Rezeption Gebäudeeingang

Checklista för användning av SimonsVoss-komponenter inom finansväsen 

Låskomponenter

Digital ”nyckel”

Programvara

Typ av nätverksanslutning

Dörrövervakning

Infarter

Behörigheter – olika persongrupper

Behörigheter – säkerhetsskåp och skåpfack

Behörigheter – känsliga områden

Hissar och våningsplan

Organisation

Die mit (*) gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

Få resultatet skickat till dig

Med hjälp av checklistan har du fastställt ditt individuella säkerhetsbehov Vi skickar gärna listan till dig. Ange bara dina kontaktuppgifter i de avsedda fälten.

Om du önskar rådgivning kan du dessutom välja att skicka den ifyllda listan till oss. Vi tar då kontakt med dig och diskuterar tillsammans vilken lösning som passar bäst för dina säkerhetskrav. Markera helt enkelt motsvarande alternativ under kontaktuppgifterna.

Fälten markerade med (*) är obligatoriska.