SmartLocker AX – 
Monteringsvideos

SmartLocker AX – Montera

SmartLocker AX – Anpassning till skåbsdörr

SmartLocker AX – Öppna/Stänga med Transponder

SmartLocker AX – Öppna/Stänga med kort

SmartLocker AX – Byta batteri