Digital låsning underlättar i mångt och mycket.

Tänk bara på din bildörr – du låser upp den med ett knapptryck, eller hur? Denna komfort kan du åtnjuta även på andra dörrar. Med ett digitalt låssystem. Elektroniska nycklar och låscylindrar kan dock mer än så. De är därför inte bara bekvämare än konventionella system. De är framför allt säkrare, mer praktiska och kostnadseffektivare.

Mer kontroll och säkerhet

För SimonsVoss innebär säkerhet mer än att genast kunna spärra borttappade nycklar. Säkerhet innebär att våra elektroniska identifieringsmedia är skyddade mot olovliga kopior. Att du kan kontrollera känsliga områden centralt med kabellös dörrövervakning (Door Monitoring). Och att varje tillträde kan loggas. 


Mer komfort

Ett elektroniskt identifikationsmedium ersätter nyckeln – för alla tillträden. Dörrar öppnas och stängs med ett enkelt knapptryck. Dessutom har du alltid fullständig koll på vem som har haft tillträde till vilka områden och under vilka tider, och du kan ändra tillträdesbehörigheter spontant och flexibelt.

Mer kvalitet

Sedan vi började som pionjär på området för digital låsteknik tillverkar vi alla våra produkter i våra egen produktionsanläggning i Tyskland. Kvalitet Made in Germany innebär för oss lång livslängd och tillförlitlighet hos de mekaniska komponenterna och störningsfri drift – och inte minst minsta möjliga energiförbrukning.

Fullständig investeringstrygghet

En av våra trossatser är att varje låssystem från SimonsVoss enkelt och förmånligt ska kunna utökas med nya program och delar även efter många års drift. Våra produkter är framåt- och bakåtkompatibla, vilket gör dem till en trygg investering.
 

Mer service

Tillförlitlighet är en fråga om förtroende. Våra serviceteam står till din tjänst – via hotline, fjärrkommunikation eller på plats.
 

Ett tillträdesmedium för olika dörrar

En enda digital nyckel är allt som behövs. Du öppnar entré-, rums-, hiss- och garagedörrar, bommar, rullportar, skrivbords- och skåpsdörrar.

simons-voss-transponder-smartcard
vorteils-seite-tablet

Inga problem vid nyckelförlust

Borttappade elektroniska nycklar kan spärras när som helst. Bekvämt från valfri dator. Det finns inget behov av krångliga cylinderbyten.

Mer kontroll och säkerhet

Med några få klick på datorn kan du bestämma vem som har tillträde var och när.

simons-voss-digitale-schliesssysteme-pc

Ditt digitala låssystem med några få steg

Elektroniska cylindrar och beslag är precis lika snabba och enkla att installera som konventionella utföranden.
Monteringen sker helt utan problem eller nedsmutsning. Innan du börjar bör du ställa dig följande frågor:Steg 1

Identifieringsmedia

vorteils-seite-schritt-1-transponder-oder-smartcard

Transponder eller SmartCard?

De viktigaste argumenten för användning av transpondrar:

Transpondrar erbjuder betydligt fler fördelar. SmartCards lämpar sig när det finns extremt många tillträdesbehöriga. Eller när du vill tilldela tidsbegränsade tillträdesbehörigheter.Bekväma

 • Transpondrar har en trådlös räckvidd på upp till 40 cm.
 • SmartCards måste hållas mot en läsare.

Robusta

 • Transpondrar är mycket stabila och håller extremt länge.
 • SmartCards är känsligare mot skador och funktionsfel.

Förmånliga

 • Eftersom transpondersignalerna har en stor räckvidd behövs inga dyra utomhusinstallationer.

Steg 2

Låskomponenter

vorteils-seite-schritt-2-zylinder-oder-beschlag

Cylinder eller beslag?

De viktigaste argumenten för den digitala låscylindern.

Digitala cylindrar är den kostnadseffektiva standardlösningen. Digitala beslag är praktiska framför allt på genomgångsdörrar med högt personflöde.Flexibla

 • De kompakta cylindrarna kan användas så gott som överallt.
 • De tillverkas i rostfritt stål och har en tidlös design.

Överallt

 • Dörrar utan handtag, dörrar på labbskåp eller dörrar utomhus som ska trotsa väder och vind – ju större utmaningar, desto mer lämpar sig cylindrarna.

Snabbt

 • Cylindrarna installeras alltid snabbt och enkelt.
 • Utan ändringar på dörr, rosett eller beslag.

Låsta

 • Cylindrar kan alltid låsas.
 • De kan även användas i ett lås med flerpunktslåsning.

Förmånliga

 • Cylindrar erbjuder ett utmärkt förhållande mellan pris och prestanda.
 • Kostnaderna för inköp och installation betalar sig relativt snabbt.

Steg 3

Nätuppkoppling

vorteils-seite-schritt-3-voll-oder-virtuell-vernetzt

Fullständig eller virtuell uppkoppling?

De viktigaste argumenten för direkt uppkoppling.

I den fullständiga uppkopplingen är alla komponenter direkt anslutna med centralen. Du kan gripa in direkt om något ändras. När det gäller den virtuella uppkopplingen, är vägarna längre och svårare att planera.Direkt

 • Med den fullständiga uppkopplingen kan du genast spärra ett tillträdesmedium om det tappas bort.
 • Ändringen gäller med omedelbar verkan. Dessutom kan du öppna och spärra dörrar centralt vid en nödsituation.

Robusta

 • Fullständigt uppkopplade system är mindre komplexa. De är enkla att driva och använda – inga särskilda fackkunskaper krävs.

Omfattande

 • Med den fullständigt uppkopplade versionen kan du utföra regelbundna uppgifter centralt.
 • Du kan till exempel avfråga dörr- eller batteristatusar, läsa av tillträdeslistor, ladda uppgraderingar och funktioner eller ändra konfigurationer.

Nöjda

 • Tillträdesbehörigheterna är alltid uppdaterade med den fullständiga uppkopplingen.
 • Aktuella tillträdesbehörigheter behöver inte hämtas vid speciella gateways. Användarna känner sig mer nöjda.