RFID - digital låsning

Hvad er RFID?

RFID står for "Radio Frequency Identification". RFID er en teknologi, som de fleste mennesker ofte ubevidst møder dagligt. RFID-systemer gør det muligt at aflæse eller gemme data kontaktløst. Overførslen af data sker via radiosignal, så mediet kan registreres uden nødvendigvis at blive set eller berørt.

 

Udvikling af RFID

RFID-systemer blev udviklet allerede i 60'erne. Dengang kunne teknologien ikke slå igennem på grund af de høje råstofomkostninger (priser på chips, ...). Ti år senere blev teknikken anvendt som sikring imod tyveri af varer. Derefter fulgte systemer til mærkning af dyr. I slutningen af det 20. århundrede lykkedes det at revolutionere RFID-teknikken, da prisen på RFIDtranspondere faldt og udviklingen efterhånden blev fremskyndet. I dag er det ikke kun firmaer, der investerer i berøringsfrie systemer, private benytter sig også af RFID-teknikken. Anvendelsesområder omfatter imidlertid vidt forskellige brancher og områder som f.eks. digitale adgangssystemer eller kontantløs betaling.

 

RFID-systemets bestanddele?

RFID-systemer består altid af en læser (RFID-Reader), et identifikationsmedium (RFIDtransponder/tag) og en software i baggrunden (backend).

RFID-læser De på identifikationsmediet gemte informationer aflæses af læseren. Det kan ske på forskellige måder. Der findes bl.a. faste læsere som læsestation ved porte eller døre, men også mobile varianter på størrelse med en smartphone.

RFID-transpondere er opdelt i følgende kategorier:

- Passive RFID-transpondere får deres energi til dataoverførsel fra RFID-læserens elektromagnetiske felt. De har en rækkevidde på nogle få meter.

- Aktive RFID-transpondere har selv en energikilde (batteri) og kan overføre data over afstande op til 100 m.

- Semi-passive transpondere har en integreret energikilde til egenforsyning, men kræver stadig en ekstern strømkilde til svar.

Transpondere kan afhængigt af anvendelsesområde gemme forskellige informationer. Hukommelsen varierer fra 1 bit (f.eks. til varesikring) helt op til 8 kilobyte (f.eks. til sikkerhedsprotokoller).

Software
Ved hjælp af RFID-software styres dataudvekslingen imellem de to hardwarekomponenter samt informationsprocesser administreres. Som regel gemmes en database med de nødvendige informationer i den såkaldte "backend".

RFID Transponder

Hvordan fungerer RFID-teknikken?

Transponderen tjener som systemets datamedium og indeholder en mikrochip og et koblingselement. Hvis der er tale om en passiv transponder, er denne fuldstændig inaktiv. Men så snart denne kommer inden for læseenhedens rækkevidde, reagerer identifikationsmediet for at blive registreret. Begge enheder udlignes, og så snart de befinder sig inden for hinandens rækkevidde, kan signaler sendes og modtages.

Konkret opretter læseren et elektromagnetisk felt, der modtages af transponderantennen og ledes videre til mikrochippen. Magnetfeltet overfører kommandoen til identifikation og registrering af de gemte informationer på transponderen (f.eks. serienummer). Transponderen genkender den velkendte enhed og dens kommando, så de nødvendige data kan overføres til magnetfeltet og registreres af læseren. Denne identifikationsproces sker inden for få sekunder.

RFID teknik
RFID - digitales Schließen

Fordele ved RFID-systemer

Den vel største fordel ved RFID-teknikken er den berøringsfrie identifikation, der muliggør kontaktløs kommunikation imellem sender og modtager. Tidligere blev varer scannet via stregkode, hvilket medførte stor slidtage. I dag finder den lynhurtige identifikation sted i en radius på op til hundrede meter og kan trænge igennem flere materialer. Det er dermed ikke kun muligt at registrere genstande inden for få sekunder, men også dyr eller mennesker. En anden fordel er identifikationsmediets beskaffenhed. Formen og størrelsen på mikrochippen med antenne kan tilpasses kravene individuelt og integreres i produktet. Traditionelle transpondere er tilsvarende vejrbestandige. Selv ved graverende miljøpåvirkninger er de resistente og kan aflæses når som helst. Den såkaldte "grupperegistrering" giver derudover en væsentlig merværdi i logistikområdet, når det drejer sig om at registrere flere datamedier eller tags inden for få sekunder. Men også når det drejer sig om at give personer adgang til bygninger eller områder, er identifikation ved hjælp af RFID-teknik en væsentlig fordel, da nøgler kan erstattes af transpondere med individuel skrivemulighed.

Takket være de robuste materialeegenskaber egner anvendelsen af RFID-teknik sig fremragende inden for industri og produktion. Enkelte produktionstrin kan således kendetegnes for at få processer vist. Men tags anvendes også til mærkning af komponenter, materialer og reservedele, så disse kan mærkes entydigt. Med denne identifikation er det muligt at finde frem til forfalskninger af enkelte dele. Billed-mærke: "RFID-teknik" Inden for logistikområdet forsynes containere med chips, hvilket gør mærkning og aflæsning meget nemmere. Det bliver dermed muligt nemt at identificere den enkelte containers indhold på havnen eller ved toldkontrol. Lagersystemer nyder også godt af RFID-teknologien. Her kan hundredvis af produkter scannes samtidigt og processer optimeres inden for produktions- og logistikkæder. Dette vedrører især intelligente lagersystemer, hvor automatiserede forløb overtager fyldning af reoler. Derudover kan en statusopgørelse af varelageret udføres inden for få sekunder.

Men RFID-systemer anvendes også allerede i dagligdagen. F.eks. er et rejsepas forsynet med en RFID-chip, hvorpå det digitale pasfoto og fingeraftryk gemmes. Ved kontaktløs betaling anvender vi ligeledes et kreditkort med integreret RFID-chip, der indeholder vores kontodata. Ved kassen skal disse kun kunne aflæses. Men selv dette kan snart høre fortiden til. De første supermarkeder har allerede forsynet hele deres sortiment med tags. Varerne skal ikke længere scannes enkeltvist af kassemedarbejderen, men hele indkøbskurven registreres og afregnes uden personale ved "udtjekning".

Et andet kæmpestort anvendelsesområde er anvendelsen af RFID-teknologien inden for "digitale låsesystemer".

 

Digitalt låsesystem takket være RFID-teknik

Digitale låsesystemer ved hjælp af RFID giver mange muligheder, når det drejer sig om at realisere adgangskontrol uden nøgle. Ved hjælp af et kontaktløst, digitalt låsesystem får enkelte personer eller grupper adgang til bestemte bygninger, rum eller områder.

 

Der er principielt to systemer inden for digitale låsesystemer:

Digitale låsesystemer inden for onlinedrift er forbundet med en central computer. Det muliggør en øjeblikkelig anmodning og opdatering af adgangsrettigheder. Hvis et adgangsmedium (transponder eller nøglekort) mistes, kan det straks spærres og udskiftes med et tryk på en knap.

Offlinesystemer derimod har ingen konstant forbindelse til centralen. I disse tilfælde gemmes en liste med berettigede personer lokalt. Ved scanning kontrolleres, om den pågældende identifikator er gemt i listen. Overensstemmelse giver adgang. Ved digitale offline-låsesystemer skal transponderne programmeres særskilt og opdateres i adgangslisten.

 

RFID - digitale Zutrittskontrolle

Takket være digitale låsesystemer kan virksomheders sikkerhedsområder eller indgange til offentlige institutioner sikres. Transpondere eller nøglekort er døråbnerne, der eksempelvis i medarbejderbeviset eller som nøglering åbner døre. Men ikke kun døre kan åbnes takket være digitale låsesystemer. Adgang til elevatorer, bomme, nøgleskabe eller brandmandsnøgledepoter garanteres også. Derudover er det til hver en tid muligt at dokumentere, hvilken person der har fået adgang ved hvilken indgang på hvad tidspunkt. Protokolleringen registrerer ligeledes ikke godkendte adgangsforsøg eller varigheden på et ophold. Det er således altid muligt at dokumentere, hvor længe bestemte persongrupper har opholdt sig i bygningen.

 

Digitale låsesystemer med adgangssystemer fra eksperter

SimonsVoss, pioneren inden for RFID-styret låseteknik uden kabler tilbyder systemløsninger til mellemstore og store virksomheder samt offentlige institutioner. De digitale adgangssystemer erstatter mekaniske nøgler med digitale transpondere, PIN-kodetastaturer eller smartphones. Mekaniske cylindere erstattes af førsteklasses digitale låsecylindre uden kabler eller boring.

Takket være intelligente funktioner fra digitale låsesystemers eksperter er det blandt andet muligt at overvåge dørtilstande og tilstandsændringer. Meddelelser ved hjælp af event-manager kan via pushmeddelelse sendes pr. e-mail eller direkte til smartphonen.

Det er også muligt at oprette midlertidige adgangsrettigheder til gæster, serviceudbydere eller kunder. RFID-transpondere fra SimonsVoss har en egen energikilde og muliggør op til 400.000 aktiveringer.

 

Fordele ved digitale låsesystemer fra SimonsVoss

  • Topmoderne radiostyrede nøgler i form af transpondere, PIN-kodetastatur eller SmartCard

  • Låsesystem med mere takket være tidsplaner og protokollering

  • Aldrig ærgrelse igen på grund af mistede nøgler, da transpondere nemt kan spærres

  • Enkel montering og let at ændre på digitale cylindre uden kabler eller boring

  • Intuitiv web-app og programmering og dermed en brugervenlig konfiguration

  • Fremragende økonomiske fordele på grund af billige og vedligeholdelsesvenlige systemer

  • Fuld fleksibilitet takket være web-administration muliggør administration uafhængig af sted

  • Rådgivning om alt takket være serviceteamet og forhandlere i Tyskland, Østrig og Schweiz

SimonsVoss' låsesystemer forbinder intelligent funktionalitet, høj kvalitet og prisvindende design Made in Germany. Som innovativ systemudbyder lægger SimonsVoss vægt på skalerbare systemer, høj sikkerhed, pålidelige komponenter, effektiv software og enkel betjening. Derfor anses SimonsVoss for at være en af de teknologisk førende inden for digitale låsesystemer. Mod til innovation, bæredygtig tankegang og handling samt høj anerkendelse fra medarbejdere og partnere er grundlaget for den økonomiske succes inden for adgangskontrol Made in Germany.

 

Træd ind i en Keyless World fra eksperterne inden for digitale låsesystemer med RFID-teknik

Vær sød at ringe til mig: