Multifunktionel bygning

Når forskellige former for anvendelse er samlet i en bygning, sikrer det korte afstande, gør placeringen attraktiv og giver mange andre fordele. Men når forskellige funktioner mødes, er der også meget at tage hensyn til, når det gælder sikkerhed og adgangskontrol.

Indhold:

▶ Definition: Hvad er en multifunktionel bygning?

I mange tilfælde har en bygning kun en form for anvendelse. Man bor i en beboelsesejendom, i et stormagasin udbydes der varer, en bankfilial er hjemsted for banken, lægen har sin praksis i lægehuset. Så hver bygning har sin funktion. Men: Her kan man spørge sig selv, om nogle bygninger ikke kan opfylde mere end én funktion.

Hvis du går ind i et stormagasin, finder du f.eks. forskellige afdelinger, og desuden er der også ofte en restaurant i bygningen. Lægehuset kan også rumme forskellige praksisser under samme tag, så også her kan man også spørge sig selv: Er det måske ikke allerede en multifunktionel bygning?

Den multifunktionelle bygning kan imidlertid ikke kun forene ting, der ligger tæt på hinanden med hensyn til indhold, men også kombinere mange forskellige former for anvendelser under ét tag. En multifunktionel bygning kan således også kombinere alle de forskellige ting, der er blevet nævnt, f.eks. kan lejligheder, butikker, en bankfilial og lægepraksis være samlet i én og samme bygning.

 

▶ Fordele ved den multifunktionelle bygning

Hvis f.eks. erhvervs- og boligenheder er samlet under ét tag, eller hvis der tilføjes andre typer af anvendelse som f.eks. lægepraksisser, fitnesscentre eller lignende, giver det mange fordele. Ejendomme med blandet anvendelse af denne type findes ofte på centrale steder, men kan også selv sikre, at der skabes nye centre - især i byområder. Bygningerne har således en høj grad af tiltrækningskraft på grund af de korte afstande, da man har "alt under ét tag", og bygningerne ligger også ofte i nærheden af skoler, kontorbygninger eller andre steder, hvor der er mange mennesker.

Det gør også en bygning interessant for investorer, fordi kombinationen af anvendelsesmuligheder reducerer risikoen. Hvis en af anvendelsesmulighederne i bygningen ikke er rentabel, har du stadig de andre "i baghånden", så at sige. Hvis det f.eks. ikke går for butikkerne, er der altid et beboelsesområde.

En multifunktionel bygning er også en gevinst set ud fra et bæredygtighedssynspunkt, fordi de tilgængelige ressourcer anvendes i en enkelt bygning. De korte afstande resulterer f.eks. i færre udstødningsgasser fra besøgstrafikken, og vedligeholdelsesomkostningerne fordeles også bedre mellem dem.

 

▶ Hvordan kan en multifunktionel bygning anvendes?

Det skal naturligvis siges, at der ikke kun findes én multifunktionel bygning. Anvendelsen af multifunktionelle bygningskomplekser er også af forskellig karakter. 

 

Erhverv og boliger

Den form for multifunktionel bygning, som man nok først kommer til at tænke på, er et hus med erhvervs- og boligenheder, som allerede omtalt flere gange. Her kan de ovennævnte fordele udnyttes, f.eks. korte afstande fra lejligheden til indkøb. De kommercielle enheder har kunderne mere eller mindre direkte i bygningen, og skulle man glemme noget, er det som kunde ikke så slemt, da vejen til butikken er kort.

 

Arenaer

Arenaer kan også være multifunktionelle bygninger. Store sportsarenaer, for eksempel. har loger i deres VIP-områder, som ikke kun kan bruges til at se banen, men også til møder og forretningsaftaler. En anden mulighed og et særligt kendetegn kan man se, hvis man kigger mod Mercedes-Benz Arena i Stuttgart: Ud over det egentlige fodboldstadion er der en anden sportshal, SCHARRena, indlejret i tribuneområdet. Dette er en separat tilgængelig sportshal til f.eks. volleyball og basketball, som også har plads til 2.000 tilskuere.

 

Værksteder

Værksteder kan også integreres godt i en multifunktionel bygning og give den merværdi. Dette kan alle involverede parter drage fordel af. hvis der f.eks. er et cykelværksted, er vejen til reparation kort. På denne måde kan der findes en hurtig løsning, selv på kortsigtede problemer. Det er også praktisk, hvis forskellige værksteder befinder sig i samme bygning, da det giver mulighed for gensidig støtte. Hvis der mangler noget på et værksted, hvad enten det er et værktøj eller et materiale, kan et andet værksted hjælpe og omvendt.

 

Multigenerationshus med café

Da et "multigenerationshus" ikke er et beskyttet begreb, kan der være tale om forskellige typer af huse, men det underliggende koncept er det samme: mennesker fra forskellige generationer bor sammen under samme tag. På denne måde kan lejlighederne udlejes specifikt til ældre og yngre målgrupper, som bor ved siden af hinanden i huset. Ideelt set drager generationerne fordel af hinandens viden, men også af de forskellige tidspunkter, hvor de er til stede i huset, f.eks. når der kommer teknikere eller pakker, der skal modtages eller lignende.

Hvis et sådant multigenerationshus også rummer en café, er der tale om en multifunktionel anvendelse, og udvekslingen kan intensiveres. Det er et praktisk mødested, også for folk uden for den bygning, hvor caféen er placeret.

 

Coworking Spaces 

I et coworking-space mødes folk fra mange forskellige baggrunde for at arbejde sammen, hvilket allerede skaber en åben atmosfære. Brugerne inspirerer hinanden, f.eks. når de mødes for at udveksle idéer i et kaffekøkken, der hører til lokalerne. Hvis coworking-spacet er placeret i en multifunktionel bygning, kan denne åbenhed udvides og giver mulighed for f.eks. at gå på restaurant eller, hvis der også er en virksomhed i bygningen at kombinere arbejde med daglige ærinder, da disse kan gøres hurtigt i pauserne eller efter arbejdet.

I forskellige storbyer tilføjes der ofte et coliving-koncept til coworking-spacet, dvs. at digitale nomader lejer en hotellignende indkvartering på ugebasis eller månedsbasis og ikke kun arbejder i det fælles coworking-space, men også bor i samme bygning på samme tid.

 

▶ Sikkerhed i den multifunktionelle bygning

Som i alle andre bygninger er sikkerhed naturligvis et vigtigt spørgsmål i en multifunktionel bygning. Ud over generelle sikkerhedsspørgsmål som flugtveje, brandsikring osv. er adgangskontrol et komplekst anliggende, især i ejendomme med blandet brug.

 

Om adgangskontrol generelt

Jo større en bygning er, og jo flere parter der bruger den, jo vanskeligere og mere komplekst er det at regulere adgangskontrollen. Fælles for alle brugere er, at de har adgang gennem én hovedindgang. Men for alt, hvad der går ud over dette, skal det differentieres, hvilken bruger der skal have adgang til hvilke områder. Ud over det specifikt lejede lokale kan der være andre lokaler i erhvervsområdet: Er der lagerrum? Er der fællesområder som omklædningsrum eller sanitære faciliteter? Og hvis der er ansatte på et område, der anvendes til erhverv: Skal de så også have adgang til alle rum eller kun til udvalgte områder?

Spørgsmål af denne art opstår ikke kun i den kommercielle sektor, men også når rummene bruges til beboelse. Her kan der også være fælles rum og områder, lige fra indgange til parkeringskældre til fitnessrum.

 

Hvordan digital låseteknologi kan hjælpe

Med en omfattende og kompleks situation som den, der netop er beskrevet, kan du forestille dig, at et bundt nøgler hurtigt kan blive ret stort, og at tildelingen af adgangstilladelser vil blive en omfattende affære. Her kan digital låseteknologi hjælpe. Med et digitalt adgangskontrolsystem kan alle tilladelser til en person kombineres i et digitalt identifikationsmedie som f.eks. en transponder eller et smart card. Det tykke nøglebundt hører således fortiden til.

Selv i tilfælde af tab er det en god idé at bruge digital låseteknologi. Hvis en nøgle eller endda et helt sæt nøgler til et stort bygningskompleks går tabt, kan det hurtigt blive meget dyrt. Et digitalt låsemedie kan derimod blot blokeres i det tilhørende system, og sikkerheden genoprettes med det samme.

 

Er du interesseret i intelligente adgangskontrolsystemer og har du brug for et fremtidssikret adgangskontrolsystem til din multifunktionelle bygning? Vi vil gerne hjælpe dig. Du er velkommen til at ringe eller sende os en e-mail.

Lad os tage skridtet ind i en verden uden nøgler sammen!

Arranger dit tilbagekald her: