Protokol ved nøgleoverdragelse

Når en nøgle overdrages til den nye lejer, anbefales det, at vedkommende som overdrager nøglen protokollerer det. Her på siden kan du læse, hvad der skal tages højde for i forbindelse med nøgleoverdragelse og protokol. 

Hvad indebærer det at føre protokol over nøgleafdragelse? 

Hensigten med at føre en protokol over nøgleoverdragelsen er at definere, hvilke nøgler den ene part har overdraget til den anden. Det er afgørende, at det fremgår tydeligt, hvem der har overdraget nøglen, og hvem der har overtaget den.

I forhold til retssikkerheden er det desuden vigtigt at dokumentere, om der er tale om én eller flere nøgler.

 

 

Hvornår laves der en ordning over nøgleoverdragelse? 

Som udgangspunkt anbefales det altid at føre en protokol, når du overdrager eller overtager en bolig. Særligt hvis der er tale om lejemål, hvor lejeperioden er tidsbegrænset, er det vigtigt at føre protokol.

Det er ikke kun i forbindelse med boligen, at protokolføring er en god idé – husk også at have nøgler til garage, fællesarealer, postkasse i mente.

På samme vis er det vigtigt at føre protokol på arbejdspladsen, hver gang der ansættes en nyt personale, som skal have sin egen nøgle.

Overordnet er det vigtigt at føre protokol, når der er tale om tidsbegrænsede nøgleoverdragelser, hvor nøglen skal afleveres tilbage på et tidspunkt.

Dog kan protokollen også være nyttig i forbindelse med købte ejendomme, hvis det skal dokumenteres, hvor mange nøgler der er overdrages.

Hvad skal der tages højde for i protokollen? 

Det vigtigste i protokollen er som nævnt, at parter og antal af nøgler er dokumentere korrekt, så der ikke kan opstå uoverensstemmelser og misforståelser.

Derudover skal der tages højde for, hvilke konsekvenser det har, når en nøgle mistes. Hvem skal dække eventuelle omkostninger med låsesmed og hvem skal erstatte nøglen? Svarene på sidde spørgsmål skal dokumenteres klart i protokollen.

Skal du føre protokol, hvis din virksomhed har et digitalt låseanlæg? 

I virksomheder, hvor der fremfor nøgler bruges SmartCard og transpondere til at komme ind, anbefales det også at lave en nøgleoverdragelsesordning, idet det også her er vigtigt at dokumentere om en ansat har fået udleveret et identifikationsmedie.

Hvis en ansat taber sit SmartCard eller sin transponder, er det dog langt mindre omkostningstungt, idet der ikke er behov for at udskifte hverken cylindre eller nøgler. Det eneste, der skal erstattes er det mistede identifikationsmedie. 

Vil du høre mere om digitale låseanlæg? 

Du kan finde mange flere informationer om vores låseanlæg under Downloads. Hvis du ønsker at optimere din virksomheds sikkerhed og samtidig få lavere omkostninger ved nøgletab, er et digital låseanlæg vejen frem.

Ring venligst til mig: