Sådan låser man nu:
enkelt elektronisk og dejligt intelligent!

Innovationen specielt til små og mellemstore virksomheder bringer Dem op på det nyeste tekniske niveau. De gode gamle nøgler erstattes i MobileKey-systemet af en digital transponder, et pinkode-tastatur eller en smartphone.

Når teknik inspirerer, ligger der mere bag. 
MobileKey® overbeviser over hele linjen

De mest moderne radionøgler

I MobileKey-systemet er de almindelige nøgler udtjent. Nu kan De åbne Deres døre med kun en transponder, et pinkodetastatur eller med Deres smartphone.

Låse og mere

Med tidsplaner kan De fastlægge, hvem der har adgang.hvor hvornår. På Deres PC kan De følge, hvem der har været i hvilke lokaler hvornår.

Intuitiv web-app og programmering

På få minutter er De fortrolig med web-app'en og kan selv konfigurere det hele.

Aldrig mere ærgrelser over en mistet nøgle

Hvis De har mistet Deres transponder, kan De ganske enkelt spærre denne og aktivere en ny. Og bedst af alt: De behøver ikke længere udskifte låse.

Nem at installere og opgradere

Den digitale cylinder udskiftes simpelthen med den mekaniske dørcylinder. På få minutter er den monteret. Uden at bore, uden snavs!

Glimrende økonomisk levedygtighed

MobileKey er økonomisk og kræver næsten ingen vedligeholdelse. Derfor er det optimale et anlæg med op til 100 brugere.MobileKey | Verwaltung | Web-App
MobileKey | Digitale Schließsysteme für kleine Unternehmen wie Agenturen oder Kanzleien