Sikringskort

Hvis man vil have lavet en kopi af en nøgle, skal man gå til en låsesmed – det er for så vidt nemt og logisk. Men låsesmeden må ikke bare lave en kopi af en hvilken som helst nøgle. I mange tilfælde skal man fremvise et sikringskort for at få lavet en kopi af en nøgle.

 

Hvad er et sikringskort?

Et sikringskort er et kort i kreditkortformat, som ved mange nøgler legitimerer, at der må laves en kopi af nøglen. Det medfølger ved køb af en sikkerhedslås og garanterer, at man kun selv – eller en person, som man har udleveret sikringskortet til – kan få lavet en kopi af nøglen, og at ingen andre kan få lavet ulovlige kopier.

Det er godt for ens egen sikkerhedsfølelse, hvis man skulle miste nøglen eller sågar har mistet den og får den tilbage, for også i dette tilfælde er man så takket være sikringskortet sikker på, at der ikke er blevet lavet nogen kopi.

 

Vigtigt især for udlejere

Især for udlejere anbefales det at anvende låse og låseanlæg med sikringskort. Også selvom man har nok så meget tiltro til de nye lejere, vil der også her altid være risici. For hvad der som netop nævnt kan se for en selv, kan naturligvis også ske for en lejer, nemlig at denne mister nøglen. Her gælder det gamle ordsprog "Tiltro er godt, kontrol er bedre". Ved at være i besiddelse af et sikringskort ved udlejere altså, at deres lejere ikke bare kan få lavet kopier af en nøgle uden at spørge om lov først. Da lejeren ikke har sikringskortet, skal denne bestille nøglen hos udlejeren og får den udleveret efterfølgende.

 

Hvis lejere vil have lavet en kopi af en nøgle

Det kan dog alligevel altid forekomme, at lejeren vil have lavet en kopi af en nøgle. Det kan være, fordi der ikke er nok nøgler til alle husstandens beboere, eller fordi man vil give en nøgle til en ven eller nabo (i tilfælde af, at man låser sig ude eller skal have vandet blomster, mens man er på ferie) eller til rengøringshjælpen – der kan være mange årsager. Men da lejeren ikke besidder sikringskortet, kan denne ikke handle på eget initiativ.

Uanset om der er tale om private lejeboliger eller erhvervsområder: Lejeren skal så at sige "bestille" nøglen hos udlejeren (eller afhængigt af ejendomsforhold hos viceværten) for at få lavet en kopi og modtager den, når kopien er lavet.

 

Sikringskortet kan også mistes

Ikke kun nøgler kan mistes. Hvis det går helt galt, kan sikringskortet også mistes. I dette tilfælde skal der udfærdiges et reservekort, hvilket kræver lidt korrespondance frem og tilbage i form af en erklæring på tro og love. Med denne kan en erstatning for sikringskortet udleveres.

 

Helt uden sikringskort: det digitale låseanlæg

Et sikkert alternativ med mange fordele er at installere et digitalt låsesystem som System 3060 fra SimonsVoss. I stedet for nøgler bruges her digitale låsemedier som transpondere, hvor det ikke er muligt at lave en kopi, og et sikringskort dermed heller ikke er nødvendigt. Her kan du nemt fastlægge individuelle adgangsrettigheder for hver transponder (og naturligvis også til hver en tid fjerne dem igen).

Nøgletab er heller ikke noget problem her (selv hvis transponderen ikke bliver fundet igen): Hvis låsemediet mistes, kan det nemt spærres i anlægget og kan ikke længere anvendes:

 

Interesseret? Kontakt os, hvis du har spørgsmål!
 

Ring venligst til mig: