Tillträdeskort

Det behövs ofta någon form av tillträdeskort för att få komma in på vissa platser. Principen påminner om den för ”vanliga” inträdesbiljetter: För att få tillgång till evenemang, tillträde till vissa lokaler eller åka med kollektivtrafiken är det nödvändigt att ha motsvarande tillträdeskort.

 

En gång eller flera

När det gäller tillträdeskort skiljer man mellan dem som bara kan användas en gång och dem som kan användas flera gånger – exempelvis ett visst antal gånger eller under en fast definierad tidsperiod. Enkla tillträdeskort i form av inträdesbiljetter används bland annat på konserter, museer och djurparker, och särskilt i det sista fallet kan man även välja kort som gäller flera gånger, till exempel tio gånger eller hela året. På så sätt kan tillträdeskortet användas mer än en gång.

Kollektivtrafiken är en plats där kort som används flera gånger är vanliga. För att slippa köpa en biljett före varje resa kan man välja kort med flera resor eller reskassa.

 

Analogt eller digitalt

Framför allt när det gäller kort och biljetter som bara gäller en gång, såsom enkelbiljetter i kollektivtrafiken eller konsertbiljetter, används ofta pappersbiljetter även om det även här finns likvärdiga digitala biljetter som man kan skriva ut eller spara i sin smartphone.

Kort som kan användas flera gånger förekommer däremot oftare i digital form så att det bara behöver skannas för att man ska få tillträde (antingen automatiskt vid en terminal eller av kontrollpersonal). Det här systemet används bland annat ofta på hotell där man använder ett nyckelkort för att komma in på hotellrummet.

 

Privat och yrkesmässig användning av ett digitalt tillträdeskort

De hittills beskrivna situationerna kanske snarast kan beskrivas som situationsrelaterade användningsområden för ett tillträdeskort, men digitala tillträdeskort fungerar även mycket bra i långsiktigare sammanhang och kan ersätta den klassiska nyckeln. Det gäller såväl privat som på jobbet. I stället för att bära med sig en eller flera nycklar samlar du bekvämt alla tillträdesbehörigheter på ett och samma tillträdeskort och drar nytta av många fördelar.

 

 

Tillträdeskontroll med insläppsgodkännande
Hand som håller upp ett tillträdeskort mot kortläsaren

Fördelar med ett digitalt tillträdeskort

Oavsett om det är hemma eller på jobbet: En stor fördel med att använda ett digitalt tillträdeskort är möjligheten att samla olika tillträdesbehörigheter på ett och samma medium. Det betyder att du inte bara kan öppna en utan flera dörrar med samma kort. Behörigheter kan tilldelas med några få klick och lika enkelt återkallas. Dessutom kan de även begränsas tidsmässigt. Om du exempelvis har anställt en städhjälp som bara ska ha tillgång till lokalerna mellan klockan 19 och 06 kan du konfigurera ett tillträdeskort i programvaran med den informationen.

Ytterligare en stor fördel: Om ett tillträdeskort kommer bort föreligger ingen säkerhetsrisk. Ett borttappat medium kan med några få klick enkelt spärras i programvaran till låssystemet.

 

Ännu bättre: Aktiv teknik

Det tillträdeskort som vi har nämnt här hör till den passiva tekniken. Ännu bättre är att använda aktiv teknik i form av en transponder vilket låssystemen från SimonsVoss gör. Den har många fördelar: Upplåsning sker kontrollerat med en aktiv knapptryckning, det robusta höljet skyddar elektroniken mot vandalism och manipulation och dessutom har transpondern en mycket lång livslängd (upp till 10 års standby).

 

Har vi väckt ditt intresse?

Om du vill skydda din byggnad med ett digitalt låssystem rekommenderar vi ett tillträdeskontrollsystem som System 3060 von SimonsVoss. Här drar du fördel av säkerhet, komfort och flexibilitet! Kontakta oss!

 

Snälla ring mig: