Glöm nyckeln!

Trådlösa transpondrar ersätter de mekaniska nycklarna: De batteridrivna transpondrarna och pinkodsknappsatserna auktoriserar behöriga användare enligt individuellt fastställda regler.

 Digital fjärrnyckel 

Smarttelefon

Även smarttelefoner med iOS- eller Android-operativsystem kan användas som dörröppnare. Tidsbegränsade passerkoder kan skickas till vilken smarttelefon som helst med Key4Friends. Mottagaren laddar ned motsvarande app (Android/iOS), registrerar sig och kan sedan komma in i din våning. Denna elektroniska inbjudan gäller i 6 månader.

Mer information och detaljer

Vill du veta mer om våra produkter och produktvarianter? 
Bläddra i vår produktkatalog eller kontakta din fackhandelspartner till SimonsVoss.

MobileKey | Mood
MobileKey | Mood
MobileKey | Identifikationsmedien | Smartphone
MobileKey | Mood

Fördelar med fjärrnyckel

  • Fritt programmerbara
  • Kan spärras med ett musklick, t.ex. vid förlust eller stöld
  • Transpondrar och kan användas i upp till fyra av varandra oberoende låssystem
  • Olika fjärrnycklar kan kombineras i ett system