Igår var det kompliceret.

I biler er det for længst blevet standard at åbne og låse med elektroniske fjernbetjeninger. SimonsVoss har bragt denne idé videre til døre. Mere end 20.000 brugere har allerede besluttet sig for en nøglefri løsning. Sådan fungerer det:  Med MobileKey erstatter De Deres mekaniske nøgler med en digital transponder, et pinkode-tastatur eller Deres Smartphone. I stedet for mekaniske dørcylindre indsætter man elektroniske dørcylindre. Dem kan De selv montere i et par enkle trin. Trådløst og uden at bore. Ved hjælp af en gratis app konfigurerer De systemet - og Deres nye låseanlæg er klart.

Oprette og administrere låseanlægget pr. app.

Web-App

MobileKey oprettes og administreres via Web-App. App'en kan betjenes på alle internetbaserede enheder, som PCs, tablets, Mac- computere eller Smartphones. De fastlægger med få klik, hvilke personer, der har hvilke adgangsrettigheder. 

Data fra web-app'en overføres til SimonsVoss-serveren, oprettes dér som låseplan og returneres automatisk til web-app'en. Automatisk - De skal intet foretage Dem.

Flere informationer og detaljer

Vil De gerne vide mere om vore produkter og produktvarianter? 
Dyk ned i produktkataloget eller henvend Dem til Deres SimonsVoss specialforhandler.

MobileKey | Mood
MobileKey | Mood
MobileKey | Verwaltung | Web-App
MobileKey | Mood

Fordele ved Web-app

  • For op til 20 døre og 100 brugere
  • Intuitiv betjening 
  • Kræver ikke tidskrævende back-up
  • Til alle internetbaserede slutenheder som PC, Notebook, Netbook eller Tablet med Windows, iOS eller Android-styresystem
  • Netværkskompatibel via online-udvidelse