og rengøringsmedarbejdere har, skal forenes. Alle skal kunne bevæge sig frit, uden at beboernes privatsfære mistes. Ifølge AVPfleWoqG (den tyske forordning om udførelse af lov om pleje- og boligkvalitet) skal værelsesdørene kunne aflåses, men i nødstilfælde kunne åbnes udefra.

Dertil kommer områder, hvor kun bestemte personer skal have adgang, eksempelvis plejeområder og særdeles følsomme områder som medicinlagre. Et digitalt låseanlæg kan forenkle meget, så overblikket bevares.


Kompletløsning: System 3060
 

Senioren Einrichtungen Gebäude-3603x2704

Kravene:

 • Hovedindgangen kan kun åbnes automatisk for alle i besøgstiden
 • Læger og plejepersonale, håndværkere og rengøringspersonale til
  drifts- og administrationslokaler tildeles tidsafhængig adgang
 • Beskyttelse imod tyveri i boligenheder, plejeområder, administrations- og driftslokaler

Som det fremgår, er ældrecentre meget dynamiske, hvor der skal tages højde for mange ting, og meget hurtigt kan ændre sig. Det er derfor nyttigt at kunne reagere hurtigt og fleksibelt.

Foruden det rummelige aspekt er der også det tidsmæssige aspekt: På grund af de forskellige beføjelser og kompetencer skal forskellige personer være adgangsberettigede på forskellige tidspunkter. Med et traditionelt låsesystem kan disse krav næppe håndteres.

Løsningen:

System 3060 lever op til alle krav, som ældrecentre stiller til et moderne låseanlæg:

 • Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 • Forøgelse af hygiejnestandarden takket være berøringsfri teknik
 • Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 • Aktiv sikkerhed takket være visning af følsomme områder (f.eks. medicinskabe)
 • Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 • Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug, kompatibilitet opad og nedad, tilslutning til tredjepartssystemer, ...
Senioren Einrichtungen, betreutes Wohnen-4610x3456

Sikkerhed i ældrecentre

 

Aldrig mere bange for nøgletab
 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Medarbejderen afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

Beskyttelse imod tyveri
 

 • Altid låst sikkert: Boligenheder, plejeområder, administrations- og driftslokaler
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Sikkerhedsskabe​​​​​​

 

 • Beskyt medicin-, arkiv- og omklædningsskabe med digitale halvcylindre imod uautoriseret åbning.
 • Alle låseprocesser protokolleres

Facility Management​​​​​​
 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

Dør med DoorMonitoring

 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Plejepersonale, serviceudbydere
 

 • Tidsafhængig adgang til drifts- og administrationslokaler
 • Oprettelse af persongrupper med forskellige rettigheder for læger, plejepersonale, serviceudbydere og rengøringshjælp
 • Kun en transponder i stedet for mange nøgler

Beskyttelse af lokaler med særlig brandfare​​​​
 

 • Bedre beskyttelse f.eks. til fyrrum, fyringsolie-/pillelager, elevatormaskinrum
 • Grænseflade til brandalarm er mulig

Hoved- og sideindgange

 

 • Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden
 • Automatisk åbning af hovedindgange for alle personer
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også uden for åbningstiderne

Bomme og parkeringskældre
 

 • Erteilen Nem tildeling af tilkørselsret med et tryk med musen
 • Kobling af bomme, rulleporte og elevatorer
 • Kombination med eksisterende billetsystemer mulig

Sammenkobling: Online eller virtuel

 

 • Online-sammenkobling:
  Ændring af adgangsrettigheder og udførelse af funktioner i realtid hvor som helst i verden
 • Virtuelt netværk:
  Programmering og ændring af adgangsrettigheder via gateways til identifikationsmedierne på stedet

Tjekliste


Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i ældreboliger.

Hvilke områder skal sikres?
Hvilke personer kræver adgang?
Hvordan kan management understøttes? 
Hvilke krav skal softwaren opfylde? 
Hvordan skal personer identificere sig?
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der?

Download vores gratis Whitepaper om digital adgangskontrol i ældreboliger

Læs, hvad der kræves for at kunne muliggøre digital adgangskontrol, læs, hvad digital adgangskontrol er, og hvilke hjælpemidler du kan benytte dig af ved konverteringen.

God fornøjelse med dit projekt!

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.