SmartLocker AX – 
Monterings videoer

SmartLocker AX – Montering

SmartLocker AX – Tilspasning til skabs låge

SmartLocker AX – Åben/lås med Transponder

SmartLocker AX – Åben/lås med SmartCard

SmartLocker AX – Batteriskift