Nøgleoverdragelsesprotokol

Det er godt nok bureaukratisk (nogle gange besværligt), men det anbefales altid at lave en nøgleoverdragelsesprotokol, når nøgler skal overdrages. Det er ikke lovpligtigt, men senere spares man for meget besvær, hvis man har lavet en sådan nøgleoverdragelsesprotokol.

 

Hvad er en nøgleoverdragelsesprotokol?

Nøgleoverdragelsesprotokollen definerer tydeligt, hvilke nøgler en part har overdraget til en anden. Her skal der tages højde for, at det på den ene side nævnes tydeligt, hvilken part der har overdraget nøglen, og hvilken der modtager den, på den anden side skal de overdragne nøgler også i henhold til retssikkerheden nævnes tydeligt og med antal.

 

Hvornår skal der laves en nøgleoverdragelsesprotokol?

Generelt gælder som nævnt i starten, at en nøgleoverdragelsesprotokol altid er en god idé, når der overdrages nøgler. Så langt så godt. Men hvor forekommer nøgleoverdragelser? Klart: Det mest kendte eksempel er naturligvis en lejlighed eller et lejet hus. Her overdrages nøgler for en ubegrænset periode, der kan opsiges, eller en fra starten tidsbegrænset periode og skal tilbageleveres, når lejemålet er afsluttet.

Men det er ikke kun i forbindelse med boliger, at det er nyttigt at lave en nøgleoverdragelsesprotokol. Hvad lejemål angår, er der også andre objekter: Garage, opbevaring og meget mere. Det skal protokolleres, hvis der overdrages nøgler.

Men det er ikke kun i forbindelse med lejemål, at der overdrages nøgler. I forbindelse med en ny arbejdsstilling kan der eksempelvis ligeledes blive udleveret en nøgle til firmaet. Også her anbefales det at lave en nøgleoverdragelsesprotokol, da denne nøgle også skal leveres tilbage en dag.

Hvor der hidtil har været tale om tidsbegrænsede nøgleoverdragelser, er en nøgleoverdragelsesprotokol også nyttig, når der er tale om købt ejendom. Hvis man f.eks. har købt en ejerlejlighed, skal det også dokumenteres, hvor mange nøgler der blev overdraget fra starten, så begge parter retsligt er på den sikre side.

 

 

Hvad skal der tages højde for ved nøgleoverdragelsesprotokollen?

Som allerede nævnt, skal nøgleoverdragelsesprotokollen nøjagtigt indeholde parterne samt nøglerne, så misforståelser undgås. Men det er ikke kun dette, der skal tages højde for i nøgleoverdragelsesprotokollen. For også selvom alt er skrevet nøjagtigt ned, er der stadig spørgsmålet om, hvilke konsekvenser det har, hvis en nøgle mistes.

Foruden die finansielle aspekter som omkostningerne, der opstår på grund af et nøgletab samt udskiftningen af låse og nøgler i denne forbindelse, kan også nøglebesidderens meldepligt i tilfælde af nøgletab fastlægges.

 

Nøgleoverdragelsesprotokol også ved digitale låsemedier?

Her har der hidtil helt naturligt været tale om nøgler, men netop inden for arbejdsverdenen anvendes stadig oftere digitale låsemedier som SmartCards eller transpondere i stedet for nøgler. Også her anbefales det at lave en nøgleoverdragelsesprotokol under hensyntagen til de nævnte aspekter.

Det, der er anderledes her, er omkostningerne, der opstår i tilfælde af et tab. Hvis et digitalt låsemedium mistes i stedet for en nøgle, er skaden langt fra lige så stor, da det ikke er nødvendigt at udskifte cylindre og nøgler, for medier kan bare spærres i anlægget. Der opstår kun omkostninger til det mistede låsemedium. Det føles dermed formentlig også meget bedre for modtageren af låsemediet at underskrive en nøgleoverdragelsesprotokol.

 

Interesse i digitale låsemedier?

I vores download-område kan du finde mange informationer om anlæg som System 3060. Du kan komfortabelt, nemt og sikkert læse om digitale låsesystemer uden nøgler.

 

Ring venligst til mig: