Digitala låssystem / låscylindrar

Vad är egentligen en låscylinder?

När det gäller skydd av privatbostäder, företag och offentliga inrättningar kommer man inte runt den. Låscylindern!

En låscylinder omfattar olika cylindertyper och cylindertekniker. Det finns låscylindrar i olika storlek, form och material. Beroende på design och användning kan den vara rund, oval eller profilerad. Namngivningen är enligt motsvarande: rundcylinder, ovalcylinder eller profilcylinder.

Moderna och komfortabla låscylindrar är ofta utrustade med en nöd- och farofunktion som gör det möjligt att öppna dörrar även om det sitter en nyckel på utsidan.

 

 

Låscylinderns delar

Schließzylinder elektronisch

En låscylinder består i huvudsak av följande delar:

  • Cylinderhus
  • Cylinderkärna
  • Stiftfjädrar
  • Låsbit
  • Kärn- och husstift
  • Hål för cylinderskruv
  • (Nyckel)

Mekanisk låscylinder – funktion

I grund och botten är funktionen hos en cylinder enkel: Identifikationsmediet (till exempel nyckel, transponder eller KeyCard) innehåller en kod. Om kodningen överensstämmer med cylinderkärnan går låscylindern att låsa och låsa upp.

Som redan nämnts är utgör cylinderhuset grunden i cylindern (stator). I huset befinner sig cylinderkärnan (rotorn) som är vridbar. I denna cylinderkärna för man in nyckeln. Kärnan rör sig enbart om en passande nyckel har stuckits in korrekt. Nyckeln och låscylindern har en så kallad låsbit. Den ser till att låsets regel förflyttas. Den är så att säga en överföringsdel.

 

Låscylindrar – typer

Beroende på användningsområde och förutsättningar skiljer man mellan olika låscylindertyper:

Dubbelcylindern är vanligast. Den här modellen är möjlig att låsa från båda sidor. Det finns moderna dubbelcylindervarianter som går att öppna även om det sitter en nyckel på motstående sida. Dubbelcylindern kallas ofta även profilcylinder. 

Användningsområden: Husentréer, lägenhetsdörrar, källardörrar, rumsdörrar

 

En knoppcylinder gör det möjligt att låsa dörren med en nyckel enbart från ena sidan (oftast från utsidan). På motstående sida sitter en knopp. Med den kan man alltid låsa dörren från insidan. Obs! En knoppcylinder lämpar sig inte för användning i glasdörrar.

Användningsområden: Husentréer, lägenhetsdörrar, källardörrar

 

Halvcylindrar går endast att låsa från utsidan. På insidan uppgår halvcylinderns längd alltid till 10 mm. På utsidan kan längden varieras beroende på användning.

Användningsområden: Källardörrar, garageportar eller nyckelskåp

 

Spakcylindrar Spaken sitter på cylinderns baksida och finns i olika varianter.

Användningsområden: Brevlådor, värdefack, garderobsdörrar, automater, klädskåp, takluckor

 

Yttercylindern används i låd- eller extralås. Dessa är fastskruvade på insidan av respektive dörr. När nyckeln vrids om aktiverar en metalltunga cylinderns lås.

Användningsområden: Garageportar, lådlås, extralås

 

Hänglåset är en särskild typ av låscylinder. Ett hänglås används ofta för att skydda mot stöld. Dessa kompakta bygellås används ofta tillsammans med en kedja eller regel för att skydda värdeföremål eller mindre utrymmen.

Användningsområden: Cykellås, källardörrar, vindsdörrar, trädgårdsdörrar, portar

 

Blindcylindern är en annorlunda variant. Dörrar som inte ska gå att låsa kan förses med blindcylindrar. Därigenom är cylinderöppningen i dörren tillsluten vilket till exempel förhindrar inträngande rök i händelse av brand.

Användningsområden: Dörrar utan låsfunktion, branddörrar som inte ska gå att låsa

Låscylinder – likalåsande och enkellåsande

Vanliga låscylindrars begränsningar

Låscylindrarnas många varianter och användningsområden erbjuder olika möjligheter när det gäller att skydda personer, föremål och byggnader. Alla dessa olika kombinationer utgör emellertid även den största svagheten:

I bästa fall kan man använda samma nyckel till ytterporten och lägenhetsdörren. Altandörren och balkongdörren använder dock olika. Hänglåsen i källaren och garaget är också ytterligare låscylindrar som kräver nycklar. Om man lägger till företags- och föreningsnycklar har man snart ett dussin nycklar på nyckelknippan. Man törs knappt tänka på vilka kostnader en förlust av den här nyckelknippan skulle orsaka och hur mycket tid det skulle ta i anspråk.

En ytterligare nackdel är att det inte går att skapa hierarkier. Det är i princip omöjligt att skapa olika låsnivåer med hjälp av vanliga mekaniska låscylindrar. Det gäller särskilt företag och offentliga inrättningar som måste tillhandahålla hundratals nycklar.

 

Lösningen: en elektronisk låscylinder

Tidigare monterades ofta mekaniska låssystem för att skydda byggnader. Man var dock tvungen att tänka igenom konstruktion och användning av dessa system noga och planera mycket exakt. Beroende på persongrupp och byggnadens organisationsstruktur var arbetet bakom denna planering inte att underskatta, särskilt när det handlade om att ta fram en bild av tillträdesbehörigheterna. Om lokalerna sedan utökades stod man inför en ännu större utmaning när konventionella, mekaniska låscylindrar användes.

Idag hör dessa bekymmer lyckligtvis till det förgångna. Elektroniska låssystem erbjuder helt nya möjligheter när det gäller att skydda byggnader. Dessa låscylindrar arbetar hand i hand med elektroniska och digitala låssystem och erbjuder vid sidan av hög säkerhet även en enorm bekvämlighet.

Elektroniska låscylindrar och digitala låssystem för framtiden

Har en nyckel försvunnit? Inga problem! Tack vare transpondrar, SmartCards och andra moderna identifikationsmedier kan digitala nycklar omgående spärras och bytas ut. Säkerheten i byggnaden återställs därmed genom ett par klick.

Behöver olika persongrupper tillträde till fördefinierade områden? Elektroniska låssystem tar hand om saken! Genom att man bekvämt kan ta fram komplexa tillträdesbehörigheter får medarbetare, gäster och leverantörer tillträde till rätt områden. Detta tillträde kan även avgränsas tidsmässigt.

Behöver ett byggnadskomplex utökas? Digitala låssystem kan byggas ut! Elektroniska låscylindrar och tillhörande identifikationsmedier kan kompletteras efter behov. I nya byggnadsutrymmen integreras de moderna låscylindrarna helt utan kabeldragning. Befintliga transpondrar kan enkelt och bekvämt aktiveras för det nya byggnadskomplexet inom ett par sekunder.

 

Ytterligare fördelar hos digitala låssystem med elektroniska låscylindrar

Ytterligare säkerhet
Digitala låssystem erbjuder säkerhet på högsta nivå. Tack vare den digitala låscylinder och ett identifikationsmedium kan byggnader utrustas med högsta säkerhetsnivå. Även vid externa intrångsförsök förhindras för det mesta obehörigt tillträde eftersom cylindern dessutom har en mekanisk säkerhetsfunktion.

Ytterligare komfort
Dörrar öppnas med ett framtidsinriktat identifikationsmedium. Det innebär att det digitala låssystemet använder ett RFID-medium som ersätter en vanlig nyckel. Dörrarna öppnas bekvämt och beröringsfritt.

Ytterligare kontroll
Behövs gruppering av personer som bara har tillträde till vissa områden? Inga problem – i digitala låssystem kan tillträdesbehörigheter konfigureras och styras individuellt. Man kan enkelt programmera om befintliga behörigheter utan att tillträdesmediet behöver bytas ut.

Ytterligare extrafunktioner
Elektroniska låssystem kan byggas ut efter önskemål. De kan utan problem kopplas till andra digitala system och anläggningar. Man kan exempelvis ansluta ett brandlarm- eller larmsystem som löser ut direkt i händelse av fara.

Kostnadseffektivt
Om en nyckel försvinner i ett vanligt system måste samtliga cylindrar bytas ut och nya nyckeluppsättningar delas ut. Dessa kostnader kan snabbt rusa iväg till mångsiffriga belopp i ett flerbostadshus eller vid en stor personalstyrka. Om ett identifikationsmedium i ett digitalt låssystem försvinner kan mediet enkelt spärras och bytas ut så att säkerheten i byggnaden omedelbart återställs.

Elektroniska låscylindrar från experten på digitala låssystem

SimonsVoss är specialist på digitala låssystem. I mer än 20 år har pionjären inom digitala låssystem haft visionen om en nyckelfri värld.

SimonsVoss-systemen är konstruerade så att utbyte av mekaniska låscylindrar sker enkelt, snabbt och helt utan kablar. De olika komponenterna kan kombineras med varandra och kompletteras i efterhand. Elektroniska låssystem från SimonsVoss är i princip underhållsfria och erbjuder högsta kvalitet Made in Germany.

 

Ta steget in i en #Keyless World med digitala låssystem och elektroniska låscylindrar från SimonsVoss.

Snälla ring mig: