Veiligheidsinstructies


Wij zijn blij dat u hebt besloten of van plan bent om een hoogwaardig digitaal sluitsysteem van SimonsVoss Technologies GmbH te gebruiken.

In het algemeen is ieder sluitsysteem een deel van het gebouw. Voor het behoud van waarde en een goed functioneren is dan ook regelmatig controle en onderhoud nodig.

Meestal zijn onderhouds- en veiligheidsinstructies gericht op het juiste functioneren van de deur. Voorwaarde voor een correct functionerende deur is de juiste montage van de benodigd sluitcomponent in of op de deur. Bovendien bevat de deur nog andere componenten die van invloed zijn op functionaliteit en veiligheid. Hiertoe behoren onder meer insteeksloten, sluitplaten, deurdrangers en deurprofielen. Daarom moeten alle onderhouds- en veiligheidsinstructies in hun geheel met betrekking tot het gehele deursysteem in acht worden genomen.

Voor onderhouds- en veiligheidsinstructies van de componenten van andere fabrikanten adviseren wij u de betreffende fabrikant of distributeur te raadplegen. Voor speciale deuren, zoals branddeuren, moet afzonderlijke documentatie in acht worden genomen.

Neem ook onze specifieke waarschuwingen en veiligheidsinstructies per product in acht in de meegeleverde documentatie.

Algemene onderhouds- en veiligheidsinstructies voor deurcomponenten van SimosVoss.

Conform DIN EN 179 en DIN EN 1125 moeten de voorgeschreven onderhoudsintervallen (minstens één keer per maand) worden nageleefd. Hierbij moet gecontroleerd worden of alle onderdelen van het slot in goede, bedrijfsklare toestand verkeren. Antipaniekcilinders en andere cilinderuitvoeringen zijn geen bestanddeel van de normen DIN EN 179 en 1125. Ze mogen uitsluitend als onderdeel worden ingebouwd in sloten die daarvoor door de betreffende fabrikant nadrukkelijk zijn toegelaten.

Bij gebruik van het digitale deurbeslag SmartHandle bij brand- en/of rookwerende deuren overeenkomstig DIN EN 179 of in combinatie met panieksloten volgens DIN EN 1125 moet de variant FH worden gebruikt.

Specifieke instructies voor het draadloze netwerk van SimonsVoss (WaveNet) met beveiligingsfuncties:

bij toepassing voor gebouwen met sowieso verplichte veiligheidsvoorzieningen biedt de WaveNet-router met beveiligingsfunctie extra zekerheid. Wij wijzen u erop dat de beveiligingsfunctie van SimonsVoss slechts één bestanddeel is van een mogelijk veiligheidsconcept. Het opstellen en beoordelen van een dienovereenkomstig concept mag alleen worden uitgevoerd door een technisch risicomanager (bijv. Certified Security Manager). Deze persoon bepaalt ook de na te leven inspectie-intervallen. SimonsVoss Technologies adviseert om de vier weken een complete functiecontrole uit te voeren van de componenten die deel uitmaken van de beveiligingsfunctie (routers, LockNodes, sluitelementen, software).

 

Meer informatie over het thema beveiligingsfuncties vindt u in het actuele WaveNet-manual.