Hvad tænker De om transpondere og cylindere?

Først bliver adgangsrettighederne oprettet i låseplanen ved PC’en. Derfra skal disse informationer overføres til transponderne og låsecylinderne.  Disse opgaver overtager det såkaldte programmeringsværktøj. Kun i store systemer, der drives online, er programmeringsværktøjet udelukkende nødvendigt til førsteprogrammeringen af komponenter. Derefter bliver data sendt ”online” via netværket.

Programmering af ID-medierne og de digitale låsekomponenter.

Programmeringsværktøj SmartCD

I System 3060 er der tre forskellige programmeringsværktøjer til overførsel af data til identifikationsmedierne og låsekomponenterne:

  • I aktivsystemer overfører programmeringsværktøjet SmartCD
    data fra låseplanen til transpondere og låsekomponenter.
  • Til programmering af komponenterne i passive SmartCard-systemer
    kræves SmartCD.MP analogt. 
  • I hybridsystemer, altså når både transpondere og SmartCards bruges jævnsides i et system,
    kræves SmartCD til programmering af aktivkomponerne og SmartCD-HF til SmartCards.

Flere informationer og detaljer

Vil De gerne vide mere om vore produkter og produktvarianter? 
Dyk ned i produktkataloget eller henvend Dem til Deres SimonsVoss specialforhandler.

System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Mood
System 3060 | Programmierung | Programmiergerät SmartCD

Fordele ved SmartCD programmeringsværktøj

  • Nem og sikker overførsel af adgangsrettigheder fra PC’en til identifikationsmedier og låsekomponenter