Digitale låsesystemer / låsecylindre

Hvad gemmer sig bag begrebet låsecylinder?

Så snart det drejer sig om at sikre private husstande, virksomheder eller offentlige institutioner, er den ikke til at komme udenom: Låsecylinderen!

En låsecylinder beskriver forskellige cylindertyper samt cylinderteknologier. Låsecylindre fås i forskellige størrelser, former og materialer. Afhængigt af design og anvendelse kan den være rund, oval eller profileret. Tilsvarende når det gælder navngivningen: ”Rund cylinder”, ”oval cylinder” eller ”profilcylinder”.

Moderne og komfortable låsecylindre er ofte forsynet med en nød- og farefunktion, der gør det muligt at åbne døre, også selvom der sidder en nøgle i på modsatte side.

 

 

Låsecylinderens bestanddele

En låsecylinder består hovedsageligt af følgende komponenter:

  • Cylinderhus
  • Cylinderkerne
  • Stiftfjedre
  • Låsekam
  • Kerne- og husstifter
  • Hul til cylindersikringsskrue
  • (Nøgle)

Mekanisk låsecylinder – funktionsmåde

En cylinders funktionsmåde er egentlig meget simpel: Identifikationsmediet (f.eks. nøgle, transponder eller KeyCard) indeholder en kodning. Hvis kodningen stemmer overens med cylinderkernen, kan låsecylinderen låses.

Som allerede nævnt er cylinderhuset („stator“) cylinderens basis. I dette hus befinder cylinderkernen („rotor“) sig, der kan drejes. Denne cylinderkerne har en åbning til en nøgle. Kernen bevæger sig kun, hvis den passende nøgle er sat korrekt i. Nøglen og låsecylinderen har en såkaldt „låsekam“. Den er ansvarlig for, at riglen i låsen transporteres. Den tjener så at sige som overførselsdel.

 

Låsecylindre – typer

Afhængigt af anvendelsesområde og krav skelnes imellem forskellige typer låsecylindre:

Dobbeltcylinderen anvendes oftest. Denne model gør det muligt at låse fra begge sider. Der findes også moderne dobbeltcylindre, der muliggør åbning, selvom der i modsatte side sidder en nøgle i nøgleåbningen. Dobbeltcylinderen kendes også under navnet „Profilcylinder“.

Anvendelsesområder: Husdøre, indgangsdøre til lejligheder, kælderdøre, værelsesdøre

 

En knopcylinder gør det muligt kun at låse med en nøgle fra den ene side (som regel udvendigt). På modsatte side er der et knopgreb. Med det kan døren altid lukkes indefra. Vigtigt: En knopcylinder egner sig ikke til anvendelse i glasdøre.

Anvendelsesområder: Husdøre, indgangsdøre til lejligheder, kælderdøre

Halvcylindre låser ligeledes kun udvendigt fra. Indvendigt er halvcylinderens længde altid 10 mm. Udvendigt kan længden forlænges variabelt afhængigt af anvendelse.

Anvendelsesområder: Kælderdøre, garageporte eller nøglekasser

 

Cylinderen med arm åbner ved hjælp af den drejelige låsearm. Armen er anbragt på bagsiden af cylinderen og fås i forskellige varianter.

Anvendelsesområder: Postkasser, pengeskabe, garderobeskabe, automater, omklædningsskabe, lysklapper osv.

 

Den udvendige cylinder anvendes til kasse- og ekstralåse. Denne er skruet på indersiden af den pågældende dør. Ved at dreje nøglen aktiverer en metaltunge cylinderens lås.

Anvendelsesområder:  Garageporte, kasselåse, ekstralåse

 

Hængelåsen er en særlig låsecylinder. Hængelåsen anvendes ofte som tyveribeskyttelse. De kompakte bøjlelåse sikrer ofte værdigenstande eller mindre rum med en kæde eller rigel.

Anvendelsesområder: Cykelsikring, kælderdøre, loftsdøre, havedøre, porte osv.

 

En anden usædvanlig kandidat er blindcylinderen. Døre, der ikke skal lukkes eller låses, kan forsynes med en blindcylinder. Dermed skjules dørens cylinderåbning, hvilket eksempelvis forhindrer røg i at trænge igennem i tilfælde af brand.

Anvendelsesområder: Døre uden låsefunktion, branddøre, der ikke må låses

Låsecylinder – samme nøgle eller enkelt nøgle

Foruden de ovennævnte typer skelnes derudover imellem cylindre med samme nøgle og enkelt nøgle.

Ved varianten med samme nøgle er det muligt at låse flere låse med en eneste nøgle (nøglesæt). Denne variant anvendes ofte i husholdninger, så husdør, lejlighedsdør, kælderdør, garageport og loftsdør alle kan åbnes og låses med en nøgle.

En låsecylinder med en enkelt nøgle kan kun låses med en nøgle, der er lavet nøjagtigt til den pågældende cylinder. Nøglen til denne cylinder passer således ikke til nogen anden cylinder. På den måde låses greb til terrassedøre og balkondøre eksempelvis separat med en enkelt nøgle.

 

Grænser for traditionelle låsecylindre

De mange varianter og anvendelsesområder for låsecylinder giver forskellige muligheder, når det drejer sig om at sikre personer, genstande og bygninger. Disse forskellige kombinationer er dog samtidigt også den største svaghed:

Husets indgangsdør og døren til lejligheden låser optimalt med samme nøgle. Terrassedøren og balkonen dog med andre varianter. Hængelåsen til kælderen og garagen kræver ligeledes andre låsecylindre eller nøgler. Hvis der også kommer firma- eller foreningsnøgler til, udgør nøglebundet næste et dusin nøgler. Næsten ikke til at forestille sig udgifterne og tidsforbruget, hvis nøglebundet mistes.

En anden ulempe består i den manglende mulighed for at vise hierarkier. Visningen af forskellige låseniveauer ved hjælp af traditionelle mekaniske låsecylindre er stort set umulig. Specielt ved firmaer eller offentlige institutioner, der skal udlevere hundredvis af nøgler.

 

Løsningen: En elektronisk låsecylinder

Tidligere blev mekaniske låsesystemer som regel monteret for at sikre bygningen. Konstruktionen og anvendelsen af disse systemer skulle dog nøje gennemtænkes og planlægges præcist. Afhængigt af persongruppe og bygningens organisationsstruktur måtte udgifterne i forbindelse med planlægningen ikke undervurderes, især ikke når det drejede sig om visning af adgangsrettigheder. Ved udvidelsen af bygninger stod man over for en endnu større udfordring, når konventionelle mekaniske låsecylindre blev anvendt.

I dag hører denne bekymring heldigvis fortiden til. Elektroniske låsecylindre giver helt nye muligheder, når det handler om at sikre bygninger. Disse låsecylindre arbejder hånd i hånd med elektroniske eller digitale låseanlæg og sørger foruden sikkerhed for enorm komfort.

Fremtidsorienterede låsecylindre og digitale låseanlæg

Tabt nøgle? Ikke noget problem! Takket være moderne identifikationsmedier som transpondere eller SmartCards kan den digitale nøgle omgående spærres og udskiftes. Bygningens sikkerhed genskabes dermed med nogle få klik.

Visning af forskellige persongrupper med adgang til områder defineret på forhånd? Her hjælper elektroniske låseanlæg! Takket være den komfortable oprettelse af komplekse adgangsrettigheder får medarbejdere, gæster eller leverandører adgang til områder, der er defineret på forhånd. Denne adgang kan også være tidsbegrænset.

Skal et bygningskompleks udvides? Digitale låseanlæg kan udvides! Elektroniske låsecylindre og tilhørende identifikationsmedier kan forøges vilkårligt. I nye bygningsdele integreres de moderne låsecylindre helt uden kabler. Hidtidige transpondere kan frigives nemt, inden for få sekunder, til det nye bygningskompleks.

 

Andre fordele ved digitale låseanlæg med elektroniske låsecylindre

Yderligere sikkerhed
Digitale låsesystemer giver den højeste form for sikkerhed. Takket være digital låsecylinder og et identifikationsmedium kan bygninger forsynes med det højeste sikkerhedstrin. Selv ved ekstern vold forhindres uberettiget adgang for det meste, da cylinderen derudover er sikret mekanisk.

Yderligere komfort
Døre åbnes ved hjælp af fremtidsorienterede identifikationsmedier. Det betyder, at digitale låsesystemer anvender et RFID-medium, der erstatter den traditionelle nøgle. Dørene åbnes nemt og uden berøring

Yderligere kontrol 
Skal personer grupperes, så kun bestemte områder er tilgængelige? Ikke noget problem – med digitale låsesystemer kan adgangsrettigheder konfigureres og styres individuelt. Omprogrammering af eksisterende rettigheder er muligt med få klik, uden at adgangsmediet skal udskiftes.

Yderligere bonusting
Elektroniske låsesystemer kan udvides vilkårligt. Tilslutning til andre digitale systemer og anlæg er muligt uden problemer. En brandalarmcentral eller en alarm kan således tilsluttes, som aktiveres i tilfælde af farer.

Omkostningsbesparende
Hvis en nøgle mistes ved et traditionelt mekanisk anlæg, skal samtlige cylindre udskiftes og nye nøglesæt udleveres. Ved boligblokke eller større medarbejderstabe kan dette hurtigt koste et femcifret beløb. Ved tab af identifikationsmediet i et digitalt låseanlæg kan mediet nemt spærres og udskiftes, så bygningens sikkerhed omgående genskabes.

Elektroniske låsecylindre fra eksperter til digitale låseanlæg

SimonsVoss er eksperten, når det drejer sig om digitale låseanlæg. I mere end 20 år har pioneren inden for digitale låsesystemer fulgt visionen om en nøglefri verden.

SimonsVoss-systemer er konstrueret, så udskiftningen af mekaniske låsecylindre er mulig nemt, hurtigt og helt uden kabler. Alle komponenter kan kombineres med hinanden og udvides efterfølgende. Elektroniske låsecylindre fra SimonsVoss kræver særdeles lidt vedligeholdelse og står samtidigt for højeste kvalitet Made in Germany.

Træd nu ind i en #keyless World - takket være digitale låseanlæg og elektroniske låsecylindre fra SimonsVoss.

Vær sød at ringe til mig: