SimonsVoss
Brancheløsninger

Vore låseanlæg med adgangskontrol kan indsættes meget fleksibelt og præcist, så de opfylder Deres behov. Teknologi, individualitet og design passer til næsten alle bygningsstørrelser og branchekrav.

Finansområdet

Sikkerhed frem for alt, især inden for finansområdet. Banker stiller særdeles høje sikkerhedskrav til låsesystemer og adgangskontrol. I åbningstiden er der mange besøgende, men også uden for dette tidsrum er sikkerhed et vigtigt tema.

Følsomme kundeoplysninger skal beskyttes, forskellige persongrupper kræver adgang på forskellige tidspunkter, og hver især har individuelle rettigheder. Derudover har banker ofte mange filialer med en central administrationsenhed. En intelligent, digital systemløsning skaber rentabilitet, komfort og sikkerhed.

Mere om denne branche

Uddannelsesinstitutioner

Skoler, universiteter og læreanstalter besøges dagligt af flere hundrede elever, studerende og lærere eller mere. En situation, hvor det er svært at bevare overblikket over, hvem der egentlig må opholde sig i hvilke lokaler. Det er en stor udfordring at garantere sikkerheden, hvilket kræver et intelligent system.

En anden vigtig faktor er ofte også de historiske bygninger. Det er ofte særdeles dyrt at ændre eller eftermontere disse med traditionelle låse. Her kan et digitalt låseanlæg gøre tingene meget nemmere.

Mere om denne branche

Offentlige myndigheder

På offentlige kontorer og administrationer kommer det desværre ofte til konflikter. Med et digitalt låse- og adgangskontrolsystem med beskyttelsesfunktion kan De styre adgangsrettigheder individuelt og dermed skabe sikkerhed for både borgere og ansatte.

 

Mere om denne branche

Industrivirksomheder

I dag står industrivirksomheder over for store udfordringer. Der skal ikke kun tages højde for den stigende sammenkobling, men også for stadig flere regler. Foruden skiftende krav om databeskyttelse er der branchespecifikt også flere ting at tage højde for, eksempelvis HACCP-principperne inden for fødevareindustrien og GMP-reglerne inden for farmaindustrien.

Dertil kommer strukturen i en virksomhed, der hele tiden kan ændre sig: Midlertidige projektteams, hierarkistrukturer, sammenkobling af eksisterende bygningskomplekser... Her kan et digitalt låseanlæg i en tid med globalisering og digitalisering forenkle mange ting.

Mere om denne branche

Sundhedsvæsenet

Antallet af patienter, der kræver den bedst mulige medicinske pleje, vokser.Det konstant stigende omkostningstryk i sundhedsvæsenet og sygeplejen udgør dog en stadig større udfordring. Samtidig bliver kravene til sikkerhed, dokumentation og kvalitetssikring i sygehuse og klinikker konstant højere.

Et digitalt låseanlæg yder et vigtigt bidrag til sundhedsvæsenet for at leve op til patienternes krav og rentabilitet

Mere om denne branche

Mindre kontorer & turistvirksomhed

Vil De vide hvem der går og kommer hvornår? Også for små emner med op til 20 døre er digital låseteknik ikke kun praktisk for ejeren og bekvemt for brugerne. Blandt de mange yderligere fordele tæller også de lave administrationsomkostninger, funktioner som dørmonitorering og Key4Friends, og det præmierede design. Alt naturligvis Made in Germany.

Mere om denne branche

Hjælpeorganisationer

Hjælpeorganisationer som brandvæsen og politi, men også andre står i dag over for store udfordringer. Netop ved større hjælpeorganisationer kan der hurtigt opstå problemer, når nøgler mistes. På grund af de øgede sikkerhedskrav på den ene side samt en ofte decentral struktur på den anden side er det nødvendigt at kunne handle hurtigt i tilfælde af en mistet nøgle for at genskabe sikkerheden.

Tager man f.eks. redningstjenesten, har man en 24-timers tjeneste alle ugens syv dage, hvor alle hurtigt skal have adgang til alle nødvendige områder, mens dyrt og livreddende udstyr samtidigt altid skal være særligt beskyttet imod fremmede.

Mere om denne branche

ældrecentre

I ældreboliger og plejehjem er der dagligt enormt meget bevægelse. De forskellige behov, som beboere, besøgende, plejepersonale, men også håndværkere og rengøringsmedarbejdere har, skal forenes. Alle skal kunne bevæge sig frit, uden at beboernes privatsfære mistes. Ifølge AVPfleWoqG (den tyske forordning om udførelse af lov om pleje- og boligkvalitet) skal værelsesdørene kunne aflåses, men i nødstilfælde kunne åbnes udefra.

Dertil kommer områder, hvor kun bestemte personer skal have adgang, eksempelvis plejeområder og særdeles følsomme områder som medicinlagre. Et digitalt låseanlæg kan forenkle meget, så overblikket bevares.

Mere om denne branche