Igår var det kompliceret.

I biler er det for længst blevet standard at åbne og låse med elektroniske fjernbetjeninger. SimonsVoss har bragt denne idé videre til døre. Mere end 20.000 brugere har allerede besluttet sig for en nøglefri løsning. Sådan fungerer det:  Med MobileKey erstatter De Deres mekaniske nøgler med en digital transponder, et pinkode-tastatur eller Deres Smartphone. I stedet for mekaniske dørcylindre indsætter man elektroniske dørcylindre. Dem kan De selv montere i et par enkle trin. Trådløst og uden at bore. Ved hjælp af en gratis app konfigurerer De systemet - og Deres nye låseanlæg er klart.

Oprette og administrere låseanlægget pr. app.

USB-programmeringsværktøj

Ved hjælp af programmeringsværktøjet overfører man data til transpondere og låsekomponenter.