Nyckelsäkerhetsskåp

Vad är ett nyckelsäkerhetsskåp?

Ett nyckelsäkerhetsskåp är en del av ett säkerhetssystem. Vanliga säkerhetsskåp finns överallt men alla är inte lämpliga till förvaring av föremål. Ett vanligt väggkassaskåp passar inte bra till förvaring av många nycklar. Lika illa passar en nyckelkrok för viktiga papper. Just av den anledningen finns det ett lämpligt säkerhetsskåp för alla viktiga dokument eller värdeföremål.

Ett nyckelsäkerhetsskåp är en låsbar behållare av stål, järn eller plåt där nycklar kan förvaras på ett säkert sätt. Nycklarna hängs upp på krokar (ofta med löpande numrering). Antalet nycklar skiljer sig åt allt efter behov. I enkla nyckelsäkerhetsskåp kan ”bara”20–30 nycklar förvaras men det finns även nyckelförvaringssystem med fler än 1 000 platser och mellanväggar som går att dra ut.

 

Användning av nyckelsäkerhetsskåp

Ett nyckelsäkerhetsskåp kan användas både av privatpersoner och i verksamheter (kontor, bilhallar, verkstäder, offentliga byggnader osv.). Vid kommersiellt bruk används ofta högkvalitativa nyckelsäkerhetsskåp som förfogar över en säkerhetsnivå så att innehållet kan försäkras.

Varför behövs ett nyckelsäkerhetsskåp?

Svaret är enkelt: För att skydda nycklar på ett säkert sätt och administrera dem bättre. Nyckelsäkerhetsskåp av god kvalitet sörjer för att bringa ordning i nyckelkaoset. Det finns många olika typer av säkerhetsskåp med olika storlek och utförande.

Användningsområden för nyckelsäkerhetsskåp

 • Förvaring av nycklar för andra personer
  • Det gör det möjligt för flera personer att få tillgång till en och samma nyckel. Det kan vara vårdpersonal, städpersonal, brandkår, bostadsförvaltning eller det egna barnet som kommer hem från skolan
  • Semesterlägenheter är ett annat användningsområde. Nyckelutlämningen sker då utan att uthyraren är närvarande så att gästen garanteras tillträde. Med ett nyckelsäkerhetsskåp bör administrativt och tidsmässigt arbete i bästa fall reduceras.
 • Förvaring av nyckel för eget behov

  • Alla har varit med om det: Man kommer hem och har tappat nyckeln. Någon reservnyckel har man inte vågat lägga ut eftersom det inte finns någon säker plats. Ett nyckelsäkerhetsskåp kan i detta fall eventuellt vara till hjälp.

  • Ett annat scenario är förvaring av nyckeln till träningsstudion eller badhuset. I detta fall finns det nyckelsäkerhetsskåp i form av små mobila boxar i miniformat.

    

 • Förvaring av många nycklar på en central plats

  • Om man har många nycklar blir det för eller senar nödvändigt att förvara dem säkert och överskådligt på central plats. Personer som har nyckel till nyckelsäkerhetsskåpet respektive känner till koden har problemfri åtkomst. Särskilt i kommersiella miljöer är det inte ovanligt att det finns byggnadskomplex med hundratals olika nycklar som måste förvaras. Det finns säkerhetsskåp i alla tänkbara storlekar beroende på användningsområde.

Montering av nyckelsäkerhetsskåp

Utvändig montering:

Säkerhetsskåpet till förvaring av nyckeln monteras vanligen utomhus. Det är då viktigt att beakta väggens beskaffenhet samt placering av säkerhetsskåpet.

Invändig montering:

Invändig montering är att föredra för att organisera och administrera nycklar. Nyckelsäkerhetsskåpet placeras på lämpligt ställe, till exempel i vestibulen eller hallen.

Väggmontering

Vid väggmontering måste några parametrar avseende väggen fastställas:

 • Allmän beskaffenhet

 • Isolering

 • Väggens tjocklek

 • Husets vindsida

Snälla ring mig: