Adgangskort

Der kræves ofte et adgangskort for at få adgang til bestemte steder. Princippet er her ligesom ved "traditionelle" adgangskort: Det er nødvendigt at have det passende kort for at få adgang til foranstaltninger, steder eller også transportmidler.

 

Enkelt vs. flere gange

Ved adgangskort skelnes imellem kort, der berettiger anvendelse en gang, og kort, der muliggør anvendelse flere gange – eksempelvis et bestemt antal gange eller inden for et fast defineret tidsrum. Enkle adgangskort i form af entrébilletter fås f.eks. ved koncerter, museer eller zoologiske haver, hvor det netop ved sidstnævnte ofte også er kort, der kan anvendes flere gange, f.eks. i form af titurskort eller årskort. Et adgangskort kan dermed anvendes mere end en gang.

Et sted, hvor adgangskort, der kan anvendes flere gange, er meget udbredt, er inden for den kollektive trafik. Også her fås flerturskort og abonnementkort, så der ikke skal indløses en ny billet for hver tur samtidigt med, at der kan spares penge.

 

Analog vs. digital

Især i tilfælde af adgangskort, der kan anvendes en gang, såsom enkeltture i den kollektive trafik eller f.eks. koncertbilletter, er der ofte tale om billetter i papirform, selvom der også her efterhånden fås ligeværdige digitale billetter, der kan printes ud eller kan gemmes på smartphonen.

Adgangskort, der kan anvendes flere gange, foreligger derimod ofte i digital form, så det bare skal scannes og adgangen dermed godkendes (valgfrit automatisk ved en terminal eller af kontrolpersonale). Denne fremgangsmåde kendes efterhånden også i hoteller, hvor adgangen til værelset kun kræver et adgangskort.

 

Privat og erhvervsmæssig anvendelse af et digitalt adgangskort

Hvor de førnævnte situationer snarere var et adgangskorts anvendelsesområder, så kan et digitalt adgangskort også nemt anvendes i længerevarende kontekst og kan erstatte den klassiske nøgle. Det gælder både i privat regi og i firmaregi. I stedet for en eller flere nøgler har du dine adgangsrettigheder nemt på et adgangskort og nyder godt af mange fordele.

 

 

Adgangskontrol med adgangsberettigelse
Hånd med adgangskort ved kortlæser

Fordele ved et digitalt adgangskort

Hvad enten det er i privat regi eller firmaregi: En stor fordel ved anvendelsen af et digitalt adgangskort er, at forskellige adgangsrettigheder kan forenes i et medium. Det betyder, at du ikke kun kan åbne en dør, men forskellige døre med samme kort. Rettighederne kan tildeles med få klik og kan fjernes igen lige så nemt. Derudover kan disse tidsbegrænses. Hvis du f.eks. har ansat en rengøringshjælp, men denne kun skal have adgang til lokalerne imellem 19 og 6, skal dette konfigureres tilsvarende i softwaren for adgangskortet.

En anden kæmpe fordel er: Hvis et adgangskort mistes, udgør det ingen sikkerhedsrisiko. Hvis et medium mistes, kan det nemt spærres i låseanlæggets software med nogle få klik.

 

Endnu bedre: Aktivteknologi

Det hidtil nævnte adgangskort tilskrives passivteknologien. Det er dog endnu bedre at anvende aktivteknologi i form af en transponder, som anvendes i låseanlæg fra SimonsVoss. Den har mange fordele: En kontrolleret oplåsning udføres med et aktivt tryk på en knap, dens stabile hus beskytter den interne elektronik imod hærværk og manipulation, og samtidigt har den en meget lang levetid (op til 10 års standby).

 

Er du interesseret?

Hvis du er interesseret i fremover at sikre din bygning med et digitalt låseanlæg, anbefaler vi et adgangskontrolsystem som System 3060 fra SimonsVoss. Det giver sikkerhed, komfort og fleksibilitet. Kontakt os nu!

 

Ring venligst til mig: