Firmanøgle

Det kræver en firmanøgle – hvis man altså ikke er på besøg og kan ringe på – for at få adgang til et firma. Hvem der får adgang, og hvilke rettigheder denne tildeles, kan variere meget, hvilket fremgår af følgende tekst.

 

Hvis man får en firmanøgle

I første omgang er det allerede klart, hvem der under alle omstændigheder har en firmanøgle: Ejeren, direktøren og i de fleste tilfælde også de medarbejdere, der arbejder på stedet. Men en firmanøgle kan også udleveres til andre. Her ses på, hvilke eksterne serviceudbydere der skal have adgang til firmaets område. Det kan eksempelvis være rengøringspersonale, der regelmæssigt arbejder i virksomheden og dermed har brug for en firmanøgle. Måske er der også servicemedarbejdere, der regelmæssigt udfører vedligeholdelsesarbejde, f.eks. IT-eksperter. Eller leverandører, der på egen hånd skal have adgang til lageret. I alle disse tilfælde er det nyttigt, hvis disse også får en firmanøgle.

 

Ikke kun en enkelt nøgle

"Firmanøgle" lyder bare som en enkelt nøgle, men – især ved større virksomheder – er en nøgle ofte ikke nok. Afhængigt af låseanlæg kan allerede nøglen til virksomhedens indgang og til ens egne arbejdsplads være forskellige, dertil kommer afhængigt af opgaver eventuelt også flere nøgler til. Serverrum, lagerrum, arkiv: Alle disse lokaler kan også kræve separate nøgler, så en enkelt nøgle bliver til et stort nøglebundt.

 

Hvad skal der tages højde for ved firmanøglen?

Det, der gælder ved udlevering af private nøgler, kan også overføres til firmanøgler: Udleveringen skal helst protokolleres nøjagtigt. Det er vigtigt, hvilke parter der udleverer firmanøgler – firma og nøglemodtager skal nævnes konkret. Da det som allerede nævnt kan være, at der udleveres mere end en nøgle, skal det noteres nøjagtigt, hvilke nøgler der udleveres og hvor mange, så det kan dokumenteres efterfølgende.

Det ene aspekt er at protokollere selve udleveringen af firmanøglen, men det er også nyttigt at klarlægge, hvad der sker, hvis en nøgle trods stor forsigtighed alligevel mistes. Hvem hæfter? Hvem skal informeres om tabet? Hvilke konsekvenser medfører et tab?

 

 

 

 

 

 

Besværligt for alle involverede: et nøgletab

Hvis en firmanøgle mistes, er det ærgerligt. Det, der er ærgerligt i privat regi, er endnu mere omfattende i firmaregi: Hvis låsen skal udskiftes, fordi nøgletabet muligvis giver tredjepart uberettiget adgang til firmaet, vedrører det ikke kun en selv, men hele firmaet. Det bliver endnu mere omfattende, hvis der er tale om et låseanlæg, for i dette tilfælde skal alle låsecylindre og nøgler udskiftes, så hver medarbejder får en ny nøgle. Tab af firmanøglen er dermed meget dyrt, som man kan forestille sig.

 

For mere sikkerhed: det digitale låseanlæg

Dyre nøgletab kan undgås, hvis man satser på et digitalt låseanlægs fordele. Her starter fordelen allerede et skridt tidligere: Ved et digitalt låseanlæg forsvinder ubehaget ved at skulle informere om tab af ens firmanøgle. Men ordet "nøgle" er i dette tilfælde forkert, for firmanøglen er her et digitalt låsemedium såsom f.eks. en transponder, hvorpå alle adgangsrettigheder kan gemmes. Dermed har man selv med mange rettigheder kun et medium i stedet for et stort nøglebundt, og hvis denne "firmanøgle" mistes, kan den spærres i anlægget med nogle få klik med musen.

 

Se fordelene ved digitale låseanlæg med System 3060 fra SimonsVoss, og lås sikkert, nemt og fleksibelt. Kontakt os, hvis du har spørgsmål!
 

Ring venligst til mig: