Adgangskontrolsystemer til hjælpeorganisationer, brandvæsen og politi 

Hjælpeorganisationer som brandvæsen og politi, men også andre står i dag over for store udfordringer. Netop ved større hjælpeorganisationer kan der hurtigt opstå problemer, når nøgler mistes. På grund af de øgede sikkerhedskrav på den ene side samt en ofte decentral struktur på den anden side er det nødvendigt at kunne handle hurtigt i tilfælde af en mistet nøgle for at genskabe sikkerheden.

Tager man f.eks. redningstjenesten, har man en 24-timers tjeneste alle ugens syv dage, hvor alle hurtigt skal have adgang til alle nødvendige områder, mens dyrt og livreddende udstyr samtidigt altid skal være særligt beskyttet imod fremmede.


Kompletløsning: System 3060
 

iStock-1216149403-3383x2536

Kravene:

 • Komplekse situationer, der hurtigt skal kunne overskues
 • Særlig beskyttelse af følsomme områder
 • Mange forskellige områder med meget forskellige adgangsrettigheder

Hvad enten der er tale om hjælp ved ulykker, politi eller brandvæsen: Der er altid meget trafik, og ting skal ofte besluttes og afklares fra det ene øjeblik til det næste. Det kræver et fleksibelt system, der kan tilpasses inden for kort tid.

Derudover begrænser adgangsrettigheder sig netop ved hjælpeorganisationer ikke kun til døre. Der skal også tildeles rettigheder andre steder. Det kan være særlige skabe, men også tilladelse til at starte bestemte køretøjer.

Løsningen:

System 3060 lever op til alle krav, som hjælpeorganisationer stiller til et moderne låseanlæg:

 • Adgangskontrol og samtidig automatiseret dokumentation
 • Forøgelse af hygiejnestandarden takket være berøringsfri teknik
 • Kvalitetssikring takket være automatisk protokollering og automatiske processer
 • Aktiv sikkerhed takket være visning af følsomme områder (f.eks. medicinlagre, men også områder som IT)
 • Passiv sikkerhed takket være afskrækkelse over for tyveri og misbrug
 • Lave omkostninger takket være bæredygtighed, lang levetid, minimalt strømforbrug, kompatibilitet opad og nedad, tilslutning til tredjepartssystemer, ...
Hilfsorganisationen_Personal

Sikkerhed i hjælpeorganisationer

 

Indkørsler/bomme/parkeringskælder
 
 
 

 • Nem tildeling af adgangsrettigheder til indkørsel, parkeringsplads og parkeringskælder med et tryk med musen
 • Åbning af bomme: Adgang for medarbejdere, ekstern arbejdskraft og gæster
 • Kombination med eksisterende billetsystemer mulig

Aldrig mere bange for nøgletab

 

 • Facility Manager opretter en reservetransponder
 • Medarbejderen afhenter denne
 • Den mistede transponder spærres automatisk, når reservetransponderen anvendes første gang i låsesystemet

Hoved- og sideindgange

 

 • Programmerbart system via netværket eller online hvor som helst i verden
 • Automatisk åbning af hovedindgange for alle personer
 • Individuelle adgangsrettigheder takket være berettiget identifikationsmedium, også uden for åbningstiderne

Sikkerhedsskabe

 

 • Beskyttelse af materialer og følsomme data
 • Digitale stanglåse og møbellåse til montering i drejedøre, kontorskabe, skuffer 
 • Alle låseprocesser protokolleres

Dør med DoorMonitoring

 

 • Online-dørovervågning uden kabler til følsomme rum
 • Registrerer, protokollerer og melder samtlige dørtilstande sensorstyret: Hvad enten det er åben, lukket, låst, åben for længe
 • Alarmerer sikkerhedspersonale ved kritiske hændelser

Beskyttelse imod tyveri

 

 • Følsomme områder altid låst sikkert
 • Aldrig mere høje udgifter og sikkerhedsproblemer, hvis en nøgle mistes eller stjæles
 • Mistede identifikationsmedier kan spærres og programmeres på ny inden for få sekunder

Facility Management​​​​​​

 

 • Central indretning og styring af samtlige System 3060-komponenter med LSM-softwaren
 • Også ved flere bygninger og steder
 • Understøttelse af Facility Management takket være omfattende rapportering og tidsstyret adgang

Gang med beskyttelsesfunktion

 

 • Central aktivering af beskyttelsesfunktioner (f.eks. nødfrigivelse, amokfunktion)
 • Frikobling af døre ved brandalarm/nødopkald
 • Deaktivering af samtlige låsesystemer

Medarbejdere og personale
 

 • Mulighed for tidsafhængige adgangsrettigheder
 • Persongrupper med forskellige rettigheder
 • Kun en transponder i stedet for mange nøgler

Sammenkobling: Online eller virtuel

 

 • Online-sammenkobling:
  Ændring af adgangsrettigheder og udførelse af funktioner i realtid hvor som helst i verden
 • Virtuelt netværk:
  Programmering og ændring af adgangsrettigheder via gateways til identifikationsmedierne på stedet

Tjekliste


Vores tjekliste viser dig mulighederne for at anvende digital låseteknik i hjælpeorganisationer.

Hvilke områder skal sikres?  
Hvilke personer kræver adgang? 
Hvordan kan management understøttes?  
Hvilke krav skal softwaren opfylde?  
Hvordan skal personer identificere sig?  
Hvilke funktioner og former for indkørsler findes der?  

Download vores gratis whitepaper om digital adgangskontrol i hjælpeorganisationer.

Læs, hvad der kræves for at kunne muliggøre digital adgangskontrol, læs, hvad digital adgangskontrol er, og hvilke hjælpemidler du kan benytte dig af ved konverteringen.

God fornøjelse med dit projekt!

Felterne mærket med (*) skal udfyldes.